| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Omówienie Konstytucji RP > Kto orzeka w Trybunale Konstytucyjnym

Kto orzeka w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się bardzo ważnymi zagadnieniami prawnymi. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Orzeka o zgodności wszystkich aktów prawnych z Konstytucją. W skład Trybunału muszą więc wchodzić najwybitniejsi przedstawiciele nauk prawnych. 

W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów Trybunału. Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. Nie jest możliwy ponowny wybór na sędziego. Sędziowie wybierani są spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przedstawia:

  • co najmniej 50 posłów lub
  • Prezydium Sejmu.

Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta ślubowanie następującej treści: "Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie przysięgi jest ważne, ponieważ odmowa jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału.

Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału jest równe wynagrodzeniu zasadniczemuwicemarszałka Sejmu

Sędziowie Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Z tego powodu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą

  • należeć do partii politycznej
  • należeć do związku zawodowego,
  • prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O tym fakcie niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów Trybunału.
W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów Trybunału.

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »