| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - usługi > Prawa klientów Amber Gold

Prawa klientów Amber Gold

Klienci Amber Gold po upadku spółki mogą dochodzić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego lub w drodze procesu cywilnego i egzekucji sądowej.

b. Dochodzenie roszczeń w ramach procesu cywilnego i egzekucji sądowej

Klienci spółki mogą dochodzić od niej swoich roszczeń również na drodze procesu cywilnego, z tym, że jeżeli sąd ogłosi upadłość podmiotu gospodarczego, to postępowania toczące się w trybie procesu zostaną zawieszone i będą mogły być podjęte przeciwko syndykowi dopiero wówczas, gdy w postępowaniu upadłościowym dane roszczenie nie zostanie umieszczone na liście wierzytelności.

Korzystając z drogi procesu, wierzyciele mogą albo wytoczyć indywidualne powództwa, albo wnieść pozew zbiorowy na podstawie ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W każdym z tych przypadków mogą też wystąpić już w momencie składania pozwu (a nawet jeszcze wcześniej) z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, co ułatwia zaspokojenie roszczenia. Po uzyskaniu wyroku zasądzającego dochodzoną kwotę, każdy zainteresowany może wystąpić o wszczęcie egzekucji przeciwko spółce na podstawie tego wyroku.

Należy podkreślić, iż również w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze procesu cywilnego, a następnie egzekucji sądowej zasądzonych należności przepisy prawa dają możliwość zaspokojenia wierzyciela nie tylko z majątku, którym aktualnie dysponuje spółka, lecz także z tych przedmiotów majątkowych, które z pokrzywdzeniem wierzycieli zostały wyprowadzone ze spółki.

Zobacz także: Niedozwolone klauzule w umowach o kredyt hipoteczny

I tak, wierzyciel może skorzystać np. z tzw. skargi pauliańskiej, przy pomocy której można uzyskać stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnych spółki, w wyniku których osoby trzecie uzyskały jakąś korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 Kodeksu cywilnego). Może to dotyczyć np. wszelkiego rodzaju darowizn czy umów, które przewidywały świadczenie na rzecz osoby trzeciej nieekwiwalentne w stosunku do świadczenia tej osoby na rzecz spółki (np. oczywiście zawyżone wynagrodzenie za usługi). Uznanie takich czynności za bezskuteczne oznacza, że składniki majątkowe, których one dotyczyły, stanowią nadal własność spółki, a zatem, że wierzyciele w toku egzekucji mogą zaspokoić swoje roszczenia wobec spółki także z tych składników.

Stosownie do okoliczności, wierzyciele spółki mogą wykorzystać także przepisy dotyczące tzw. pozorności czynności prawnej (art. 83 Kodeksu cywilnego). Pozorna czynność prawna jest nieważna. Jeśli więc spółka, w celu wyprowadzenia z niej majątku, zawierała z określonymi osobami (np. członkiem swego zarządu) umowy o charakterze pozornym (np. pozorne sprzedaże, pozorne umowy o świadczenie usług), to można uzyskać w sądzie ustalenie nieważności takich czynności. Takie ustalenie potwierdza, że składnik majątkowy objęty daną czynnością stanowi w dalszym ciągu własność spółki, co oznacza, że w toku egzekucji wierzyciel spółki może zaspokoić swoje roszczenie także z tego składnika. Gdyby osoba trzecia, która na mocy pozornej czynności uzyskała od spółki przedmiotowy składnik nie chciała zwrócić go spółce, to wierzyciele spółki w toku postępowania egzekucyjnego przeciwko niej będą uprawnieni do zajęcia wierzytelności spółki w stosunku do tej osoby o zwrot w/w składnika. W ten sposób będą mogli uzyskać zaspokojenie bezpośrednio od osoby dysponującej przedmiotowym składnikiem (art. 887 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 902 tego Kodeksu).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »