reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Bezpieczeństwo pracy > Jakie są zadania Prezesa PKN

Jakie są zadania Prezesa PKN

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa na okres 5 lat spośród zgłoszonych przez Radę Normalizacyjną kandydatów wyłonionych uprzednio w drodze konkursu.

Jakie są zadania Prezesa PKN

· powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych;
· zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek komitetów technicznych, z uwzględnieniem zasad normalizacji krajowej;
· podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN;
· wydawanie przepisów wewnętrznych PKN;
· współpraca z Radą Normalizacyjną;
· składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjne i Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego;
· reprezentowanie PKN na zewnątrz;
· zarządzanie mieniem PKN.

Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej nie później niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Rady

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa na okres 5 lat spośród zgłoszonych przez Radę Normalizacyjną kandydatów wyłonionych uprzednio w drodze konkursu. Rada Normalizacyjna może również przedstawić Prezesowi Rady Ministrów tylko jednego kandydata.

Na stanowisko Prezesa może kandydować obywatel polski:

· posiadający wykształcenie wyższe;
· legitymujący się co najmniej czteroletnim stażem pracy związanym z normalizacją;
· niekarany.

Zobacz również serwis: Umowa o pracę

Należy również podkreślić, że Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia, organizację i sposób przeprowadzenia konkursu, mając na względzie w szczególności zapewnienie powszechności dostępu do konkursu i ocenę kwalifikacji kandydatów.

Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa, dwóch zastępców Prezesa.

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa przed upływem kadencji, w przypadku:

· choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
· rezygnacji ze stanowiska;
· skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy
umyślnej,
· w razie nieprzyjęcia przez Radę rocznego sprawozdania złożonego przez Prezesa PKN lub na wniosek 2/3 składu Rady Normalizacyjnej.

Wynagrodzenie Prezesa i jego zastępców ustala Prezes Rady Ministrów. Prezesowi i jego zastępcom przysługuje nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna według zasad obowiązujących pracowników PKN oraz może być przyznana nagroda roczna według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). Ponadto Minister właściwy do spraw pracy ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzeń pracowników PKN, biorąc pod uwagę organizację PKN i konieczność zapewnienia właściwej realizacji jego zadań.

Zobacz serwis: Pracownik

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002, Nr 169, Poz. 1386)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama