| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Pozwy rodzinne > Jak napisać pozew o unieważnienie małżeństwa

Jak napisać pozew o unieważnienie małżeństwa

Małżeństwo zawarte pomimo istnienia przeszkód małżeńskich jest ważne. Dopiero sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania może je unieważnić. Aby wszcząć takie postępowanie niezbędny jest pozew.

Przesłanki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przeszkody małżeńskie. Przeszkody małżeńskie to nic innego jak zakazy zawierania małżeństwa w określonej sytuacji.

Unieważnienie małżeństwa może nastąpić tylko i wyłącznie z następujących przyczyn:

 • nieosiągnięcia wymaganego wieku przez oboje małżonków,
 • całkowitego ubezwłasnowolnienie jednego lub obojga z małżonków,
 • choroby psychiczna lub niedorozwój umysłowy jednego lub obydwojga małżonków,
 • bigamii,
 • pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy małżonkami,
 • istnienia stosunku przysposobienia pomiędzy małżonkami,
 • wad oświadczeń woli.

Przesłanki te muszą istnieć przed zawarciem małżeństwa przez małżonków.

Właściwość sądu

Sprawy o unieważnienie małżeństwa rozpatruje sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pod warunkiem jednak, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich. Gdy jednak żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sad miejsca zamieszkania pozwanego. A gdy i takiego nie można ustalić miejsca zamieszkania powoda.

Trzeba pamiętać, że jest to właściwość wyłączna. A więc strony nie mogą jej zmienić umownie.

Wpis

W sprawach o unieważnienie małżeństwa jest stały wpis w wysokości 200 zł. Można uiścić go na rachunek bankowy sądu, w kasie sądu lub w znakach płaty sądowej.

Strony

Najczęściej stronami w takim procesie będą małżonkowie. Jednakże gdy powództwo wniósł prokurator wtedy on jest powodem a pozwanymi są obydwoje małżonkowie.

O wniesieniu pozwu o unieważnienie małżeństwa zawsze powiadamia się prokuratora. Przesyła się mu odpis pozwu oraz informuje się go o terminach rozpraw.

Żądanie pozwu

W pozwie trzeba zawrzeć żądanie unieważnienia małżeństwa zawartego pomiędzy………………….., dnia…………………. w ………………………………

Można wnosić również o zasądzenie kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu trzeba podać wszystkie okoliczności zawarcia małżeństwa oraz dowody na to, że w momencie zawierania małżeństwa między stronami istniała przeszkoda małżeńska albo strona złożyła wadliwe oświadczenie woli.

Dowodami takimi może być:

 • akt małżeństwa jednego z małżonków w wypadu bigami,
 • akty urodzenia małżonków w wypadku pokrewieństwa,
 • zaświadczenie lekarskie w wypadku wyłączenia świadomości w momencie zawierania małżeństwa,
 • wyrok stwierdzający ubezwłasnowolnienie.

Podpisy

Pozew musi być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika. W pozwie powinna znaleźć się również data jego sporządzenia oraz miejsce sporządzenia.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »