| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia komunikacyjne > Przedawnienie roszczeń w drogowym przewozie towarów

Przedawnienie roszczeń w drogowym przewozie towarów

Przedawnienie ma chronić przed sytuacjami, które powodowałyby długotrwały brak pewności związany z zobowiązaniami pieniężnymi. Kiedy przedawniają się roszczenia z przewozu drogowego towarów.

Początek biegu przedawnienia

Co do zasady przedawnienie rozpoczyna swój bieg z chwilą kiedy roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność ta oznacza, że wierzyciel (osoba której przysługuje roszczenie) może zwrócić się do dłużnika (osoba przeciwko której roszczenie przysługuje) o spełnienie świadczenia, a dłużnik zobowiązany jest do spełnienia tego świadczenia.

Zobacz: Co trzeba wiedzieć o przedawnieniu?

Ustawa prawo przewozowe precyzuje termin rozpoczęcia biegu przedawnienia w odniesieniu do przewozów krajowych  w art. 77 ust. 3 w następujący sposób:

Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

1)    utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,

2)   
ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki,

3)    szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody,

4)    zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić,

5)    niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji,

6)    innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Pokazuje to, że w zależności od podstawy roszczenia, powstają w rzeczywistości różne terminy w trakcie których można skutecznie dochodzić przysługujących roszczeń.

Zobacz: Kiedy spedytor będzie przewoźnikiem drogowym?

Przedawnienie roszczeń w przewozach międzynarodowych

Dla działających na polu międzynarodowych przewozów towarów, najważniejszym aktem regulującym prawa i obowiązki przewoźnika jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. W sprawach uregulowanych niniejszą Konwencją nie stosuje się unormowań wewnętrznych (w tym polskich, jak np. ustawy prawo przewozowe).

W kwestii dotyczącej przedawnienia uregulowania konwencji różnią się znacznie od polskich. Bardzo istotną różnicą jest skutek jaki przedawnienie wywiera na samo roszczenie. Z chwilą przedawnienia roszczenie takie przestaje istnieć. Konwencja nie pozostawia żadnego pola do manewru, gdyż zgodnie z art. 32 ust. 4 „Roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu.”

Sam termin przedawnienia również wynosi jeden rok, jednakże w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa termin ten został wydłużony do 3 lat (art. 32 ust. 1 CMR).

Zobacz: Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Podobnie jak w prawie przewozowym, w konwencji również znajdują się informacje, na temat tego od kiedy należy liczyć bieg przedawnienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 konwencji „Przedawnienie biegnie:

a)    w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy począwszy od dnia wydania;

b)   
w przypadkach całkowitego zaginięcia - począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony - począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;

c)    we wszystkich innych przypadkach - począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu. Dnia, wskazanego wyżej, jako wyjściowy dla biegu przedawnienia, nie wlicza się do terminu przedawnienia.”

Dobre poznanie instytucji przedawnienia oraz możliwości związanych z prawem do odrzucania reklamacji i roszczeń, w określonych sytuacjach może pozwolić na uniknięcie wypłacenia odszkodowania za szkodę. Dlatego ważne jest, aby przewoźnicy dysponowali odpowiednim poziomem wiedzy i skutecznie ją wykorzystywali. I choć nie jest to łatwe, z całą pewnością pozwoli na zabezpieczenie ich interesów.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK