| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Wyrok i kara > Kiedy oskarżony otrzyma wyrok z uzasadnieniem?

Kiedy oskarżony otrzyma wyrok z uzasadnieniem?

W zależności od etapu postępowania karnego istnieją różne uregulowania dotyczące konieczności sporządzenia przez sąd uzasadnienia wyroku i doręczenia go stronie. Najważniejszą regułą, którą należy znać jest to, iż co do zasady wyrok sądu zapadły w pierwszej instancji będzie uzasadniony i doręczony stronie tylko wówczas, gdy strona złoży o to wniosek w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Ostrożność procesowa nakazywałaby stronie zawsze składanie takiego wniosku, co pozwoli uniknięcia przykrych sytuacji procesowych.

Zgodnie z powyższą uwagą przepisy dotyczące sporządzania uzasadnienia wyroku i dotyczące zasad doręczania wyroku stronie są złożone (podobnie jak reguły doręczania stronie wyroku wraz z uzasadnieniem). Dla usystematyzowania wskazanego zagadnienia należy przedstawić oddzielnie kwestię sporządzenia przez sąd uzasadnienia wyroku od kwestii doręczenia wyroku stronie.

Problematyka sporządzenia uzasadnienia wyroku

W postępowaniu karnym regułą jest sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony. Strona ma na to termin 7 dniowy od ogłoszenia wyroku. Standardowo wskazany wniosek zawiera oznaczenie wyroku od którego uzasadnienie ma być sporządzone oraz wyraźnie literalnie sformułowany wniosek o sporządzenie od tego wyroku uzasadnienia.

Należy wskazać, iż chociaż kwestia doręczenia wyroku regulowana jest przez odrębne przepisy z tzw. ostrożności procesowej warto zawsze równolegle wnieść o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na adres który wskaże wnioskodawca.

Od wskazanej powyżej reguły sporządzania uzasadnienia wyroku na wniosek strony istnieją 4 wyjątki, co oznacza iż z urzędu zawsze sporządzane jest uzasadnienie:

1) wyroku sądu wojskowego,
2) wyroku sądu drugiej instancji,
3) uzasadnienie zdania odrębnego tzw. votum separatum (ale złożonego przez sędziego, wymóg ten nie dotyczy to ławników),
4) orzeczenia SN.

W wskazanych powyżej przypadkach wyrok sądu wraz z uzasadnieniem doręczany jest stronie z urzędu.

Problematyka doręczenia wyroku zapadłego na rozprawie

W odniesieniu do problematyki doręczania wyroku stronie należy wskazać, iż również regułą jest doręczanie takiego wyroku na wniosek strony. Wskazana zasada dotyczy wyroków zapadłych na rozprawie i istnieją od niej 2 wyjątki. Wskazane wyjątki, kiedy wyrok jest doręczany to sytuacje gdy:

1) oskarżony jest pozbawiony wolności a nie był na rozprawie i nie posiada obrońcy (art. 419 § 2 Kodeksu postępowania karnego)
2) zapada wyrok zaoczny w trybie art. 428 § 2 Kodeksu postępowania karnego

POBIERZ: Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Problematyka doręczenia wyroku zapadłego na posiedzeniu

W odniesieniu do wyroków zapadłych na posiedzeniu istnieje zasada wskazująca na konieczność doręczenia takiego wyroku stronie z urzędu (co oznacza, iż strona z urzędu otrzyma każdy wyrok zapadły na posiedzeniu).

Zobacz serwis: Sprawy karne

Problematyka doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem

Zgodnie z powyższymi ustaleniami należy wskazać, iż strona z urzędu otrzyma wyrok z uzasadnieniem tylko wówczas, gdy przepisy przewidują sporządzenie uzasadnienia przez sąd z urzędu.
W pozostałych przypadkach strona albo będzie musiała złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie wraz z wyrokiem na wskazany przez siebie adres w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, albo w sytuacji w której otrzyma z urzędu odpis sentencji wyroku w ciągu 7 dni od jego otrzymania złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenia na adres strony.

Zobacz serwis: Więziennictwo

Podsumowanie i zalecenie końcowe

Reasumując, z uwagi na złożoność wskazanych powyżej przepisów należy zalecić stronie występującej bez fachowego pełnomocnika każdorazowe składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (wraz z sentencją wyroku) na adres strony albowiem wniosek taki nigdy nie przyniesie stronie procesowych negatywnych skutków, a może pozwolić uniknąć nieprzyjemnych sytuacji (przykładowo gdy wyrok nie zostanie stronie doręczony a się uprawomocni).

Zadaj pytanie: Forum

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »