| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > OFE > Organizacja funduszy emerytalnych

Organizacja funduszy emerytalnych

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych określa zasady tworzenia i działania funduszy emerytalnych. Warto podkreślić, że ustawa ta nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

· Fundusz jest osobą prawną. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.

· Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.

Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie "otwarty fundusz emerytalny", a nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie "pracowniczy fundusz emerytalny".

Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z w/w ustawą jest uprawniony do używania w swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie określenia "fundusz emerytalny".

· Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

· nadania funduszowi statutu przez towarzystwo,
· zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów funduszu,
· uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu,
· wpisania funduszu do rejestru funduszy.

· Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

· nazwę funduszu,
· firmę, siedzibę i adres towarzystwa,
· wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji,
· sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo,
· firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,
· rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, 182a,
· wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1,
· sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu,
· dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu,
· terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego,
· terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków,
· zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami osobie trzeciej,
· inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

Zobacz także serwis: Nowe zasady emerytalne

· statut funduszu.
· umowę z depozytariuszem,
· aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
· dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub osób, które towarzystwo zamierza zatrudnić, mających istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu,
· listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie,
· informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, zatrudnionych w towarzystwie lub osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »