reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa użyczenia samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa użyczenia samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanego mu w tym celu samochodu. Na wypadek kontroli lepiej dysponować umową w formie pisemnej.

Polecamy: VAT 2017. Komentarz


Umowa użyczenia

Zawarta w dniu …………………..  (data) w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko), córką …………………… (imię ojca) i …………………. (imię matki), zamieszkałą w………………… (miejscowość), legitymującą się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą……………….. (nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (nazwa organu), pod numerem…………………………….. (numer)  nazywaną dalej UŻYCZAJĄCYM

a

2………………………………. (imię i nazwisko), synem ……………………(imię ojca)i ………………….. (imię matki), zamieszkałym w ………………………………(miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………..(nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………………..(nazwa organu) pod numerem……………………………(numer), nazywanym dalej BIORĄCYM W UŻYCZENIE


o następującej treści:

§ 1

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania ................................. (opis samochodu: model, rocznik, moc silnika, pojemność silnika, kolor).

§ 2

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ......................................................................... (czas nieokreślony/ czas określony)

§ 4

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.

§ 6

Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.

§ 7

1.        Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Biorący do używania prowadzi na własny koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

2.        Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 8

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić przedmiot niniejszej umowy do siedziby Użyczającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron............................................                                                               .............................................
            Użyczający                                                                                       Biorący do używania

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użyczenia samochodu

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama