| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Kiedy trzeba się zameldować

Obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia osoby do lokalu.

Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności najemcy lub właściciela lokalu.

Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia do tego zakładu.

Zameldowania dokonuje się ustnie u kierownika zakładu lub innej upoważnionej przez niego osoby.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Za osobę niepełnoletnią nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nie przekraczający 3 miesięcy.

Zobacz: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty

W celu zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy trzeba przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Zobacz także: Co to jest obowiązek meldunkowy

Gdzie składamy dokumenty

Organ ewidencji ludności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

Termin załatwienia sprawy

Organ ewidencyjny ludności jest obowiązany dokonać czynności materialno – technicznej niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Od czynności materialno - technicznej tryb odwoławczy nie przysługuje.

Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie.

Dokument jest ważny do czasu upływu terminu zameldowania.

Zobacz również serwis: Gmina

Opłaty

Czynność zwolniona od opłat.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nie przekraczający 3 miesięcy.
Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nie przekraczający 3 miesięcy.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »