| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Nowości w prawie pracy

Nowości w prawie pracy

18 stycznia zmianie uległa definicja dyskryminacji w pracy. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania polskiego prawa pracy do prawa unijnego w zakresie równego traktowania pracowników.

Zmiana przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu polega na uszczegółowieniu i doprecyzowaniu definicji dyskryminacji pośredniej oraz molestowania seksualnego. Wprowadza się również ochronę dla pracowników, którzy w jakikolwiek sposób przeciwstawili się molestowaniu w pracy.

Zmianie uległy § 4-6 w art. 18 (3a) Kodeksu pracy.

Nowe brzmienie artykułu

§ 4.Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1 (np. płeć, wiek, rasa, religia, orientacja seksualna), chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne

§ 5Przejawem dyskryminowania (w rozumieniu § 2 art. 18(3a) Kodeksu pracy) jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

§ 6 Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Został dodany § 7. Poddanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych.

Zgodnie ze uzasadnieniem do zmiany ustawy Kodeks pracy zmiany dotyczą:

  • uszczegółowienia i doprecyzowania definicji dyskryminacji pośredniej; definicję proponuje się uzupełnienie o tryb warunkowy, a także o wskazanie na element zgodnego z prawem celu,
  • doprecyzowania sytuacji będących przejawem dyskryminacji, przez szczegółowe wskazanie, jakie działania mogą doprowadzić do stworzenia niekorzystnej atmosfery wobec pracownika,
  • uszczegółowienie definicji molestowania seksualnego, przez szczegółowe wskazanie, jakie działania mogą doprowadzić do stworzenia niekorzystnej atmosfery wobec pracownika,
  • wprowadzenia zakazu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który poddaje się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu lub podejmuje działania przeciwstawiające się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu; dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej gwarancji prawnej,
  • uszczegółowienia sytuacji, które nie mogą być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; nowa redakcja przepisu kładzie nacisk na wymóg proporcjonalności do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika,
  • doprecyzowania zakresu ochrony wobec pracownika korzystającego z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady
  • równego traktowania w zatrudnieniu nie tylko nie mogłoby stanowić przyczyny zwolnienia pracownika, ale także nie mogłoby być podstawą innego niekorzystnego traktowania pracownika lub zastosowania wobec niego niekorzystnych konsekwencji,
  • przyznania ochrony pracownikowi udzielającemu pomocy innemu pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; zakres tej ochrony byłby analogiczny jak dla pracownika korzystającego z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »