Kategorie

List żelazny - jak wystąpić o jego wydanie?

List żelazny - jak wystąpić o jego wydanie?/ fot. Fotolia
List żelazny - jak wystąpić o jego wydanie?/ fot. Fotolia
Fotolia
List żelazny zapewnia oskarżonemu (podejrzanemu), przebywającemu za granicą, pozostawanie na wolności do czasu zakończenia toczącego się przeciw niemu postępowania karnego, pod warunkiem, że spełni określone przesłanki. Decyzja Sądu nie jest jednak obligatoryjna.

Art. 281 k.p.k stanowi, że jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Cytowany przepis zawiera dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby oskarżony mógł wystąpić o wydanie listu żelaznego:

 1. oskarżony (podejrzany) przebywa za granicą;
 2. oskarżony złoży oświadczenie, że stawi się do sadu lub prokuratora w oznaczonym terminie.

W przypadku wątpliwości sąd orzekający może przed wydaniem orzeczenia dokonać sprawdzenia okoliczności faktycznych np. ustalić czy oskarżony faktycznie przebywa za granicą.

Wydanie listu żelaznego ma charakter fakultatywny zatem spełnienie powyższych przesłanek nie obliguje sądu do jego wydania. Wydanie listu żelaznego może mieć miejsce zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Brak natomiast podstaw do wydania listu żelaznego w toku postępowania przygotowawczego, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, nawet gdy skazany przebywa za granicą i uchyla się od odbycia kary.

List żelazny wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Treść oświadczenia i obowiązki wnioskującego

W składamy wraz z wnioskiem o wydanie listu żelaznego oświadczeniu oskarżony powinien oświadczyć, że:

 • będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora;
 • nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;
 • nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudnić postepowanie.

Jak wynika z powyższego, oskarżony musi poinformować sąd właściwy do wydania listu żelaznego o obranym w Polsce miejscu pobytu i nie może go opuszczać bez zgody sądu.

|podstawa prawna art. 282 § 1 k.p.k.|

Skutki wydania listu żelaznego

Wydanie listu żelaznego gwarantuje oskarżonemu odpowiadanie z wolnej stopy w toku całego postępowania karnego aż do wydania prawomocnego wyroku. List żelazny nie ma zastosowania w postępowaniu kasacyjnym. Wydanie listu żelaznego stanowi ponadto przeszkodę do pozbawienia oskarżonego wolności w toku prowadzonego postępowania karnego w sprawie, w której został wydany. Mowa zarówno o zakazie tymczasowego aresztowania jak i zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oskarżonego.

List żelazny a ENA

Co do zasady wydanie listu żelaznego nie pozwala na tymczasowe aresztowanie oskarżonego. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy wobec oskarżonego toczy się inne postępowanie karne. Oznacza to ze skutki wydania listu żelaznego rozciągają się wyłącznie na postępowanie co do którego został on wydany. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w innej sprawie jest wobec oskarżonego w pełni skuteczne.

Drugą kwestią jest wydanie ENA, czyli Europejskiego Nakazu Aresztowania, w judykaturze podkreśla się, że wydanie europejskiego nakazu aresztowania nie stanowi przesłanki negatywnej do wydania listu żelaznego, ale obie te instytucje nie mogą funkcjonować łącznie. Oznacza to, że by oskarżony mógł skutecznie wystąpić o wydanie listu żelaznego musi zostać wobec niego uchylony nakaz aresztowania.

Odwołanie listu żelaznego

List żelazny może zostać odwołany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy w sytuacji, gdy oskarżony narusza warunki jego wydania, tzn.:

 1. nie stawia się bez usprawiedliwienia na wezwanie sadu lub prokuratora;
 2. wydalił się bez pozwolenia sądu poza granice kraju;
 3. nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień;
 4. w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie karne.

Aby odwołanie listu żelaznego był możliwe, sąd okręgowy wydający list żelazny musi pouczyć oskarżonego o ciążących na nim obowiązkach.

|podstawa prawna 282 § 2 k.p.k.|

Poręczenie majątkowe

Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego można od złożenia poręczenia majątkowego. Decyzje taką sąd może podjąć z urzędu lub na wniosek prokuratora. W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków jego wydania poręczenie majątkowe przepada.

|podstawa prawna 283 k.p.k.|

Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego.

Zażalenie przysługuje na:

 1. postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego;
 2. postanowienie o odwołaniu listu żelaznego;
 3. postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia i ściągnięcia sumy poręczenia majątkowego.

Zażalenie nie przysługuje natomiast na postanowienie w przedmiocie wydania listu żelaznego.

|podstawa prawna 284 § 2 k.p.k.|

Jak wystąpić o wydanie listu żelaznego?

O wydanie listu żelaznego wystąpić może oskarżony (podejrzany), jego obrońca lub prokurator, sąd może takie orzeczenie wydać również z urzędu.

Do właściwego miejscowo sądu okręgowego kieruje się wniosek o wydanie listu żelaznego zawierający informację o postępowaniu karym toczącym się przeciwko oskarżonemu, adresie, pod którym oskarżony ma zamiar przebywać w Polsce oraz załącza się oświadczenie, w którym oskarżony zobowiązuje się do stawiania się na każde wezwanie sądu lub prokuratora oraz do nienaruszania warunków wydania listu żelaznego opisanych w art. 282 k.p.k. Wniosek należy uzasadnić.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?