| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Wypłata wynagrodzenia za pracę 2019

Wypłata wynagrodzenia za pracę 2019

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Kodeksem pracy odbywa się co do zasady przelewem na konto pracownika. Jeśli pracownik chce otrzymywać pensję w gotówce do ręki, powinien złożyć w tym celu stosowny wniosek. Pracodawca ma obowiązek do 22 stycznia 2019 r. poinformować pracowników o wyborze formy wypłaty pensji. Poznaj wzór informacji w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Jeśli pracownicy nie podadzą rachunku bądź nie złożą stosownego wniosku, otrzymają wypłatę do rąk własnych.

Termin wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że wypłata wynagrodzenia na konto pracownika powinna odbyć się w takim terminie, aby pensja pojawiła się na rachunku pracownika z dniem oznaczonym jako dzień wypłaty. Należy w tym celu wziąć pod uwagę czas transferu środków na wskazane przez pracownika konto. Przy ustalaniu dnia wypłaty wynagrodzenia nie ma więc znaczenia termin zlecenia przelewu środków lecz dzień wpływu środków na docelowy rachunek.

Nowa informacja, której pracodawca może żądać od pracownika

W związku ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia dodaje się również w Kodeksie pracy kolejną informację, której pracodawca może żądać od pracownika, a mianowicie numeru rachunku bankowego. W art. 221 § 2 Kodeksu pracy dodany został punkt 3:

Art. 221. [Udostępnianie danych osobowych] § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownik powinien informować pracodawcę o każdej zmianie numeru rachunku płatniczego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 357)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »