| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Sądy polubowne > Umowa o oddanie sporu sądowi polubownemu - WZÓR

Umowa o oddanie sporu sądowi polubownemu - WZÓR

Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, zwana inaczej zapisem na sąd polubowny. W jej ramach strony ustalają, iż spory wynikłe z określonego stosunku prawnego będą rozstrzygane przez sąd polubowny.

Umowa

o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego

            Dnia ……………….. (data) w  ………………………………………… (miejscowość) pomiędzy:

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (określenie strony),

a

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (określenie drugiej strony),

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Strony postanawiają oddać wszelkie spory, jakie mogą powstać z zawartej dnia ………………….. (data) w  ……………………………… (miejscowość) umowy dotyczącej ……………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. (przedmiot umowy), pod rozstrzygnięcie ……………………………………………………………………………………………… (oznaczenie sądu polubownego).

§ 2

Postępowanie przed sądem polubownym będzie toczyło się w języku ………………………. .

§ 3

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………                                       ………..…………………………………………

              podpisy stron                                                                            podpisy stron

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Zapis na sąd polubowny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »