| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie maja 2011 r.

Prawne podsumowanie maja 2011 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w maju 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dnia 8 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 245), którą:
• wprowadzono zmiany w zakresie uwzględnienia przez sądy polskie w postępowaniu karnym orzeczeń skazujących, wydanych w państwach członkowskich UE w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa;
• dookreślono, że uprzednie skazanie w państwie członkowskim UE nie będzie miało zastosowania do instytucji wyroku łącznego;
• wskazano, iż w razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego UE, zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Dnia 11 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 482), którą:
• wydłużono do 5 lat termin do żądania wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych, gdy podstawą wznowienia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający przepis, będący podstawą prawną orzeczenia, za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Dnia 16 maja 2011 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432), która:
• określa prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych, w tym prawa handlowego oraz rodzinnego;
• rozszerza dotychczas obowiązującą regulację o postanowienia dotyczące prawa właściwego m.in. w zakresie ubezwłasnowolnienia, dóbr osobistych osoby fizycznej i osoby prawnej, pełnomocnictwa, a także stosunków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą;
• wprowadza regulacje dotyczące prawa właściwego dla praw własności intelektualnej.

Dnia 17 maja 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173), którą:
• określono odpowiedzialność finansową urzędników za podejmowanie błędnych decyzji;
• wskazano, że wydanie przez urzędnika bezprawnej decyzji może kosztować go nawet równowartość rocznej pensji.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Dnia 23 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459), którą:
• określono zasady i funkcjonowanie programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w Internecie, wskazano przy tym, że prawo ich rozpowszechniania zależy od wpisu do rejestru;
• doprecyzowano zagadnienia dotyczące treści przekazów oraz obecności reklam;
• wprowadzono pojęcie przekazu handlowego, które jest szersze niż reklama i obejmuje np. telesprzedaż;
• zdefiniowano pojęcie „lokowania produktu” oraz wprowadzono zakaz lokowania produktu, od którego przewidziano jednocześnie pewne wyjątki;
• zdefiniowano pojęcie „lokowania tematu” i wprowadzono bezwzględny zakaz lokowania tematu;
• wprowadzono ułatwienia w odbiorze usług audiowizualnych dla niepełnosprawnych wzrokowo lub słuchowo;
• wzmocniono ochronę konsumentów przed nieprawidłową reklamą.

Zobacz serwis: Konsument

Dnia 10 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) podjął uchwałę,  w której stwierdził, że art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), stanowiący podstawę nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, nie może stanowić podstawy do nałożenia na inwestora obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (takie oświadczenie przewiduje art. 32 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy). Powyższa uchwała jest wynikiem pojawiających się w praktyce i orzecznictwie rozbieżności w tym zakresie.

Czytaj także

Ekspert:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiany w prawie - maj 2011.
Zmiany w prawie - maj 2011.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »