| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Władza rodzicielska > Plan wychowawczy a władza rodzicielska nad małoletnim

Plan wychowawczy a władza rodzicielska nad małoletnim

Władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom, jednak sąd z ważnych powodów może orzec o jej zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu wobec jednego lub obojga rodziców. Sąd rodzinny może pozostawić władzę obojgu rodzicom wówczas, gdy przedstawili oni zgodne z dobrem małoletniego, porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim i utrzymywaniu z nim kontaktów oraz gdy istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania przez rodziców małoletniego, w sprawach dotyczących dziecka, w przyszłości.

Także jednak w braku porozumienia rodziców, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Wynika to wprost z przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z treścią których, w braku porozumienia rodziców co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim – sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Dopiero wówczas, gdy rozwiązanie polegające na pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, pozostawałoby w konkretnych okolicznościach sprawy, sprzeczne z dobrem dziecka, sąd winien powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia lub zastosować inne odpowiednie środki zmierzające do ochrony dobra małoletniego.

Skoro zatem aktualne brzmienie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powoduje, iż nawet w braku porozumienia rodziców (tj. w braku pisemnego planu wychowawczego rodziców małoletniego) sąd pozostawić może władzę obojgu rodzicom, o ile tylko nie jest to sprzeczne dobrem dziecka – faktyczne znaczenie planu wychowawczego, może wzbudzać wątpliwości. W odpowiedzi na powyższe wątpliwości, warto zaznaczyć jednak, iż skutki zawarcia przedmiotowego porozumienia rodzicielskiego, pozostają znacznie dalej idące, pociągając za sobą szereg innych korzyści prawnych.

Wypada zaznaczyć bowiem, iż wydając rozstrzygnięcie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej czy utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd zmuszony jest posługiwać w tej mierze ściśle sformalizowaną postacią orzeczenia. Regulując zatem kwestię władzy rodzicielskiej, sąd ograniczy się właściwie do wskazania tego, który z systemów władzy rodzicielskiej orzeka w danej sprawie (pozostawienie obojgu rodzicom, ograniczenie władzy jednego z rodziców i powierzenie wykonywania tej władzy drugiemu z nich, itd.). Dzięki tzw. porozumieniu rodzicielskiemu (pisemnemu planowi wychowawczemu), rodzice władni będą uregulować samodzielnie i elastycznie, kwestie znacznie bardziej szczegółowe, dostosowując przedmiotowe regulacje do zindywidualizowanych potrzeb ich samych oraz małoletniego dziecka.

Co zawiera plan wychowawczy?

Tak też w planie wychowawczym, rodzice mogą więc uregulować to, w jaki sposób i w oparciu o jakie zasady, zamierzają w przyszłości współdziałać i współdecydować o istotnych, jak i mniej istotnych sprawach dotyczących małoletniego. Mogą określić, na jakich zasadach decydować będą zatem m.in. o leczeniu, edukacji, miejscu pobytu, organizacji wypoczynku, zajęciach dodatkowych, wyjazdach zagranicznych, kierunkach wychowania, zasadach kształcenia małoletniego i wielu innych. Zawarcie planu wychowawczego może więc pozwolić rodzicom na samodzielne rozstrzygnięcie kwestii, których z uwagi na ściśle sformalizowaną postać orzeczenia, sąd nie byłby w stanie szczegółowo uregulować w sentencji postanowienia rozstrzygającego o władzy rodzicielskiej lub wyroku rozwodowego rodziców małoletniego dziecka.

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adwokat Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Plan wychowawczy a władza rodzicielska nad małoletnim/fot. Fotolia
Plan wychowawczy a władza rodzicielska nad małoletnim/fot. Fotolia

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »