Kategorie

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2020 – wniosek, wzór, załączniki

Emilia Panufnik
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2020 – wniosek, wzór, załączniki. /fot.Shutterstock
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2020 – wniosek, wzór, załączniki. /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po złożeniu stosownego wniosku. Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek o rentę w 2020 roku? Kto może go wypełnić? Jak wygląda wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy? Jakie załączniki należy złożyć razem z wnioskiem?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nabywa się w dniu spełnienia wszystkich warunków określonych przez prawo. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS należy spełnić łącznie cztery warunki:

 1. niezdolność do pracy;
 2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 3. niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12 wskazanej ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (nie stosuje się tego przepisu do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy),
 4. brak ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnianie warunków do jej uzyskania.

Przede wszystkim należy złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia. Co istotne, renta nie zostanie przyznana w przypadku pobierania innych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne oraz
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

ZUS przyznaje prawo do renty z dniem zaprzestania pobierania powyższych świadczeń.

Polecamy produkt: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Praktyczne wskazówki.

Gdzie złożyć wniosek o rentę?

Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w każdej placówce ZUS. Jeśli jednak nie będzie to placówka właściwa danej osobie ze względu na miejsce zamieszkania, zostanie on przesłany do odpowiedniego oddziału ZUS. W przypadku zamieszkania w Polsce będzie to adres zameldowania na pobyt stały. Gdy dana osoba nie posiada adresu zamieszkania w Polsce, wówczas wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w kraju. W przypadku posiadania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym wniosek będzie rozpatrzony oraz przekazany do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej przez jedną z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe. W końcu jeżeli osoba zainteresowana rentą mieszka za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Dzień złożenia wniosku

Datą zgłoszenia wniosku jest dzień, w którym zainteresowany:

 • złożył pisemny wniosek w placówce ZUS,
 • zgłosił ustnie wniosek do protokołu w placówce ZUS,
 • nadał wniosek na poczcie,
 • zgłosił wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jeśli osoba zainteresowana ma zamiar złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS musi posiadać konto na tej platformie oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP ) albo bezpieczny podpis elektroniczny. Co istotne, korzystając z tego sposobu złożenia wniosku, dokumenty załączone do wniosku należy złożyć placówce ZUS lub wysłać je pocztą.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa sam zainteresowany bądź:

 • przedstawiciel ustawowy (np. matka, ojciec za małoletnie dziecko);
 • opiekun prawny lub
 • pełnomocnik.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika konieczne jest stworzenie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być napisać odręcznie i powinno zawierać: dane, dzięki którym pracownik ZUS sprawdzi tożsamość pełnomocnika (np. imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego), wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa. Jeśli przy dokonywaniu czynności przed organem rentowym osoba zainteresowana otrzymaniem renty lub świadek, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie są w stanie złożyć stosownego podpisu, czyni to inna upoważniona przez zainteresowanego osoba. Wymaga się, aby była ona nieograniczona w zdolności do czynności prawnych.

Taka osoba składa oświadczenie o przyczynach, które uniemożliwiają złożenie podpisu przez zainteresowanego lub świadka. Podaje przy tym swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji).

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy >>> Pobierz Wniosek ERN ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy w postaci formularza ERN. Należy wypełnić go czytelnie, wielkimi literami, długopisem o niebieskiej lub czarnej barwie tuszu. Nie powinno być żadnych wątpliwości co do prawidłowości podanych danych.


We wniosku należy zawrzeć poniższe informacje:

 • dane osobowe i adresowe,
 • zakres wniosku,
 • oświadczenia wnioskodawcy,
 • liczba załączników,
 • sposób odbioru odpowiedzi i wypłaty świadczenia,
 • data sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

Warto podać we wniosku numer telefonu, co w razie problemów ułatwi kontakt ZUSu z wnioskodawcą.

Załączniki do wniosku o rentę

Zgodnie z wytycznymi ZUS do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy załączyć:

1. dokumenty potwierdzające:

 • datę urodzenia (w przypadku osobistego składania wniosku wystarczy, przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość np. paszport lub dowód osobisty);
 • okresy składkowe i nieskładkowe;
 • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, dla uproszczenia nazywane są zarobkami,
 • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli to wynika z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (np. dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą, numer ubezpieczenia za granicą).

2. zaświadczenie o stanie zdrowia (Zaświadczenie OL-9);

  1. wywiad zawodowy sporządzony przez pracodawcę (płatnika składek) – jeżeli zainteresowany pozostaje w zatrudnieniu (Wywiad zawodowy OL-10).

Dokumenty, które potwierdzają okresy zatrudnienia, inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia załącza się w oryginale. Można również przedstawić odpisy wskazanych dokumentów poświadczone przez notariusza lub pełnomocnika (tylko w przypadku, gdy jest to adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy).

ZUS zwraca oryginały dokumentów na wniosek zainteresowanego.

Okres pobierania świadczenia

Rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy można pobierać bezterminowo bądź przez określony czas (renta stała i okresowa). W pierwszym przypadku prawo to ustanie w momencie ustalenia prawa do emerytury bądź na wniosek osoby zainteresowanej. W drugim przypadku prawo to ustanie z końcem okresu na jaki została przyznana. Okres ten wskazany jest w decyzji organu rentowego. Ponadto prawo do renty można utracić w razie ustania jakiegokolwiek z warunków wymaganych do przyznania prawa do omawianego świadczenia.

Prawo do renty po ustaniu z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się, gdy w okresie 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy (z wyjątkiem sytuacji ustalenia prawa do emerytury).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018, poz. 1270)

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.