| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia komunikacyjne > Zniknie problem podwójnego ubezpieczenia OC

Zniknie problem podwójnego ubezpieczenia OC

Od 11 lutego 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nowe zasady zlikwidują problem tzw. podwójnego ubezpieczenia OC. Dotyczyć to będzie jednak umów zawartych po 11 lutego.

Zmiana wysokości składki

Nowelizacja przyznała zakładowi ubezpieczeń uprawnienie do żądania odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. Powstaje ono w sytuacji, gdy ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. W ten sposób ustawodawca uregulował skutki tzw. fałszywej deklaracji ryzyka przez ubezpieczającego w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych.

Zobacz: Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Okres ubezpieczenia objęty umową

Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją, umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy. Dzięki tej zmianie, nie będzie możliwości zawierania umowy ubezpieczenia obowiązkowego z wstecznie określonym okresem odpowiedzialności. Umowy takie były dotychczas zawierane w celu uniknięcia sankcji za brak  zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (co mogło być stwierdzone np. w toku kontroli).

Zobacz: Przed czym chroni ubezpieczenie AC?

Nowe regulacje odnośnie rozwiązywania problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia

Nowelizacja wzmocniła ponadto mechanizm rozwiązania problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia, który występował w dotychczasowym stanie prawnym. Miał on miejsce w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej „OC”) posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomił na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. Wówczas uważano, co do zasady, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Z kolei, jeżeli posiadacz pojazdu chciał zawrzeć umowę z innym zakładem ubezpieczeń, musiał powiadomić o tym dotychczasowy zakład ubezpieczeń przez złożenie wypowiedzenia najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ okresu ubezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku i zawarcie umowy z innym zakładem ubezpieczeń skutkowało powstaniem tzw. podwójnego ubezpieczenia i rodziło konieczność opłacania podwójnej składki. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, nowelizacja nałożyła na zakłady ubezpieczeń obowiązek wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta. Umożliwi to posiadaczom pojazdów mechanicznych podjęcie decyzji co do ewentualnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i zawarcia umowy na bardziej dogodnych warunkach z innym zakładem ubezpieczeń.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »