reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inspekcja pracy > Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Często pracownik w obawie przed utratą pracy boi się zgłosić skargę na pracodawcę, który nie przestrzega przepisów prawa do Państwowej Inspekcji Pracy.

Skargę można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Najczęstsze poruszane problemy w skargach dotyczą m.in. wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków pracy, urlopów , równego traktowania w pracy, mobbingu, wypadków. 

Najczęściej skargę do Państwowej Inspekcji Pracy składają pracownicy lub byli pracownicy, związki zawodowe, a także osoby anonimowe. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa skargi do PIP nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

• miejscowość i data sporządzenia skargi,
• adres Inspektoratu Pracy.

• dane osoby wnoszącej skargę - takie jak: imię, nazwisko oraz adres.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, a w przypadku gdy z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

• treść skargi – we wstępnie należy podać nazwę zakładu pracy (firmy), na którą składamy skargę oraz jakie przepisy naszym zdaniem, łamie pracodawca. Następnie powinniśmy zwięźle opisać sytuacje potwierdzające łamanie w/w przepisów prawa przez pracodawcę.

Jeżeli nie chcemy ujawnić swoich danych osobowych na końcu skargi należy zamieścić informację o ich nieujawnianiu.

Zobacz również serwis: Czas pracy

Na podstawie art. 44. ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wyrażam zgody na ujawnienie informacji, że kontrola jest przeprowadzana w związku ze złożoną przeze mnie skargą.
• odręczny podpis osoby składającej skargę.

Zobacz także serwis: Rozwiązanie umowy

Zgodnie z art. 63 § 3 Kpa podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

W myśl art. 237 Kpa, każda skarga jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94).

Ustawa z dnia13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 589).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama