reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Uczestnictwo mieszkańców w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngo

Uczestnictwo mieszkańców w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym możliwy sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości na obszarze nim objętym. Plan miejscowy reguluje m.in. dopuszczalne sposoby użytkowania nieruchomości, wymogi jakim powinna odpowiadać nowa zabudowa, a także rozmieszczenie inwestycji publicznych.

Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w drodze uchwały rady gminy, procedura jego uchwalenia ma własną specyfikę, całkowicie odrębną od ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma fundamentalne znaczenie dla właścicieli i użytkowników nieruchomości, warto wskazać, iż wszyscy zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w procedurze jego przyjęcia.

Prace planistyczne

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inicjuje podjęcie uchwały rady gminy o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem planu, do której załącza się mapę przedstawiającą obszar objęty planami planistycznymi. Nie mniej jednak samo podjęcie takiej uchwały powinno zostać poprzedzone analizą zasadności sporządzenia planu miejscowego, warto zatem podkreślić, iż już na tym etapie zainteresowanie właścicieli lub użytkowników nieruchomości może mieć realne znaczenie, albowiem osoby takie aktywnie wskazując organom gminy na potrzebę opracowania planu, mogą wpłynąć na wynik powyższej analizy.

Uchwała o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem planu miejscowego podlega ogłoszeniu, m.in. przez publikację w prasie miejscowej oraz w drodze obwieszczenia. Należy wskazać, iż taką informacje można znaleźć także na stronach internetowych gmin. W określonym w ogłoszeniu terminie, nie krótszym jednakże niż 21 dni, osoby zainteresowane mogą formułować wnioski odnośnie opracowywanego planu miejscowego.

Uzgodnienia i konsultacje

Po przygotowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta występuje po potrzebne opinie i uzgodnienia odnośnie przygotowanego projektu, a następnie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, wprowadza zmiany wynikające z otrzymanych stanowisk. Należy podkreślić, iż wszyscy zainteresowani, na każdym etapie prac projektowych mają możliwość uzyskania informacji o ich przebiegu. Opracowany projekt planu miejscowego zostanie następnie wyłożony do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, o czym organ gminy powinien publicznie zawiadomić z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Oprócz samego wyłożenia projektu planu miejscowego do wglądu, na wójcie burmistrzu lub prezydencie miasta spoczywa obowiązek zorganizowania publicznej dyskusji, w której ma możliwość wzięcia udziału każdy zainteresowany. Następnie powinno zostać opublikowane ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do przedstawionego projektu, przy czym czas na zgłaszanie uwag do planu nie może upłynąć wcześniej niż w 14 dni po wyłożeniu projektu planu. W powyższym terminie każda zainteresowana osoba ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska i zaproponowania ewentualnych zmian. Uwagi do planu miejscowego powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej lub drogą elektroniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama