| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Nowe możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3

Nowe możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3

Obecnie jedynie niecałe 2% dzieci w wieku do 3 lat jest objętych instytucjonalną opieką. Główną barierą, hamującą powstawanie nowych żłobków są obowiązujące przepisy, które zaliczają żłobki do zakładów opieki zdrowotnej, co sprawia, że muszą one spełniać nadmierne wymagania przewidziane dla tych zakładów. Z uwagi na fakt, iż niewiele rodzin może sobie pozwolić na zapewnienie indywidualnej opiekunki dla swoich pociech, cały ciężar obowiązków spadał dotychczas na rodziców oraz ich krewnych. Jeżeli jednak nikt z rodziny nie mógł pomóc, często zdarzało się, że jedno z rodziców z konieczności rezygnowało z pracy i pozostawało w domu celem opieki nad swoim potomstwem.

Nowa ustawa

Aby zapobiec powyższym sytuacjom, dnia 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, dalej „ustawa”), która stwarza warunki dla organizowania i funkcjonowania zróżnicowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opieka nad dziećmi

Zgodnie z ustawą, opieką może być objęte również dziecko, które ukończyło 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (np. w małych gminach wiejskich), lub w sytuacji, gdy rozwój psychiczny i ruchowy dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem. W myśl ustawy opieka nad dziećmi może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi

Żłobki i kluby dziecięce mogą być tworzone i prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest placówka, która zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, gwarantuje opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną (przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji), a także prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające etap rozwoju dziecka.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zobacz również: Jakie zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3?

Warunki przyjęcia dzieci do placówki

Warunki przyjęcia dzieci do placówki określa w statucie podmiot, który ją utworzył. Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego są ustalane z uwzględnieniem opinii rodziców w regulaminie organizacyjnym. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kwalifikacje opiekunów

Ustawa określa również kwalifikacje, które musi posiadać opiekun, a także dopuszcza udział wolontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym. Co ważne, ustawa nakłada obowiązek współpracy między opiekunem dzieci a ich rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. W przypadku klubów dziecięcych dopuszczone jest także uczestnictwo rodziców w zajęciach. Zarówno w żłobku jak i klubie dziecięcym, jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, za wyjątkiem sytuacji, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, kiedy dopuszczalna jest opieka nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Czytaj także

Ekspert:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zgodnie z ustawą, opieką może być objęte również dziecko, które ukończyło 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (np. w małych gminach wiejskich), lub w sytuacji, gdy rozwój psychiczny i ruchowy dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem.
Zgodnie z ustawą, opieką może być objęte również dziecko, które ukończyło 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (np. w małych gminach wiejskich), lub w sytuacji, gdy rozwój psychiczny i ruchowy dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem.

PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »