REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa akwizycji - WZÓR UMOWY

Redakcja

REKLAMA

Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.

Umowa akwizycji

REKLAMA

Zawarta w dniu  ............................................ (data)  w .............................................. (miejscowość) pomiędzy:

1. …………………………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ……………......................... (miejscowość) przy ul………......................…. (nazwa ulicy i numer domu), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………….. (nazwa działalności gospodarczej)  REGON  …….......….. ; NIP…………..........., reprezentowanym przez: .............................., zwanym dalej Zlecającym,

a

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. …………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ………………….. (miejscowość) przy ul ………………………. (nazwa ulicy i numer domu) REGON ………….. ; NIP …………, zwanym dalej Akwizytorem,

o następującej treści:

§ 1

Zlecający zleca, a Akwizytor zobowiązuje się do pozyskania na rzecz Zlecającego zamówienia na dostawy następujących towarów:

1.    ………………………………………………….

2.    ………………………………………………….

§ 2

 1. Akwizytor nie jest uprawniony do składania wiążących dla Zlecającego oświadczeń dotyczących:
  1. …………………………………………………………
  2. …………………………………………………………
  3. …………………………………………………………
 2. Akwizytor nie może:
  1. ……………………………………………………………….,
  2. ………………………………………………………………...
 3. w celu umożliwienia Akwizytorowi wykonywania jego obowiązków, i tylko w tym zakresie, Zlecający upoważnia Akwizytora do: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 4. Akwizytor zobowiązany jest informować pozyskiwane osoby trzecie o zakresie jego uprawnień.

§ 3

1.      Akwizytor jest wyłącznie uprawniony przez Zlecającego do czynności określonych w § 1 na następującym obszarze……….......……………………………………………
2.      W zamian za określoną w punkcie 1 wyłączność, Akwizytor prowadzić będzie wyłącznie akwizycję towarów Zlecającego, chyba że Zlecający pisemnie zwolni go z tego zakazu w stosunku do towarów, które nie mogą uchodzić za konkurencyjne.

§ 4

 1. Wynagrodzenie Akwizytora stanowi prowizja – w wysokości:
  1. …..….% (słownie …………………… procent) – w przypadku jednorazowego zamówienia
  2. ……..% (słownie …………………procent) – w przypadku zamówienia na czas………….(słownie…...................) tygodni/miesięcy
  3. ………………………………………………………………………….
 2. Wysokość prowizji ustalana jest w oparciu o wartość brutto zamówień na towary złożonych  przez pozyskane przez Akwizytora osoby, obliczonych na podstawie faktur VAT lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.
 3. Akwizytor ma prawo do prowizji także wtedy, gdy do zamówienia nie doszło z wyłącznej winy Zlecającego.
 4. Prawo do prowizji dla Akwizytora pozostaje z chwilą potwierdzenia przez Zlecającego przyjęcia do wykonania zamówienia od osoby trzeciej pozyskanej przez Akwizytora lub z chwilą…………………………………………......…………
 5. W razie sporu co do wysokości prowizji, bezsporna jej część podlega wypłacie Akwizytorowi.

§ 5

Prowizja będzie wypłacona w terminie …………….. (słownie ………………) dni od chwili określonej w § 4 pkt 4.

§ 6

Zapłata prowizji następować będzie przelewem na wskazany przez Akwizytora, rachunek bankowy lub w innej uzgodnionej przez strony formie.

§ 7

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony (od dnia ...............................……. do dnia …….............……….) / nieokreślony
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi…......……. (słownie ….............................……….) dni.
 3. Z ważnych powodów każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
 4. Za ważny powód strony uznawać będą, w szczególności: chorobę strony wypowiadającej, istotną zmianę sytuacji życiowej, zmianę miejsca zamieszkania na odległość przekraczającą …….........…(słownie…..............................…) kilometrów, nieotrzymanie prowizji, uzasadnioną utratę zaufania do drugiej strony oraz ……………………..........................................................................................……….… ………………………..................................…………………………………………….

§ 8

 1. Wszelkie udokumentowane opłaty oraz koszty reklamy towaru Zlecającego dokonane przez Akwizytora, związane z wykonywaniem niniejszej umowy, podlegają zwrotowi przez Zlecającego z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zwrotowi nie podlegają opłaty i koszty……………………….......................………….

§ 9

Strony oświadczają, że są podatnikami – płatnikami podatku VAT

§ 10

Akwizytora obowiązuje tajemnica wobec osób trzecich co do otrzymywanej przez niego prowizji.

§ 11

Spory, które wynikną z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla ……… ………………..……………………………………………………............……………….……

§ 12

Każda zmiana postanowień tej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi/ponoszą ……….....………………..

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w …………………..jednobrzmiących egzemplarzach, po ....................... dla każdej ze stron.

             Zlecający                                                                                     Akwizytor

…………………….……                                                           ………………………………

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o akwizycję

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS wypłacił rentę rodzinną? Te osoby nabędą prawo do świadczeń po zmarłym małżonku

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny. Aby nabyć prawo do niej, muszą oni spełnić określone warunki. Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS zgodził się wypłacić rentę?

500 zł za MWh – tyle ma kosztować prąd w II połowie 2024 r. Najubożsi mogą liczyć na bon energetyczny, reszta będzie musiała płacić pełną cenę

Rząd przedstawił założenia ustawy o bonie energetycznym. W II połowie 2024 r. będzie obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw w wysokości 500 zł za MWh. Na wsparcie w postaci bonu będą mogły liczyć osoby narażone na ubóstwo energetyczne.

Babciowe a aktywność zawodowa. Kiedy w praktyce świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie przysługiwało?

Babciowe. Kiedy w praktyce świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie przysługiwało? Jakie są warunki dotyczące aktywności zawodowej?

Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych 2024 - od lipca 500 zł za 1 MWh. Nie będzie limitów zużycia. O ile wzrosną rachunki?

Cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrośnie w II połowie 2024 roku do 500 zł za 1 MWh (obecnie ta cena maksymalna wynosi 412 zł). Tak wynika z założeń projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - opublikowanych 16 kwietnia 2024 r. To podwyżka o ok. 20 proc. ale cena prądu ma udział ok. 50-60% w całej kwocie rachunku za prąd. Zatem nasze rachunki za energię elektryczną wzrosną od lipca 2024 r. o ok. 13 proc. Co bardzo ważne maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 500 zł za MWh dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw domowych. Nie będą stosowane w II połowie 2024 roku limity zużycia energii elektrycznej, jak to jest obecnie. Taką informację przekazała 17 kwietnia 2204 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

REKLAMA

Nie wszyscy ósmoklasiści i maturzyści otrzymają świadectwa w 2024 r. Kto nie dostanie świadectwa?

Nie wszyscy ósmoklasiści i maturzyści otrzymają świadectwa w 2024 r. Kto nie dostanie świadectwa? Czy wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest dopuszczalne?

Ministerstwo Rolnictwa: Stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Budżet na płatności wynosi 923 mln zł

W resorcie rolnictwa przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Małe przydomowe elektrownie wiatrowe mogą być drogą pułapką – ostrzega ekspert. Tymczasem rząd proponuje program wsparcia dla instalacji tego typu wart 400 mln zł

400 mln zł – tyle ma być wart zaproponowany program wsparcia dla małych przydomowych elektrowni wiatrowych. Jednak małe przydomowe elektrownie wiatrowe mogą być drogą pułapką – ostrzega Fundacja Instrat. Jej zdaniem koszt wytworzenia prądu z takich instalacji może być kilkukrotnie wyższy od tego z sieci. Tymczasem rząd proponuje program wsparcia dla przydomowych instalacji tego typu wart 400 mln zł. Zdaniem ekspertów warto się zastanowić nad jego rewizją i zmniejszeniem jego skali.

Bon turystyczny był w 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Co z 2024 r.?

Dla 2024 r. nie ma dobrych wiadomości. 500 zł z bonu turystycznego (na dziecko) nie będzie już wypłacane.

REKLAMA

Mapa zwolnień grupowych pracowników w 2024 r. [Wykaz firm]

Jest coraz więcej informacji o zwolnieniach grupowych w całej Polsce. Są przypadki połączenia zwolnień grupowych z likwidacją firmy w Polsce. I jednoczesnym jej otwarciu np. w Maroku, Chorwacji, Rumuni.

MRPiPS: Opiekun nie może sam zaparkować przed apteką i kupić leków dla osoby niepełnosprawnej

Ministerstwo Rodziny odpowiedziało negatywnie na pytania o możliwość używania przez opiekunów karty parkingowej bez obecności w samochodzie osoby niepełnosprawnej. Nawet, gdy opiekun parkuje w związku z czynnościami na rzecz osoby niepełnosprawnej w celu kupienia leków albo odbioru sprzętu zaopatrzenia medycznego. 

REKLAMA