Kategorie

Agencje zatrudnienia wspomaganego i trenerzy pracy

Emilia Panufnik
Agencje zatrudnienia wspomaganego i trenerzy pracy. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Powstanie agencji zatrudnienia wspomaganego finansowanych przez państwo przewiduje projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. W ramach agencji będą działali trenerzy pracy, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym znaleźć i utrzymać pracę.

Zatrudnienie wspomagane

Agencje zatrudnienia wspomaganego będą realizowały usługę gwarantowaną ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. Usługa ta polega na przydzieleniu niepełnosprawnemu osobistego trenera pracy, który pomoże zainteresowanemu przejść przez wszystkie trzy etapy zatrudnienia począwszy od poszukiwania pracy i skończywszy na utrzymaniu się w zatrudnieniu. Włączenie zatrudnienia wspomaganego do systemu polityki społecznej państwa ze stałym źródłem finansowania było postulowane przez PFRON, POPON, PFON oraz KARE Promoting Inclusion for People With Intellectual Disabilities.

Uprawnieni

Z usługi zatrudnienia wspomaganego będą mogli skorzystać tylko te osoby, których niepełnosprawność powoduje całkowite lub znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego znalezienia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu. Są to przede wszystkim osoby z upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i chorobą psychiczną. To nowe rozwiązanie systemowe ma więc wspomóc aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotychczasowe działania skutkowały bowiem szybką utratą zatrudnienia przez te osoby i powrót do grupy biernych zawodowo. Stałe i stabilne wsparcie trenera pracy ma to zmienić.

Agencja zatrudnienia wspomaganego

Agencją zatrudnienia wspomaganego może być podmiot utworzony przez: gminę, powiat czy organizację pozarządową. Organizacja nie może działać w celu osiągnięcia zysku. Jej zadaniem statutowym powinna być rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Podmiot świadczący usługę zatrudnienia wspomaganego powinien ponadto być wyodrębniony zarówno organizacyjnie jak i finansowo. Aby mógł być wpisany do rejestru agencji, musi dysponować lokalem oraz posiadać minimum 2 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Trener pracy będzie działał we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym. W stosunku do pracodawcy ma pełnić rolę doradczą i konsultacyjną. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków nabywania i utraty statusu agencji, finansowania oraz zakresu odpowiedzialności, zdań i kompetencji znajdują się w projekcie ustawy.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Zadania agencji zatrudnienia wspomaganego

Do zadań agencji zatrudnienia wspomaganego będzie należało m.in.:

 • organizowanie pracy trenerów pracy,
 • wspieranie trenerów w realizacji ich zadań oraz
 • zapewnianie i organizowanie pracy innych specjalistów w procesie zatrudnienia wspomaganego.
 • odpowiadanie za świadczenie usługi na właściwym poziomie.

Trener pracy - certyfikacja

Mechanizm zatrudnienia wspomaganego będzie opierał się na działaniu trenera pracy. Do zakresu zadań takiej osoby należy m.in. znalezienie odpowiedniej osoby do przeprowadzenia jej przez trójstopniowy proces od przygotowania do zatrudnienia i poszukiwania pracy po zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia.

Reklama

Charakter pracy trenera uzasadnia wprowadzenie certyfikacji trenerów pracy oraz ujednolicenie standardów przeprowadzanych szkoleń. Będzie można nim zostać po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przeprowadzanego przez wojewodę. Taka forma egzaminu ma zapewnić jednolitość standardów pracy trenerów. Potrzeba ta została dostrzeżona przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego, która złożyła do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek o wpis kwalifikacji „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Bezsporny pozostaje fakt konieczności posiadania formalnego potwierdzenia posiadania umiejętności i kwalifikacji pozwalających na świadczenie usługi zatrudnienia wspomaganego. Trener pracy powinien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz posiadać doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt omawianej ustawy zawiera delegację ustawową do wydania aktu wykonawczego, w który zostaną uregulowane: sposób przeprowadzania egzaminu, umiejętności i kwalifikacje brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu pozostaje w gestii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Przewiduje się możliwość uznania za trenerów pracy te osoby, które pełniły zadania trenera uregulowane w ustawie w okresie minimum 2 lat przed jej wejściem w życie. Przewiduje się termin 2 lat na potwierdzenie swoich umiejętności i przystąpienie do egzaminu na trenera pracy.

Finansowanie – kwota bazowa

Agencja zatrudnienia wspomaganego będzie otrzymywała środki z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie (organizuje cały proces zatrudnienia wspomaganego, wyszukuje beneficjentów, realizuje zadania marketingowe i promocyjne oraz obejmuje niepełnosprawnego bezpośrednią opieką w postaci wsparcia w procesie znalezienia i utrzymania w zatrudnieniu). Przyznana kwota będzie uzależniona od:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • stopnia niepełnosprawności;etapu zatrudnienia wspomaganego.

Projektodawca założył, że wysokość kwoty bazowej dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyniesie 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności 60% minimalnego wynagrodzenia. Uzależnienie kwoty bazowej od minimalnego wynagrodzenia pozwoli na coroczną waloryzację kwoty przeznaczonej na zatrudnienie wspomagane.

Osoby objęte dotychczas zatrudnieniem wspomaganym

Wejście w życie nowej ustawy co do zasady pozbawiałoby pomocy osoby będące dotychczas beneficjentami różnych form zatrudnienia wspomaganego. Aby jednak temu zapobiec, projektodawca przewidział rozwiązanie, by osoby z grupy docelowej, które przed dniem wejścia w życie nowego aktu podjęły zatrudnienie przy pomocy trenera, mogły być objęte dalszym wsparciem na gruncie nowej ustawy. Planowane wejście w życie ustawy było przewidziane na II kwartał 2019 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.