reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renty 2019 > Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2020 – wniosek, wzór, załączniki

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2020 – wniosek, wzór, załączniki

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po złożeniu stosownego wniosku. Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek o rentę w 2020 roku? Kto może go wypełnić? Jak wygląda wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy? Jakie załączniki należy złożyć razem z wnioskiem?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nabywa się w dniu spełnienia wszystkich warunków określonych przez prawo. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS należy spełnić łącznie cztery warunki:

 1. niezdolność do pracy;
 2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 3. niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12 wskazanej ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (nie stosuje się tego przepisu do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy),
 4. brak ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnianie warunków do jej uzyskania.

Przede wszystkim należy złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia. Co istotne, renta nie zostanie przyznana w przypadku pobierania innych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne oraz
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

ZUS przyznaje prawo do renty z dniem zaprzestania pobierania powyższych świadczeń.

Polecamy produkt: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Praktyczne wskazówki.

Gdzie złożyć wniosek o rentę?

Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w każdej placówce ZUS. Jeśli jednak nie będzie to placówka właściwa danej osobie ze względu na miejsce zamieszkania, zostanie on przesłany do odpowiedniego oddziału ZUS. W przypadku zamieszkania w Polsce będzie to adres zameldowania na pobyt stały. Gdy dana osoba nie posiada adresu zamieszkania w Polsce, wówczas wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w kraju. W przypadku posiadania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym wniosek będzie rozpatrzony oraz przekazany do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej przez jedną z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe. W końcu jeżeli osoba zainteresowana rentą mieszka za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Dzień złożenia wniosku

Datą zgłoszenia wniosku jest dzień, w którym zainteresowany:

 • złożył pisemny wniosek w placówce ZUS,
 • zgłosił ustnie wniosek do protokołu w placówce ZUS,
 • nadał wniosek na poczcie,
 • zgłosił wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jeśli osoba zainteresowana ma zamiar złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS musi posiadać konto na tej platformie oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP ) albo bezpieczny podpis elektroniczny. Co istotne, korzystając z tego sposobu złożenia wniosku, dokumenty załączone do wniosku należy złożyć placówce ZUS lub wysłać je pocztą.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa sam zainteresowany bądź:

 • przedstawiciel ustawowy (np. matka, ojciec za małoletnie dziecko);
 • opiekun prawny lub
 • pełnomocnik.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika konieczne jest stworzenie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być napisać odręcznie i powinno zawierać: dane, dzięki którym pracownik ZUS sprawdzi tożsamość pełnomocnika (np. imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego), wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa. Jeśli przy dokonywaniu czynności przed organem rentowym osoba zainteresowana otrzymaniem renty lub świadek, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie są w stanie złożyć stosownego podpisu, czyni to inna upoważniona przez zainteresowanego osoba. Wymaga się, aby była ona nieograniczona w zdolności do czynności prawnych.

Taka osoba składa oświadczenie o przyczynach, które uniemożliwiają złożenie podpisu przez zainteresowanego lub świadka. Podaje przy tym swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji).

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy >>> Pobierz Wniosek ERN ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy w postaci formularza ERN. Należy wypełnić go czytelnie, wielkimi literami, długopisem o niebieskiej lub czarnej barwie tuszu. Nie powinno być żadnych wątpliwości co do prawidłowości podanych danych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama