| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > OFE > OFE Vademecum

OFE Vademecum

Otwarty fundusz emerytalny tworzony i zarządzany jest przez powszechne towarzystwo emerytalne. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy zawrzeć umowę z wybranym funduszem emerytalnym, jeśli tego nie dokonamy możemy zostać przydzieleni do losowo wybranego OFE.

Wybór OFE

Nie później niż w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego ubezpieczony jest zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym.  Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszy emerytalnym następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem. Otwarty fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu spełnia wszystkie wymagane warunki. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana pisemnie, pod rygorem nieważności.

Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego

Członkiem OFE można zostać również w razie otwarcia rachunku. Jest to sposób nabycia uczestnictwa w OFE przez małżonka w razie ustania małżeńskiej wspólności majątkowej lub śmierci współmałżonka oraz przez byłego małżonka w razie unieważnienia małżeństwa lub rozwodu.

Zobacz także: OFE po raz pierwszy

Zobacz także: Obowiązek zawarcia przez ubezpieczonego umowy z Otwartym Funduszem

Zobacz także: Kto musi wybrać OFE

W przypadku gdy ubezpieczony nie wybrał w terminie otwartego funduszu ZUS wzywa go na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w terminie do dnia 10 stycznia – jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca lub do dnia 10 lipca – jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia.

Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych terminach, ZUS wyznacza ubezpieczonemu otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania. Losowanie następuje spośród otwartych funduszy emerytalnych, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu i których aktywa na koniec drugiego okresu rozliczeniowego z roku poprzedniego nie przekraczały 10 proc. wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do ZUS wykaz otwartych funduszy emerytalnych biorących udział w losowaniu.

ZUS przeprowadza losowanie OFE w ostatnim dniu roboczym stycznia lub lipca. Liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w poszczególnych otwartych funduszach wyznaczonych w wyniku losowania powinna być równa.
Już po losowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zawiadomić osobę wylosowaną oraz otwarty fundusz, którego członkiem została ta osoba, o wyniku losowania.

Zobacz także: Kiedy następuje losowanie do OFE

Składki przekazywane do OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje za ubezpieczonych, będących członkami otwartych funduszy emerytalnych, na ich rachunek w OFE część składki na ubezpieczenie emerytalne. Do końca kwietnia 2011 roku ZUS przekazywał na rachunek w OFE część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 7,3 proc. podstawy wymiaru składki. Sytuacja ta uległa zmianie od dnia 1 maja 2011 roku. Obecnie odprowadzeniu przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego podlega jedynie część wynosząca 2,3 proc.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »