| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jak sprzedać nieruchomości, na których znajdują się powierzchniowe wody płynące?

Jak sprzedać nieruchomości, na których znajdują się powierzchniowe wody płynące?

W celu zbycia nieruchomości, na których znajdują się wody płynące konieczne jest wydzielenie tych wód. Z wnioskiem należy wystąpić do właściwego starosty.

Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy - Prawo wodne, śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa i jako takie nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu (art. 10 ust. 3 ustawy- Prawo wodne). Podobnie zgodnie z art. 14 ust 2 prawa wodnego grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

W związku z powyższym w celu zbycia nieruchomości, na których znajdują się wody płynące konieczne jest wydzielenie tych wód.

Aby wydzielić śródlądowe wody powierzchniowe płynące z działek, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne należy wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty w celu prawnego ustalenia linii brzegowej stanowiącej wody rzeki, a działkami do tej rzeki przyległymi. Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Projekt rozgraniczeniowym powinien zostać sporządzony przez geodetę oraz powinien zawierać (art. 15 ust. 3 ustawy- Prawo wodne):

1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;

2) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1.000, 1:2.000 albo 1:5.000, z wykazaniem:
a) punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
b) granicy stałego porostu traw,
c) krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d) proponowanej linii brzegu.

Starosta, w drodze decyzji, może zwolnić wnioskodawcę, na jego wniosek, z obowiązku zawarcia w projekcie niektórych informacji.

Zobacz również: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Sytuacja odmienna występuje przy rowach, którymi zgodnie z prawem wodnym są sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Zgodnie z art. 12. 1 prawa wodnego wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.  W przypadku cieków wodnych  należy w pierwszej kolejności zbadać, czy jest możliwa zmiana ich kwalifikacji z śródlądowych wód powierzchniowych płynących na rowy. Jeśli nie to jedynym wyjściem będzie wydzielenie, o którym mowa wyżej.

Zobacz również serwis: Starostwo

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »