| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Instytucje rynku pracy > Jakie instytucje rynku pracy pomagają bezrobotnemu

Jakie instytucje rynku pracy pomagają bezrobotnemu

Do instytucji rynku pracy, które pomagają osobom bezrobotnym należą: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

Państwo powinno prowadzić politykę zmierzającą do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Bardzo ważne jest więc wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym. W tym celu organizowane są programy zwalczania bezrobocia, szkolenia zawodowego, robót publicznych i prac interwencyjnych. Ustawodawca kładzie więc nacisk przede wszystkim na aktywizację osób pozostających bez pracy.

Instytucjami rynku pracy wspierającymi bezrobotnych są:

 • publiczne służby zatrudnienia;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Publiczne służby zatrudnienia to system powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, funkcjonujących w ramach samorządu szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw pracy, wykonujących zadania związane z rynkiem pracy. Do zadań urzędów pracy należy m.in. prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz organizacja i finansowanie szkoleń.

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) działają na rzecz młodzieży. Wykonują zadania mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Umożliwiają młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum, uzupełnienie tego wykształcenia i zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Zobacz także:Czym zajmują się Ochotnicze Hufce Pracy

Do ważniejszych zadań OHP należy:

 • prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy;
 • rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

Agencje zatrudnienia prowadzą działalność w zakresie:

 • pośrednictwa pracy,
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego oraz
 • pracy tymczasowej, polegającej na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zobacz także:Czym zajmują się agencje zatrudnienia

Instytucje szkoleniowe oferują szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego

Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego prowadzą politykę rynku pracy w ramach:

 • działalności rad zatrudnienia;
 • partnerstwa lokalnego;
 • uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008.69.415).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »