reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Strony umowy sprzedaży mogą umówić się co do sprzedaży na próbę. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.


UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,


..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa samochodowy zestaw głośnomówiący  do telefonu komórkowego, marki ........................... model ..................................

2. Sprzedawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wydaje Kupującemu określony w ust.1 przedmiot sprzedaży na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości i pożądanej przydatności do użytku.

3. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 jest dobry (tj. odpowiada jego wymaganiom), przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

4. Okres próby, o której mowa ust. 2 wynosi ........................... dni od daty wydania przedmiotu Kupującemu.

§ 2

Kupujący może zwrócić przedmiot niniejszej umowy Sprzedawcy przed upływem okresu próby bez podania przyczyny.

§ 3

Cenę sprzedaży strony ustalają na kwotę ....................................... (słownie .....................................................................) złotych.

§ 4

1. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży odpowiada jego wymaganiom, złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W tym przypadku zobowiązany jest on wraz z oświadczeniem uiścić umówioną cenę sprzedaży, o której mowa w § 3.

2. Jeżeli Kupujący nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust.1 do końca okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4 uważa się, że uznał on przedmiot sprzedaży za odpowiadający jego wymaganiom.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży, o której mowa w § 3 najpóźniej następnego dnia, po upływie okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                               Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży na próbę

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama