reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > ZUS > Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają przede wszystkim pracownicy, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że także wykonując pracę na podstawie umowy zlecenia również podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie emerytalne daje ubezpieczonemu prawa do emerytury po zakończeniu pracy. Natomiast ubezpieczenie rentowe, które jest nierozerwalne związane z ubezpieczeniem emerytalnym, daje prawo do renty, w przypadku długotrwałej utraty niezdolności do pracy, przez ubezpieczonego lub gwarantuje środki do życia rodzinie w przypadku śmierci żywiciela.

Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają pracownicy. Z jednym wyłączeniem, nie podlegają prokuratorzy. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Czyli osobę, która zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca ma obowiązek zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co ważne osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania także podlegają ubezpieczeniu.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, również podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Osoby wykonujące pracę nakładczą również podlegają osoby wykonujące pracę nakładczą. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą. Umowa o pracę nakładczą, zawierana jest na piśmie i zawiera określenie podstawowych warunków pracy i terminu jej rozpoczęcia oraz zasad wynagradzania.

Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Zobacz także dział: Pracownik

Obowiązkowo ubezpieczenie podlegają żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, funkcjonariusze Służby Celnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają ponadto, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego,
 • osobami pobierającymi stypendium sportowe,
 • pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,
 • osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • osobami duchownymi,
 • osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • osobami rezygnującymi z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • osobami pobierającymi świadczenie pielęgnacyjne.

Zobacz także: Wzrost składek ZUS w 2011 roku

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama