reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Bezpieczeństwo pracy > Jakie są zadania Prezesa PKN

Jakie są zadania Prezesa PKN

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa na okres 5 lat spośród zgłoszonych przez Radę Normalizacyjną kandydatów wyłonionych uprzednio w drodze konkursu.

Jakie są zadania Prezesa PKN

· powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych;
· zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek komitetów technicznych, z uwzględnieniem zasad normalizacji krajowej;
· podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN;
· wydawanie przepisów wewnętrznych PKN;
· współpraca z Radą Normalizacyjną;
· składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjne i Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego;
· reprezentowanie PKN na zewnątrz;
· zarządzanie mieniem PKN.

Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej nie później niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Rady

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa na okres 5 lat spośród zgłoszonych przez Radę Normalizacyjną kandydatów wyłonionych uprzednio w drodze konkursu. Rada Normalizacyjna może również przedstawić Prezesowi Rady Ministrów tylko jednego kandydata.

Na stanowisko Prezesa może kandydować obywatel polski:

· posiadający wykształcenie wyższe;
· legitymujący się co najmniej czteroletnim stażem pracy związanym z normalizacją;
· niekarany.

Zobacz również serwis: Umowa o pracę

Należy również podkreślić, że Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia, organizację i sposób przeprowadzenia konkursu, mając na względzie w szczególności zapewnienie powszechności dostępu do konkursu i ocenę kwalifikacji kandydatów.

Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa, dwóch zastępców Prezesa.

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa przed upływem kadencji, w przypadku:

· choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
· rezygnacji ze stanowiska;
· skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy
umyślnej,
· w razie nieprzyjęcia przez Radę rocznego sprawozdania złożonego przez Prezesa PKN lub na wniosek 2/3 składu Rady Normalizacyjnej.

Wynagrodzenie Prezesa i jego zastępców ustala Prezes Rady Ministrów. Prezesowi i jego zastępcom przysługuje nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna według zasad obowiązujących pracowników PKN oraz może być przyznana nagroda roczna według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). Ponadto Minister właściwy do spraw pracy ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzeń pracowników PKN, biorąc pod uwagę organizację PKN i konieczność zapewnienia właściwej realizacji jego zadań.

Zobacz serwis: Pracownik

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002, Nr 169, Poz. 1386)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja44.25 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama