| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Wykroczenia > Postępowanie wykroczeniowe > Na czym polega skazanie bez rozprawy?

Na czym polega skazanie bez rozprawy?

Skazanie bez rozprawy to instytucja procesowa będąca wyrazem tzw. konsensualnej formy zakończenia postępowania. Jej istotą jest to, iż oskarżyciel publiczny lub sam obwiniony (po złożeniu wniosku o ukaranie przez oskarżyciela publicznego) występuje do sądu z tzw. wnioskiem o skazanie bez rozprawy, który w razie uwzględnienia zostaje rozpoznany przez sąd na posiedzeniu, co naturalnie oznacza przyśpieszenie rozpoznania sprawy, a także stanowi swoiste udogodnienie dla stron procesowych.

Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawo do wystąpienia z wnioskiem o skazanie bez konieczności przeprowadzania rozprawy przysługuje:

  1. oskarżycielowi publicznemu,
  2. obwinionemu (po otrzymaniu przez niego wezwania na rozprawę lub otrzymaniu zawiadomienia o jej terminie).

Przesłanki uwzględnienia wniosku o skazanie bez rozprawy

Oskarżyciel publiczny jeśli decyduje się sporządzić wniosek o skazanie bez rozprawy to dołącza go do wniosku o ukaranie. Może to mieć miejsce tylko wówczas gdy obwiniony zgadza się na taki tryb postępowania, gdy wyjaśnienia obwinionego oraz inne okoliczności czynu nie budzą wątpliwości oraz gdy cele postępowania mają zostać osiągnięte.

Wskazane powyżej wyjaśnienia obwinionego muszą być złożone w formie przesłuchania ustnego w trybie art. 54 § 6 KPW (tzw. przesłuchanie osoby co do której istnieje uzasadnione podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie). Jeśli dana osoba składała wyjaśnienia w formie pisemnie nadesłanych wyjaśnień, wówczas ten tryb postępowania nie ma zastosowania.

Zobacz: Wniosek o ukaranie za wykroczenie

Dodatkową istotną przesłanką uwzględnienia takiego wniosku jest brak sprzeciwu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela publicznego (kiedy wniosek o skazanie bez rozprawy pochodzi od obwinionego).

Z kolei obwiniony może wystąpić z wnioskiem o skazanie bez rozprawy po wezwaniu na rozprawę lub otrzymaniu zawiadomieniu o jej terminie (termin ten wynika naturalnie z faktu, iż uprzednio oskarżyciel publiczny musiał podjąć decyzję o wniesienie wniosku o ukaranie). W przedmiotowym wniosku oskarżony musi wskazać jakiego domaga się rozstrzygnięcia (czyli zaproponować wymiar kary).

Sposób procedowania

Z wnioskiem o skazanie bez rozprawy zapoznaje się prezes sądu. Jeżeli uzna on, iż wniosek ten spełnia wymogi formalne, a także iż spełnione są przesłanki uwzględnienia takiego wniosku, wówczas kieruje rozpoznanie sprawy na posiedzenie. Wyjątkowo może skierować go na rozprawę, jeśli uzna iż przyśpieszy to postępowanie.

Sąd procedujący na posiedzeniu może zaakceptować przedłożoną mu propozycję wymiaru kary zawartą w wniosku o skazanie bez rozprawy lub uzależnić uwzględnienie tego wniosku od uwzględnienia przez strony (obwinionego, oskarżyciela publicznego oraz oskarżyciela posiłkowego, jeśli występuje). Zmian tych dokonuje oskarżyciel publiczny, a środkiem działania obwinionego w razie braku zgody na proponowane zmiany jest złożenie sprzeciwu.

Jeśli w sprawie występuje oskarżyciel posiłkowy również on musi wyrazić zgodę na skazanie oskarżonego bez rozprawy. Brak jego zgody uniemożliwia dalsze procedowanie w tym trybie.

W przypadku gdy nie będzie możliwe uwzględnienie wniosku o skazanie bez rozprawy wówczas sąd kieruje sprawę na rozprawę, chyba że uzna konieczność umorzenia postępowania z uwagi na wystąpienie procesowych przesłanek nakazujących jego umorzenie (określonych w art. 5 KPW).

Zobacz serwis: Wykroczenia

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »