reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa zamiany samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa zamiany samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Dla celów rejestracji umowa powinna mieć formę pisemną.

…….......……..w …………………………
       (data)                    (miejscowość)


Umowa zamiany

zawarta  pomiędzy:

………...........…………...     (imię i nazwisko), PESEL…………………………………, zamieszkałym w ….........……………. (miejscowość) przy ul. ……….....….. (nazwa ulicy i numer), zwanym dalej Zamieniającym 1, legitymującym się dowodem osobistym ….......................….. (seria i numer dowodu osobistego)

a

………………………………..    (imię i nazwisko), PESEL………………………, zamieszkałym w …….…….. (miejscowość) przy ul. …….....…….. (nazwa ulicy i numer domu), zwanym dalej Zamieniającym 2, legitymującym się dowodem osobistym ….......................….. (seria i numer dowodu osobistego)


o następującej treści:

§ 1

1.           Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki .................................. rocznik ........................... nr rejestracyjny ................................. o wartości …………………… złotych (słownie .....................………………………….).

2.           Zamawiający 1 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

1.      Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki.................................. rocznik ........................... nr rejestracyjny ................................. o wartości …………………… złotych (słownie .....................………………………….).

2.      Zamawiający 2 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Zamieniający 1 przenosi własność samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na rzecz Zamieniających 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniających 2 własności samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, na rzecz Zamieniającego 1.

§ 4

Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości samochodów będących przedmiotem zamiany.

§ 5

1.      Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zapłacić Zamieniającego 2 kwoty …………………… złotych (słownie…….…...............) tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany.

2.      Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w chwili odbioru samochodu wymienionego w § 2 ust. 1

§ 6

Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, w dniu .............................. (data dzienna), w ...........................………………..……. (miejscowość)

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………….                                             .......……………………………….
         ZAMIENIAJĄCY 1:                                                              ZAMIENIAJĄCY 2:

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zamiany samochodu

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama