reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu


UMOWA FAKTORINGU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. Bankiem ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Faktorem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, że prowadzi stałą współpracę gospodarczą ze spółką ..........................................., z siedzibą w ................................., zarejestrowaną w KRS pod numerem .........................., zwaną dalej Dłużnikiem z tytułu umowy o współpracy gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Sprzedawcy zawartej w dniu ........................................, zwanej dalej umową sprzedaży. Sprzedawca oświadcza ponadto, że umowa sprzedaży została zawarta na czas nieokreślony i na dzień zawarcia niniejszej umowy umowa obowiązuje i nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

2. Sprzedawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy przysługuje mu wobec Dłużnika bezsporna co do zasady i co do wysokości wierzytelność w wysokości ................ zł (...........................................................), wynikająca umowy sprzedaży, którą potwierdza faktura nr .....................................

§ 2

1. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wierzytelność określoną w § 1ust. 2, a Faktor przyjmuje przelew. Przelew wierzytelności następuje w stanie w jakim wierzytelność się znajduje, a wraz z wierzytelnością przelane zostają wszelkie świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży.

2. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wszystkie wierzytelności, które powstaną z tytułu umowy. Przelew będzie następował w chwili doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury wystawionej na podstawie umowy. § 2 ust. 1 zd. 2 stosuje się.

3. W chwili zawarcia niniejszej umowy Sprzedawca przekaże Faktorowi umowę sprzedaży oraz fakturę, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Sprzedawca oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w § 1 ust. 2 nie jest przedawniona, obciążona prawami osób trzecich, nie została również zajęta przez organy egzekucyjne. Sprzedawca oświadcza, że przelewowi nie sprzeciwiają się ograniczenia umowne oraz, że Dłużnikowi nie przysługują wobec Sprzedawcy wierzytelności, które mogłyby zostać potrącone, a w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umowy sprzedaży.

§ 4

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Sprzedawcy okaże się nieprawdziwe Faktor ma prawo odstąpić od umowy.

§ 5

Sprzedawca jest zobowiązany pod rygorem bezskuteczności niniejszej umowy do zawiadomienia Dłużnika o zawarciu umowy faktoringu. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Faktorowi dowód doręczenia Dłużnikowi zawiadomienia. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama