Kategorie

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W ramach umowy Cedent przekazuje Powiernikowi wierzytelności względem swoich dłużników. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta.


UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU

WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Cedentem,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Powiernikiem.


§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest określenie zasad odzyskania przez Powiernika istniejących i wymagalnych wierzytelności przysługujących Cedentowi od Dłużników (zwanych dalej dłużnikami) określonych w załącznikach do niniejszej umowy.

§ 2

Przelew wierzytelności

Reklama

1. Cedent oświadcza, że przysługują mu wobec dłużników, o których mowa w § 1 wierzytelności obejmujące świadczenia pieniężne wynikające z niezapłaconych przez dłużników faktur, not odsetkowych wyszczególnionych w poszczególnych załącznikach do umowy.

2. Cedent przenosi wierzytelności określone w ust. 1 na rzecz Powiernika wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami i oświadcza, że wierzytelności te istnieją oraz że są wymagalne, bezsporne, wolne od obciążeń i wad prawnych oraz nadają się do zbycia. Cedent oświadcza również, że w dniu przelewu wierzytelności nie posiada względem dłużnika żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń.

3. Cedent zobowiązuje się przekazać Powiernikowi wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużnika.

4. Cedent zobowiązuje się zawiadomić dłużników o cesji wierzytelności w terminie 7 dni od daty przelewu poszczególnych wierzytelności.

§ 3

Czynności powiernicze

1. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta.

2. W ramach wykonywania czynności powierniczych Powiernik nie może zbywać przelanych wierzytelności na rzecz osób trzecich.

3. Za zgodą Cedenta wyrażoną w formie pisemnej Powiernik może wnieść przeciwko dłużnikowi powództwo do sądu.

4. Cedent poniesie koszty wpisu sądowego oraz koszty wpisu komorniczego.

5. Powiernik zobowiązuje się wykonywać czynności powiernicze mając w szczególności na uwadze słuszny interes Cedenta.

6. Powiernik zobowiązuje się nie obciążać Cedenta kosztami wykonywanych czynności powierniczych.

7. Powiernik zobowiązuje się do informowania Cedenta o prowadzonych czynnościach powierniczych.

§ 4

Wynagrodzenie powiernika

1. Za skuteczne wykonanie czynności powierniczych Powiernik otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji. Wysokość prowizji odrębnie dla każdego długu określać będą załączniki do umowy.

2. Prowizja obliczana będzie proporcjonalnie do odzyskanej wartości nominalnej wierzytelności.

§ 5

Zasady wzajemnych rozliczeń

1. Dla celów wzajemnych rozliczeń każda z wierzytelności traktowana będzie oddzielnie.

Reklama

2. Powiernik przekazywać będzie kwoty należne Cedentowi z tytułu poszczególnych, powierniczo przelanych wierzytelności, a wyegzekwowane od dłużnika,  w terminie siedmiu dni od daty ich odzyskania, na konto Cedenta: .............................................

3. W przypadku zapłacenia wierzytelności przez dłużnika na rzecz Cedenta lub wskazanego przez Cedenta podmiotu Cedent niezwłocznie zawiadomi o tym zdarzeniu i przeleje na rachunek bankowy Powiernika wynagrodzenie jak na zasadach § 4 i 5.

§ 6

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć w stosunku do poszczególnych wierzytelności z zachowaniem ............-dniowego terminu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia będzie liczony od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

Powiernik po upływie ww. terminu dokona w ciągu trzech dni cesji zwrotnej wierzytelności będącej przedmiotem umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia przez Cedenta umowy w części dotyczącej określonego dłużnika przed upływem ....... dni od daty cesji Powiernik obciąży Cedenta kosztami ryczałtowymi w kwocie .......................... złotych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jedno-brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Cedent                                    Powiernik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa powierniczego przelewu wierzytelności

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym?

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r. zostały w określonych przypadkach złagodzone. Co zmieniło nowe rozporządzenie?

  Mecenas Pruszyńska: Rolą mediacji jest wygaszanie konfliktu

  „Mediacje sprawdzają się zarówno w prawie gospodarczym, jak i cywilnym” – przekonuje radca prawny Iwona Pruszyńska.

  Alimenty natychmiastowe a dłużnicy alimentacyjni

  Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy po wprowadzeniu przepisów zaległości dłużników wzrosną?

  Obostrzenia czerwiec 2021

  Obostrzenia na czerwiec 2021 r. przedstawił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z weselami?

  Rekrutacja przez sztuczną inteligencję oczami kandydatów [BADANIE]

  Rekrutacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Dla większości kandydatów nie stanowiłoby to problemu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla siebie i dla dziecka? Co daje posiadanie takiego konta?

  Polski Ład - emeryci stracą czy zyskają na zmianach?

  Ci, którzy dziś otrzymują ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie, stracą na nowym systemie podatkowym. Emeryci jednak jako całość to jedna z tych grup, które na Polskim Ładzie skorzystają najwięcej.