| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Praca małoletnich > Urlop wypoczynkowy młodocianego

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi młodocianemu na odmiennych zasadach niż w przypadku dorosłych pracowników. Bardziej liberalne kodeksowe uregulowania urlopowe wynikają z potrzeby wzmożonej ochrony psychicznego rozwoju i zdrowia zatrudnionych osób młodocianych.

Zatrudnianie osób młodocianych

Prawne uregulowania dotyczące pracowników młodocianych zostały zawarte w dziale dziewiątym Kodeksu pracy, z których stricte wynika, że młodocianym jest osoba, która ukończyła już 16 lat, a jeszcze nie przekroczyła 18 lat. Co za tym idzie zatrudnianie osoby poniżej 16 roku życia jest zabronione. Dozwolenie zatrudnienia młodocianego odnosi się do tego, który ukończył przynajmniej gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie, które stwierdza, że praca tego rodzaju nie jest zagrożeniem dla jego zdrowia. Natomiast młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Młodociany w rozumieniu Kodeksu pracy

Jednak jak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. (w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum), z osobą, która ukończyła 16 lat a nie ukończyła gimnazjum, może zostać zawarta umowa o pracę (na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego), mająca na celu przygotowanie do zawodu, odbywana w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeśli: został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum / uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum (w którego obwodzie mieszka), na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i w obu przypadkach uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czas pracy małoletnich

Czas pracy małoletniego nie może przekraczać:

  • gdy jest on w wieku do 16 - 6 godzin na dobę,
  • gdy jest on w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy czy poza nimi.

Jeśli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego przekracza 4,5 godziny, wówczas pracodawca jest zobowiązany wprowadzić mu przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która wliczana jest do czasu pracy. Prawa pracowników małoletnich w pewnym zakresie są podobne do praw przysługujących kobietom w ciąży. Istnieje bowiem zakaz zatrudniania ich w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej (czyli pomiędzy godzinami 2000 a 600) oraz przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »