Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu


UMOWA FAKTORINGU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. Bankiem ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Faktorem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, że prowadzi stałą współpracę gospodarczą ze spółką ..........................................., z siedzibą w ................................., zarejestrowaną w KRS pod numerem .........................., zwaną dalej Dłużnikiem z tytułu umowy o współpracy gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Sprzedawcy zawartej w dniu ........................................, zwanej dalej umową sprzedaży. Sprzedawca oświadcza ponadto, że umowa sprzedaży została zawarta na czas nieokreślony i na dzień zawarcia niniejszej umowy umowa obowiązuje i nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

2. Sprzedawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy przysługuje mu wobec Dłużnika bezsporna co do zasady i co do wysokości wierzytelność w wysokości ................ zł (...........................................................), wynikająca umowy sprzedaży, którą potwierdza faktura nr .....................................

§ 2

1. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wierzytelność określoną w § 1ust. 2, a Faktor przyjmuje przelew. Przelew wierzytelności następuje w stanie w jakim wierzytelność się znajduje, a wraz z wierzytelnością przelane zostają wszelkie świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży.

2. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wszystkie wierzytelności, które powstaną z tytułu umowy. Przelew będzie następował w chwili doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury wystawionej na podstawie umowy. § 2 ust. 1 zd. 2 stosuje się.

3. W chwili zawarcia niniejszej umowy Sprzedawca przekaże Faktorowi umowę sprzedaży oraz fakturę, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Sprzedawca oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w § 1 ust. 2 nie jest przedawniona, obciążona prawami osób trzecich, nie została również zajęta przez organy egzekucyjne. Sprzedawca oświadcza, że przelewowi nie sprzeciwiają się ograniczenia umowne oraz, że Dłużnikowi nie przysługują wobec Sprzedawcy wierzytelności, które mogłyby zostać potrącone, a w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umowy sprzedaży.

§ 4

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Sprzedawcy okaże się nieprawdziwe Faktor ma prawo odstąpić od umowy.

§ 5

Sprzedawca jest zobowiązany pod rygorem bezskuteczności niniejszej umowy do zawiadomienia Dłużnika o zawarciu umowy faktoringu. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Faktorowi dowód doręczenia Dłużnikowi zawiadomienia. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.


§ 6

1. Faktor zapłaci Sprzedawcy kwotę stanowiącą 80% wartości nominalnej przelanej wierzytelności, a w odniesieniu do wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 2 – płacił będzie kwotę stanowiącą 90% wartości nominalnej wierzytelności.

2. Zapłata za przelaną wierzytelność nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy, a w odniesieniu do wierzytelności przyszłych – w terminie 7 dni od doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury.

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek faktoringowy Sprzedawcy nr ........................................ prowadzony w oddziale Faktora. Datą zapłaty jest data księgowania polecenia obciążenia rachunku Faktora.

§ 7

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy ryzyko wypłacalności Dłużnika przechodzi na Faktora.

§ 8

Jeżeli jakiekolwiek świadczenie wynikające z umowy sprzedaży zostanie spełnione do rąk Sprzedawcy, to zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu pobranych kwot Faktorowi. W przypadku niewykonania tego obowiązku Faktor może od umowy odstąpić lub żądać zapłaty kary umownej w wysokości .......... zł (............................................).

§ 9

Faktor świadczył będzie na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego oraz prawnego w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, a ponadto prowadził będzie sprawdzanie stanu wypłacalności następujących podmiotów: ......................................., ........................................, .............................................

§ 10

Sprzedawca ponosi wobec Dłużnika odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat i obowiązuje od dnia podpisania. W przypadku nie zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron umowy woli ustania umowy wskutek upływu dwuletniego terminu okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony o kolejne 2 lata.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Faktora.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Sprzedawca                          Faktor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu

Reklama
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Co wiesz o PUE ZUS?
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/30
  Co oznacza skrót PUE ZUS?
  Platforma Usług Ekonomicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Powszechne Usługi Elektroniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  RPP: Stopy procentowe w grudniu 2022 na niezmienionym poziomie
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę 7 grudnia 2022 nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.
  Osoby budujące dom bez ochrony przed podwyżkami cen prądu - interwencja RPO
  Osoby fizyczne budujące dom jednorodzinnych skarżą się na nieobjęcie ich wsparciem przed podwyżkami cen energii. Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kamilla Dołowska prosi o stanowisko dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pawła Pikusa
  Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mZUS
  Przez aplikację mZUS złożonych zostało ponad 1,5 tys. wniosków na ok. 2,1 tys. dzieci, w tym: 628 wniosków "Dobry start" oraz 878 wniosków "500+".
  Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy w 2023 roku - od nowego roku podwyższone
  Od dnia 1 stycznia 2023 roku świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy, czyli tzw. dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy, zostanie podwyższone. Ile wyniesie i komu będzie przysługiwało?
  Czy Naczelny Sąd Administracyjny może kontrolować działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego?
  Naczelny Sąd Administracyjny nie ma kompetencji do jakiegokolwiek kontrolowania działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy sędziowie TK wybrani przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie, jak i wszyscy sędziowie powołani przez prezydenta, są sędziami w rozumieniu konstytucji - oświadczyła 6 grudnia 2022 r. prezes TK Julia Przyłębska.
  Polacy chcą funduszy z KPO ca cenę ustępstw [SONDAŻ]
  57 proc. Polaków chce środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz ustępstw wobec UE - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Co trzeci ankietowany chce konfrontacji z Komisją Europejską.
  Polska gotowa na kolejną falę uchodźców [WYWIAD]
  - Spodziewamy się, że trzeba będzie udzielić obywatelom Ukrainy doraźnego schronienia, w przypadku np. przerwania dostaw prądu, dużych mrozów itp. Większość Ukraińców chce jednak pozostać u siebie w kraju - uważa Agnieszka Ścigaj, minister, członek Rady Ministrów.
  Oszustwo "na wypadek drogowy" - poszkodowana seniorka
  Stołeczni kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy oszukali starszą kobietę "na wypadek drogowy". Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli 24 tys. zł, 180 dolarów, 200 euro, 2,5 tys. koron szwedzkich, dwie obrączki i łańcuszek.
  Ekspert PIE: nie spodziewamy się radykalnego wzrostu bezrobocia w 2023 r.
  Nie spodziewamy się radykalnego wzrostu bezrobocia w 2023 roku - powiedział PAP wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Paweł Śliwowski. Jego zdaniem możliwe jest nasilenie się spadku wzrostu wynagrodzeń.
  Blackout
  Blackout to zjawisko całkowitego braku energii elektrycznej. Może być spowodowany awarią, brakami w dostawach energii lub przesileniem sieci.
  Ochrona ofiar przemocy domowej - zalecenia Prokuratora Generalnego
  Nowe przepisy porządkują i ujednolicają dotychczasowe zasady postępowania, uwzględniając normy prawa krajowego i międzynarodowego. Prokurator Agnieszka Welenc podkreśliła, że odnoszą się one nie tylko do postępowania karnego, ale także administracyjnego, cywilnego czy udzielania pomocy.
  Zaległości alimentacyjne w 2022 wzrosły do 13,4 mld zł
  Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec listopada br. zaległe zobowiązania z tytułu alimentów wzrosły o ponad 40 proc. w stosunku do roku ubiegłego i sięgają niemal 13,4 mld zł - to najwyższa kwota od początku gromadzenia tych danych.
  Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - wnioski do 30 grudnia 2022
  Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa
  Oszczędzanie energii w godzinach szczytu - zalecenia MKiŚ i PSE
  Zgodnie z wytycznymi MKiŚ, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają godziny szczytu jako godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne.
  Jak mądrze korzystać z odroczonych płatności?
  Bez konieczności wypatrywania wypłaty na koncie, od ręki, w kilka chwil, w większości dużych e-sklepów możesz zrobić zakupy, korzystając z opcji odroczonej płatności. Proste? Bardzo. Korzystne? Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że zostaną uregulowane na czas.
  Przesłuchanie zatrzymanego - senacki projekt nowelizacji KPK
  Senacki projekt zakłada wprowadzenie przepisów, na podstawie których zatrzymani, którzy nie mają adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, będą mogli żądać wyznaczenia im do kontaktu oraz przeprowadzenia czynności procesowych z ich udziałem adwokata lub radcę prawnego z urzędu.
  Kredyt w oparciu o WIBOR – czy jest szansa na podważenie w sądzie?
  Sąd w Katowicach wydał orzeczenie zawieszające stosowanie WIBOR w umowie kredytowej na czas procesu, rata kredytu spadła aż o 5 tys. zł. W umowach kredytowych w PLN zauważalne są wady, które mogą przyczynić się do ich unieważnienia lub wyeliminowania postanowień powodujących wzrost rat kredytu.
  Zmieniasz konto? Poinformuj o tym ZUS
  Niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają informacje albo wysyłane przez Zakład pieniądze.
  Handel i transport intensywnie rekrutują w grudniu
  Nie ma rekordowej ilości ofert i nie ma rekordów jeżeli chodzi o stawki oferowane przedświątecznym pracownikom sezonowym. Gdzie brakuje rąk do pracy?
  Reparacje od Niemiec dla Polski - etap
  Podczas konferencji prasowej w trakcie swojej wizyty w Berlinie Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ, podkreślił, że "do dnia dzisiejszego rząd polski nie dostał odpowiedzi na notę dyplomatyczną" wzywającą Niemcy do wypłaty Polsce odszkodowań za straty poczynione w trakcie II wojny światowej. Notę wysłał szef MSZ Zbigniew Rau 3 października 2022 roku.
  Życie więzienne, czyli o tym jak wygląda życie za murami zakładu karnego – część 1
  Niejednokrotnie można usłyszeć, że przestępcom w zakładach karnych jest zbyt dobrze. Pojawiają się głosy, że powinni być surowiej traktowani i że zakłady karne oferują im „cieplarniane” warunki. O tym jak jest naprawdę mogą zaświadczyć w zasadzie jedynie sami osadzeni lub nadzorująca ich Służba Więzienna, natomiast ze swojej strony, jako adwokat oraz sympatyk kwestii związanych z więziennictwem w Polsce i podkulturą więzienną, chciałabym przedstawić czytelnikom tegoż artykułu kilka interesujących – mam nadzieję – faktów z „życia za murami”.
  Dotacje na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - wnioski do 30 grudnia 2022
  Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy mają czas, by starać się o dotacje na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Kto dokładnie może otrzymać to dofinansowanie, w jakiej kwocie i na jakich warunkach?
  Świąteczne prezenty dla dzieci będą skromniejsze niż rok temu. Ponad 60% rodziców zamierza na tym zaoszczędzić
  Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że na 5 rodziców 3 planuje w tym roku oszczędzać na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Spośród sposobów na zaciśnięcie pasa ponad połowa badanych wybiera zakup podarunków w promocjach. Z kolei ponad 42% uczestników sondażu zamierza wydać mniej pieniędzy niż rok temu
  Scalanie gruntów rolnych i leśnych - nowe przepisy zakończą stare postępowania
  8 grudnia wejdzie w życie ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (dalej: ustawa usprawniająca proces scaleń). Nowa regulacja pozwoli na formalne zakończenie wszystkich tych postępowań, w których nastąpiło faktyczne scalenie gruntów, bez ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.
  Kiedy ZUS wyśle PIT-y za 2022?
  Co roku, w drugiej połowie stycznia, ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT. Zatem wysyłka deklaracji za 2022 roku rozpocznie się w styczniu 2023r. Komu ZUS wysyła PIT-y i jakie?