| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Prawa pacjenta > Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta?

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta powołany został w celu podejmowania czynności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom praw pacjenta. Jakie zadania stoją przed Rzecznikiem?

Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3. stan zdrowia pozwala jej na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;

4. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika.

Zobacz również: Jakie są zasady refundacji leków?

Rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Głównym zadaniem Rzecznika jest szeroko rozumiana ochrona praw pacjentów. Na ten obowiązek składa się m.in.:

1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zarówno zbiorowe, jak i indywidualne prawa pacjentów (te drugie wszczynane na wniosek pacjenta, którego prawa zostały naruszone);

2. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta (a następnie przedkładanie ich Radzie Ministrów);

3. występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

4. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych, które mają popularyzować wiedzę o ochronie praw pacjenta;

5. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Zobacz również serwis: Prawa pacjentów

Każdy pacjent, którego prawa zostały naruszone może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta (listownie, osobiście, w formie elektronicznej). We wniosku należy zamieścić swoje dane (a jeśli składamy skargę w imieniu poszkodowanego pacjenta – dane tego pacjenta i swoje – jako wnioskodawcy) oraz zwięzły opis stanu faktycznego. 

Rzecznik, po rozpatrzeniu naszej skargi, może wszcząć postępowanie wyjaśniające bądź wskazać nam inną drogę dochodzenia naszych roszczeń.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »