| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Co do zasady roszczenia majątkowe przedawniają się z upływem 3 lub 10 lat, od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to iż po upływie tego czasu dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia.

Kodeks cywilny zawiera jednak przykłady zdarzeń, które powodują przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia. W konsekwencji roszczenie może się przedawnić dopiero po 15 czy 20 latach.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia jest wynikiem okoliczności utrudniających bądź uniemożliwiających dochodzenie roszczeń.

Mogą one wynikać ze stosunków między określonymi osobami, związanymi więzami rodzinnymi lub opieką.

Do grupy tej należą trzy rodzaje roszczeń:

  • roszczenia przysługują dzieciom przeciwko rodzicom. W tym przypadku bieg przedawnienia nie rozpoczyna się , a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej( władza rodzicielska przysługuje aż do pełnoletności dziecka).
  • roszczenia, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę( zawieszenie na czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli)
  • roszczenia przysługujące jednemu małżonkowi przeciwko drugiemu (zawieszenie na okres trwania małżeństwa)

Zawieszenie biegu przedawnienia ma na celu nieantagonizowanie członków rodziny. Po ustaniu władzy rodzicielskiej, stosunku opieki czy małżeństwa bieg terminu przedawnienia biegnie dalej.

Mogą one wynikać również z działania siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można zapobiec.

Przykładowo możemy wymienić tutaj stany nadzwyczajne jak wojnę czy działanie sił przyrody tj. powódź.

W tych wypadkach bieg przedawnienia jest zawieszony na czas trwania przeszkody. Po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności, przedawnienie biegnie w dalszym ciągu. Jak wynika z orzecznictwa, długotrwała choroba czy pobyt za granica nie powodują zawieszenia terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Aby nie dopuścić do przedawnienia się określonego roszczenia, wierzyciel może podjąć określone w ustawie czynności, które mają na celu przerwanie biegu przedawnienia.

Chodzi tu o czynności dokonywane przed sądem ( również przed sądem polubownym)lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwzięte bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Zobacz: Kiedy rachunek za telefon ulega przedawnieniu?

Przykładowo możemy tutaj wymienić: wytoczenie powództwa ( przerwanie przedawnienia następuje w dniu wniesienia pozwu) czy zawezwanie do próby ugodowej. Natomiast zgłoszenie reklamacji czy wezwanie dłużnika do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia, gdyż nie są to czynności dokonywane przed sądem.

Również wszczęcie mediacji oraz uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje ( np. dłużnika) przerywa bieg przedawnienia.

Uznanie może być dokonane w dowolnej formie, dlatego wykonanie części świadczenia albo prośbę o odroczenie terminu płatności należy traktować jako uznanie dorozumiane.

Bieg terminu przedawnienia, który został przerwany, biegnie na nowo. Oznacza to że upływ terminu przedawnienia, który miał miejsce przed przerwaniem, nie jest brany pod uwagę.

Podstawa prawna: art.121-124 Kodeksu cywilnego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK