Kategorie

Kompetencje potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy

Katarzyna Lorenc
ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy
Magdalena Smolarska
Magdalena Smolarska
Kompetencje potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Zdolność adaptowania się, samoświadomość, inteligencja emocjonalna, metamyślenie, zarządzanie informacją, współpraca, odwaga, regeneracja. / fot. Shutterstock
Kompetencje potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Zdolność adaptowania się, samoświadomość, inteligencja emocjonalna, metamyślenie, zarządzanie informacją, współpraca, odwaga, regeneracja. / fot. Shutterstock
Środowisko pracy ewoluuje bardzo dynamicznie - następuje zmiana organizacji pracy oraz stylu zarządzania, technologii w rekrutacji i wdrożeniach. Dział HR uświadamia sobie, że przed nim nowe wyzwania, np. dbałość o markę pracodawcy. Jak możemy się przygotować na kolejne 10 lat? Czy to możliwe? Jakie kompetencje rozwijać już dziś, żeby wyjść naprzeciw przyszłości? W przededniu kolejnej rewolucji technologicznej i zagrożeń ekologicznych oraz społecznych warto zadać sobie pytanie, za rozwój jakich kompetencji będziemy odpowiedzialni w naszych przedsiębiorstwach?

Czyli jakie kompetencje są potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy?

Szacuje się, że już około 2020 r. na światowym rynku będzie pracować nawet 100 mln robotów. Każdy z nich zastąpi pracę ośmiu pracowników. Jak donoszą raporty światowych uczelni i instytucji, w ciągu kolejnych 20 lat rozwój robotyki może sprawić, że zniknie około 700 zawodów. Równocześnie wiemy, że w związku z transformacją technologiczną będą powstawać nowe zawody, jak np. trener sztucznej inteligencji, doradca czasu wolnego oraz setki innych, których nie potrafimy nawet nazwać. W cenie będą również określone kompetencje.

Polecamy: Personel i zarządzanie – prenumerata.

Zdolność adaptowania się

 • Nazywaj zmiany, które dostrzegasz w bliższym i dalszym otoczeniu.
 • Koryguj swoje zachowania, by zachować skuteczność w działaniu.
 • Twórz rozwiązania, które pomogą organizacji korzystać na zmianach.

W zawodach, które pozostaną, ponad 80 proc. ulegnie istotnym zmianom w organizacji pracy. Dlatego główną kompetencją będzie uczenie się. Nie będzie ono jednak rozumiane jako przyswajanie wiedzy zawartej w podręczniku, ale jako zdolności adaptowania się i łączenia wiedzy z wielu źródeł, eksperymentowania i tworzenia rozwiązań, które pozwolą osiągać lepsze efekty lub efektywniej zaspokajać popyt.

Autokorekta i korzystanie z zewnętrznej informacji zwrotnej nabiorą jeszcze większego znaczenia. Coraz częściej powiedzenie sobie: "nie wiem", będzie początkiem procesu uczenia się. Kto może wiedzieć? Na jakiej wiedzy możemy bazować? Co się sprawdza? Co się nie sprawdza? Jak będą zmieniać się warunki? Modyfikowanie własnych zachowań oraz sposobu myślenia tak, aby nadążyć za rzeczywistością i ją wyprzedzać, będą kluczem do przyszłości. Analiza otoczenia, obserwacja wyników, zmiana zachowań, czyli adaptacja pod każdą postacią będzie niezbędną kompetencją.

Samoświadomość

 • Obserwuj siebie: swoje myśli i odczucia.
 • Wyrażaj swoją misję i motywację do działania.
 • Wybieraj zadania i formy ich realizacji, bazując na swoich mocnych stronach.
 • Podejmuj rozważne decyzje rozwojowe.

Samoświadomość możemy w skrócie nazwać poznaniem siebie "tu i teraz". To nie jest tylko modne psychologiczne stwierdzenie, ale potężne narzędzie, które może stanowić o naszym sukcesie w danej roli, ponieważ zmusza nas ono do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście wiemy, kim jesteśmy, co robimy i w jakim celu? Świadomość jest też tym, co odróżnia nas od maszyn i robotów. Dlatego doskonalenie tego wyróżnika ludzkości powinniśmy postawić sobie jako główny cel rozwojowy. Zajrzenie w głąb siebie możemy rozpatrywać w dwóch wymiarach - zarówno osobistym, jak i zawodowym. W kontekście zawodowym powinniśmy umieć szczerze odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co jest moją mocną stroną?
 • W czym osiągam najlepsze rezultaty?
 • Uczenie się czego przychodzi mi łatwo?
 • Czym jest dla mnie praca?
 • Jak łączy się z moimi wartościami i osobistą misją?
 • Jak sprawiać, by praca stawała się dla mnie bardziej satysfakcjonująca i użyteczna?

Te odpowiedzi to pierwszy krok do tego, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym, postawić cele do osiągnięcia i działania, sprawdzania i korygowania zarówno działań, jak i celów. Często później się okazuje, że zdobywając te upragnione, wymarzone stanowiska wcale nie jesteśmy po pierwsze, na nie gotowi (emocjonalnie, mentalnie), często brakuje pomysłu na to, co z tym dalej zrobić. Inspirujące stwierdzenie Steva Jobsa: "Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze - miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją" brzmi, co prawda, prosto i na swój sposób znajomo, ale prawda jest taka, że im wcześniej odpowiemy sobie na to pytanie, tym z większą satysfakcją będziemy angażować się w naszą pracę, w rozwój, osiąganie kolejnych stanowisk, a efekty na pewno nas zaskoczą, ponieważ staniemy się autentyczni.

Samoświadomość to klucz do sukcesu, który mamy już w rękach, teraz trzeba go użyć do otwarcia naszego prawdziwego "ja". Samoświadomość w połączeniu z odwagą pozwolą każdej osobie dawać unikalny wkład w rozwiązywanie problemów. Bez samoświadomości ludzie zwykle powtarzają utarte przekonania, szukają odpowiedzi na zewnątrz, a nie wewnątrz, a ich kreatywność jest ograniczona do analizy i syntezy zewnętrznych danych.

Inteligencja emocjonalna

 • Reaguj na emocje wyrażane przez innych werbalnie i pozawerbalnie.
 • Wyrażaj swoje emocje i opinie w sposób akceptowany społecznie.
 • Informuj o swoich potrzebach i oczekiwaniach.
 • Utrzymuj efektywność działania mimo presji.

Pojęcie często słyszane w ujęciu zawodowym, ale często w kontekście takim, że np. ktoś nie ma inteligencji emocjonalnej. Jak to można prosto ubrać w prostą definicję? Takim prostym określeniem byłaby po prostu zdolność do zrozumienia i zarządzania własnymi emocjami. Tutaj jednak należy podkreślić, że nie chodzi o to, aby zakładać maskę i nie pokazywać żadnych emocji (co wykluczałoby się z koncepcją samoświadomości), ale o umiejętność dopuszczania ich do siebie, nazywania, rozumienia przyczyn ich pojawienia się i korzystanie z informacji płynącej z emocji m.in. poprzez ich umiejętne i społecznie akceptowalne wyrażanie.

Doskonalenie się dzięki korzystaniu z emocji to kolejna kompetencja, która pozwoli nam zachować empatię, relacje w zautomatyzowanym świecie, której nie zrobią za nas maszyny. Sukces przyszłego lidera będzie nie tylko zależał od jego wiedzy eksperckiej czy samego intelektu, ale właśnie od umiejętności zarządzania emocjami swoimi i wsparcia w tym zespołu. Według amerykańskich badaczy wysokość inteligencji emocjonalnej w 75 proc. jest prognostykiem skutecznego działania i sukcesu zawodowego. Zbyt często obserwujemy w naszych organizacjach liderów, którzy nie panują nad swoimi emocjami, a wyrażając je w nieadekwatny sposób, obniżają motywację pracowników. Świat będzie nam fundował wzrost tempa życia, a to oznacza wzrost presji czasu, stałe oczekiwania lepszych rezultatów, wciąż pojawiające się nowe problemy i wyzwania, które będą systematycznie testować naszą umiejętność emocjonalnego reagowania na rzeczywistość.

MetaMyślenie

 • Ujawniaj założenia, które stoją za wypowiedzią czy rozwiązaniem.
 • Określaj możliwości i ryzyka przyjęcia danego punktu widzenia.
 • Wskazuj alternatywne sposoby myślenia.
 • Wybieraj najbardziej efektywne podejście do zagadnienia.

W świecie, w którym większość rzeczy przestaje być oczywistych, wszelkie automatyczne myślenie, posługiwanie się stereotypami, schematami czy typologiami będzie wątpliwą bazą. Dlatego będziemy potrzebowali wykształcić umiejętność metamyślenia, czyli świadomego wybierania sposobu przetwarzania bodźców. Myślenie krytyczne, które z uwagą sprawdza założenia, na których opiera się nasza wiedza, stanie się zdrową podstawą. Wybór metody myślenia: analizy, syntezy czy podejścia systemowego - pozwoli nam dobrać adekwatny sposób realizacji zadania, którym chcemy się zająć. Bardzo często rozwiązane już problemy będziemy rozwiązywać na nowo, z nowym podejściem i skutkiem, gdyż stare rozwiązania przestaną działać z uwagi na błyskawiczne zmiany, a także szybsze niż dotąd zachowania adaptacyjne osób i podmiotów gospodarczych.

Zarządzanie informacją

 • Selekcjonuj informacje wpływające na twoje zadania.
 • Określaj prawdopodobieństwo ich prawdziwości.
 • Pogłębiaj i poszerzaj wiedzę na dany temat.
 • Porządkuj informacje, by móc do nich wrócić.

W zalewie informacji już dziś bardzo trudno nam rozróżnić informację prawdziwą od tzw. fake news, a także informację istotną od nieważnej. Czy w zalewie e-maili nie udaje ci się przeoczyć informacji ważnej z punktu widzenia twojego stanowiska i odpowiedzialności? Dopóki nie wytworzymy nawyków i metod działania z powodzią informacji, będzie to się zdarzać coraz częściej. Na skutek posiadania sprzecznych danych z wielu źródeł może to doprowadzać organizację do paraliżu decyzyjnego. Aby podołać wyzwaniu, konieczne stanie się przetwarzanie dużo większej liczby informacji (big data) oraz głębszego rozumienia wewnętrznych powiązań (dig data) w sposób uporządkowany. Odróżnianie wyjątków od reguły, analizowanie tych wyjątków, które mogą wskazywać na zmianę trendów, będzie pozwalało na szybsze dostosowanie do zmian. Jakość tworzenia wiedzy (podawanie źródeł, wskazywanie własnego wkładu analitycznego i założeń, na których się opiera) będzie miała tak duże znaczenie, jakie dla firm informatycznych już dziś ma sposób pisania kodu. Umiejętność porządkowania wiedzy i jej archiwizowania, by można było z niej skorzystać po raz kolejny, będzie wyzwaniem organizacyjnym i technologicznym.

Współpraca

 • Koncentruj się na celu zespołowym.
 • Wspieraj, by każdy dał z siebie to, co najlepsze.
 • Doceniaj wkład innych we wspólną pracę.
 • Rozwijaj pomysły innych.

Już dziś nie potrafimy rozwiązać wielu problemów ani nawet ich dobrze nazwać. Problemy złożone i zagmatwane stają się naszą rzeczywistością. Już dziś przy problemach złożonych rzadko udaje się stworzyć rozwiązanie satysfakcjonujące na tyle, by przeszło do fazy wdrożenia. Nie dlatego, że brakuje ekspertów, ale dlatego, że eksperci nie potrafią współpracować i dzielić się wiedzą, a także wspólnie podejmować decyzje wobec kolejnych kroków i rozwiązań. Doświadczeni pracownicy przyzwyczaili się do budowania swojego autorytetu oraz jego obrony. Jednak jednostkowa wiedza w obliczu wyzwań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych znaczą niewiele.

Odważna dyskusja bez argumentów ad persona, a następnie rozmowa o faktach i wnioskowaniu, tworzeniu idei oraz prototypowaniu będzie odgrywać kluczową rolę. Jakość tej dyskusji musi być wysoka i skoncentrowana na celu z uwagi na to, że wiele tych dyskusji będzie odbywać się w formach zdalnych. Korzystanie z mocnych stron każdego z członków zespołu, dawanie przestrzeni zarówno tym, którzy łatwo i szybko formułują myśli, jak i tym, którzy potrzebują czasu i pytań, by włożyć swój wkład, będą dawały szansę na nowe rozwiązania godzące wiele interesów oraz wyzwań. Opanowanie ego i budowanie szacunku będą bazą w efektywnej pracy zespołowej. Szanowanie potrzeby autonomii i współdziałania staną się wyzwaniem dla zespołów, które da się moderować i inspirować, ale nie da się nimi zarządzać w klasycznie rozumiany sposób.

Odwaga

 • Mów, co myślisz.
 • Rób, co mówisz.
 • Bierz odpowiedzialność za swoje działania.
 • Zwracaj uwagę tym, którzy łamią obowiązujące zasady.

Większość osób deklaruje, że jest odważna w życiu, ale czy tak rzeczywiście jest i o co właściwie chodzi z tą odwagą oraz dlaczego tak powszechna cecha ma być uważana za kompetencję przyszłości? Wszystkie wymienione tu kompetencje nie mają sensu bez odwagi. Odwaga to umiejętność podejmowania ryzykownych przedsięwzięć i demonstrowania zachowań, które nie będą odczytane jako popularne. Odwaga dnia codziennego oznacza wypowiadanie swojego zdania właśnie dlatego, że różni się od sposobu myślenia innych. To również eksperymentowanie, żeby działać sprytniej i mądrzej.

Odwaga wiąże się także z odpowiedzialnością za podjęte ryzyko i stawienie czoła konsekwencjom. Wzmacnianie odwagi wymaga budowania środowiska pracy, które promuje wychodzenie poza schematy i nie stygmatyzuje porażek, które są nieodłączną częścią innowacyjności i zmian. Odwaga to nie tylko pokonywanie strachu, by zmusić się do zrobienia kroku, podjęcia działania, którego się boimy. To także przyjmowanie z otwartością tego, co przychodzi z zewnątrz, np. przyjęcie jakiejś oferty, zmiana miejsca zamieszkania, praca zdalna zamiast biurka w korporacyjnym wieżowcu. Przekonywanie siebie do nowych wyzwań i działanie mimo obaw i lęku to sedno tej kompetencji.

Regeneracja

 • Utrzymuj wysoką efektywność, dbając o czas na przerwy i regenerację.
 • Wybieraj metodę relaksu, która pozwala ci na regenerację.
 • Planuj czas na wykonanie zadań, by móc odpoczywać po pracy.
 • Organizuj pracę, by optymalizować wysiłek.

Kto z nas nie potrafi odpoczywać?! Umiejętność wydaje się dość banalna, tymczasem najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Wiele osób zatraca się w wyzwaniach dnia codziennego i ma poczucie, że czas przecieka im przez palce. Jak nabrać dystansu, skoro czeka na nas jeszcze tyle zadań?

Większość poprzednich kompetencji dotyczy sposobu myślenia, odpoczynek to m.in. umiejętność wyciszenia myśli, rozluźnienia napięcia psychicznego i fizycznego. To dużo więcej niż rozdzielanie pracy i życia prywatnego. W pracy również potrzebujemy relaksu, by zmienić podejście, sprawnie przełączyć się do innego typu zadania. Zachowanie świeżości umysłu zarówno w pracy, jak i po powrocie do domu będzie nam niezbędne z uwagi zarówno na presję czasu, jak i poziom złożoności problemów, które będziemy rozwiązywać. Jest to naturalną koleją rzeczy, że technologie stają się w naszym życiu obecne i poprzez to granica pomiędzy pracą a życiem prywatnym stanie bardziej płynna, bo jesteśmy "pod mejlem", zerkamy na telefon, pracujemy w korporacjach nad projektami z zespołami z różnych stref czasowych etc.

Pojęcie tego balansu, oddzielanego sztywną godziną końca pracy i "zapomnienie" o pracy, będzie zatem wymagało zmiany nastawienia. Kluczowe będzie nauczenie się, jak odpocząć szybko poprzez robienie relaksujących lub energetyzujących przerw, zabawy w pracy tak, by potem z ochotą podejść do kolejnego zadania.

inne kompetencje, które mogą być w cenie

 • Potencjał intuicyjny
 • Wrażliwość kulturowa
 • Krytyczne myślenie
 • e-kompetencja
 • Nadawanie sensu
 • Elastyczność poznawcza
 • Adaptacja technologiczna

Dopóki nie mamy wiarygodnej kuli, z której mamy odczytać przyszłość, powinniśmy się skupić na byciu gotowymi na nowe i nieznane. Ponazywane tu kompetencje służą właśnie temu, by odnaleźć się szybko w świecie globalnym, informacyjnym, automatycznym. Tworzenie środowisk, w których te kompetencje mogą się przejawiać i rozwijać, wymaga przemyślenia kultur organizacyjnych, które tworzymy, oraz warunków pracy zarówno tych fizycznych, jak i prawnych. Jeśli jako HR-owcy zaczniemy edukować swoje organizacje do nowych kompetencji, pewne jest, że damy im większe szanse na dobrą przyszłość, a sobie pracę, która przysłuży się nowej rzeczywistości.

Personel i Zarządzanie 9/2021
Personel i Zarządzanie 9/2021
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  29 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Brak maseczki i uniewinnienie. Utrwalona linia orzecznicza?

  Brak maseczki w miejscu publicznym skutkował dla obywatela grzywną. RPO podkreśla, iż SN uwzględnił kasację wobec utrwalonej linii orzeczniczej.

  Obostrzenia na październik 2021 r.

  Obostrzenia na październik 2021 r. zawarto w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Aktualne obostrzenia mają zostać przedłużone do 31 października.

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.