REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy

Adam Kret
By otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać szereg wymogów.
By otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać szereg wymogów.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawane są na ich wniosek.

REKLAMA

 Stopień trudności: średni

Koszt: -

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku wraz z deklaracją o wysokości dochodu.

Krok 1: sprawdź czy możesz starać się o dodatek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby starać się o dodatek, należy wykazać się odpowiednim tytułem prawnym do lokalu/domu. Uprawnionymi są:

 • najemca lub podnajemca,
 • osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie i własnościowe),
 • właściciel samodzielnego lokalu mieszkalnego
 • mieszkający w budynku stanowiącym jego własność.
 • osoby, które zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego i oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
 • inny tytuł prawny (np. użyczenie)

UWAGA: Takiego prawa nie mają osoby, które ubiegają się o lokal socjalny przed organami gminy.

Krok 2: kiedy możesz ubiegać się o dodatek?

Kryterium przyznania dodatku stanowi średnia wysokość dochodu na jednego członka „gospodarstwa domowego” wyliczana w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 Jan Kowalski zamierza złożyć wniosek o dodatek w marcu 2008 r. – średnie dochód będzie wyliczał w oparciu o grudzień 2007, oraz styczeń i luty 2008.

Wysokość limitu dochodu zależy od tego ilości osób korzystających z lokalu:

 • dla osoby samotnej: 175% kwoty najniższej emerytury
 • dla „gospodarstwa” wieloosobowego : 125 % najniższej emerytury.

Przykład: obecnie kwota najniższej gwarantowanej emerytury wynosi: 636,29 zł. Tak więc limit wynosi:

 • dla osoby samotnej: 1118,76 zł
 • dla gospodarstwa wieloosobowego : 795,36 zł.

 Średni dochód na członka rodziny może przekraczać limit. Nie więcej jednak niż o wysokość dodatku. Wartość dodatku obniża się w takim przypadku o wysokość nadwyżki ponad limit.

Dochodem są wszystkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ZUS, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz w naturze z pomocy społecznej. Nie wlicza się też dodatku mieszkaniowego. Jeżeli ktoś osiąga dochód z gospodarstwa rolnego, to ustala się go na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Krok 3: porównujemy wielkość lokalu/domu do limitu.

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie.

Wartość powierzchni normatywnej wynosi:

 • 35 m2 -dla jednej osoby,
 • 40 m2 -dla dwóch osób,
 • 45 m2 -dla trzech osób,
 • 55 m2 -dla czterech osób,
 • 65 m2-dla pięciu osób,
 • 70 m2- dla sześciu osób.

Gdyby jednak w lokalu mieszkało więcej niż sześć osób, to wówczas dla każdej kolejnej osoby powierzchnia normatywna powinna zostać zwiększona o 5 m2

Gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, albo której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, to wówczas powierzchnia normatywna przypadająca na gospodarstwo domowe zostaje powiększona o 15 m2

Zobacz: Kto ma szansę na mieszkanie społeczne

Kiedy przysługuje ?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni :

 • O więcej niż o 30 proc.
 • albo o 50 proc- pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Krok 4: Zobacz jaki dodatek będzie ci przysługiwał.

Wysokość dodatku zależy od kilku czynników, nie ma wartości stałej.

Wyliczenie jego wysokości składa się z kilku etapów.:

1. Wyliczamy wydatki na lokal.

 • Przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę:
  • wydatki czynsz,
  • opłaty związane z eksploatacją w spółdzielni mieszkaniowej,
  • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  • odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego,
  • inne opłaty za używanie mieszkania,
  • opłaty za energię cieplną,
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  • ryczałt za zakup opału.
 • Nie wlicza się opłat za :
  • ubezpieczenie,
  • gaz przewodowy i prąd dostarczane do lokalu na cele bytowe
  • Jeżeli wnioskodawca mieszka w budynku, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. dom jednorodzinny, odrębna własność lokalu) to przy obliczaniu dodatku bierze się pod uwagę wydatki, które byłyby pokrywane w ramach czynszu i opłaty poza czynszem, a nawet ryczałt na zakup opału.


  2. Wyliczamy opłaty przypadające na powierzchnie normatywną.

 • Wydatki na powierzchnię normatywną oblicza się: dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową. Następnie wynik mnoży się przez normatywną powierzchnię właściwą ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego (porównaj krok 3).
 • (wydatki za lokal / powierzchnię użytkową) * powierzchnia normatywna.

3. Odejmujemy odpowiedni procent dochodu.

 • Od uzyskanej kwoty wydatków na powierzchnię normatywną odejmujemy odpowiedni procent dochodu rodziny:
  • 15 %. dochodów - w gospodarstwie jednoosobowym.
  • 12 % w gospodarstwie 2-4-o osobowym,
  • 10 proc. dochodów w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 • Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od:
  • 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
  • lecz nie przekracza odpowiednich limitów (patrz krok 1), odejmuje się:
   • 20% dochodów w gospodarstwie jednoosobowym,
   • 15% dochodów w gospodarstwie 2-4-osobowym,
   • 12% dochodów w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

REKLAMA

Mieszkanie własnościowe
Gospodarstwo 1-osobowe
Pow. użytkowa – 42 m.kw., instalacje c.o. ccw, gazowa
Dochód - 900 zł
Wydatki (koszty zarządu nieruchomością wspólną, c.o., ccw, zimna woda, ścieki, śmieci) – 275,40 zł
Przeliczenie wydatków na pow. normatywną, tj. 275,40 zł : 42 m.kw. x 35 m.kw.= 229,50 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 229,50 (wydatki) – 180 zł (20% dochodów) = 49,50 zł

Mieszkanie spółdzielcze
Gospodarstwo 2-osobowe
Pow. użytkowa – 35,86 m.kw., instalacje c.o., gazowa
Dochód - 865,48 zł; 432,74/os. Wydatki (eksploatacja i remonty*, c.o., zimna woda, ścieki, śmieci) – 225,11zł; cena 1 kWh = 0,41 zł
Wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału:
- z tytułu braku ccw, tj. 2 osoby x 20 kWh x 0, 41 zł = 16,40 zł
Łącznie wydatki do obliczeń, tj. 241,51 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 241,51 (wydatki) – 103,86 zł (12% dochodów) = 137,65 zł
w tym ryczałt dla wnioskodawcy: 9,35 zł (16,40 zł/241,51zł x 137,65 zł),
a dla zarządcy: 128,30 zł

Mieszkanie z zasobu gminy
Gospodarstwo 5 –osobowe
Pow. użytkowa – 53 m.kw., brak instalacji c.o., ccw, gazowej; cena 1 kWh = 0,41 zł
Dochód – 2000 zł; 400/os.
Wydatki (czynsz, zimna woda, ścieki, śmieci) – 220 zł
Wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału:
- z tytułu braku c.o., tj. 53 m.k.w. x 5 kWh x 0,41 zł = 108,65 zł
- z tytułu braku ccw, tj. 5 osób x 20 kWh x 0, 41 zł = 41,00 zł
- z tytułu braku gazu , tj. 1 osoba x 10 kWh x 0,41 zł + 4 osoby x 2 kWh x 0,41 zł = 7,38 zł
Łącznie wydatki do obliczeń, tj. 377,03 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 377,03 zł (wydatki) – 200 zł (10 % dochodów) = 177,03 zł,
w tym ryczałt wypłacany wnioskodawcy: 73,73 zł (157,03zł/377,03 zł x 177,03 zł )
a dla zarządcy = 103,30 zł

Jeżeli mieszkamy w lokalu, w którym pobierany jest czynsz, część dodatku zostaje przekazana bezpośrednio zarządcy nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowej).

Krok 5: składamy wniosek.

O dodatek mieszkaniowy musimy wnieść do wójta/burmistrza/ prezydenta miasta (w zależności od wielkości gminy)

Wniosek składamy na formularzu. Wypełniając odpowiednie rubryki i zaznaczając te które odpowiadają naszej sytuacji.

Może być przeprowadzony wywiad środowiskowy !.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Oświadcza w niej z ilu osób składa się jego gospodarstwo domowe oraz wyszczególnia je, podając datę urodzenia i stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.

Oświadcza też, ile wynosiły w tym okresie dochody jego i członków gospodarstwa domowego oraz średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.

Osobno wyszczególnia każde źródło dochodu.

Dokumenty w oparciu o które wypełniliśmy deklarację (np. pit, odcinki emerytury itp.) musimy przechowywać przez 3 lata od dnia złożenia wniosku.

( Właściciel domu jednorodzinnego dołącza dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.)

Krok 6: Czekamy na decyzję

Organy samorządowe mają miesiąc na wydanie decyzji w sprawie przyznania nam dodatku.

Może odmówić:

 • jeśli wywiad środowiskowy nie potwierdzi trudnej sytuacji
 • jeśli nie wypełniamy kryteriów (np. dochodu, czy powierzchni lokalu na osobę).

Dodatek przyznawany jest na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego po złożeniu wniosku.

UWAGI:

- dodatek oferowany jest osobom o niskim dochodzie per capita

- nie jest wysoki, może natomiast wspomóc w sytuacji kryzysowej.

Zobacz serwis: Gmina

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Służba cywilna. Od 1 stycznia 2024 r. za pracę w godzinach nadliczbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie

  1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie zmiana przepisów dotyczących rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom służby cywilnej. Od tego dnia pracownik służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w nadgodzinach będzie miał prawo do wynagrodzenia.

  Czy komornik zabierze przed świętami świadczenie z ZFŚS? Trzeba uważnie przeczytać treść zajęcia. Jednak prawie na pewno pracownik zostanie z niczym.

  W okresie przedświątecznym wielu pracowników otrzymuje od pracodawców świadczenia z ZFŚS. Jednak ostatecznie nie zawsze trafiają one w ich ręce. Obawiać się mogą ci pracownicy, których wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika. Jednak dlaczego niektórzy pracodawcy przekazują komornikowi świadczenia z ZFŚS, a inni nie? Trzeba uważnie przeczytać treść zajęcia komorniczego.

  MRiPS: W 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne można pobierać po wygaśnięciu orzeczenia o niepełnosprawności

  Ministerstwo Rodziny wyjaśnia możliwości, jakie ma opiekun osoby niepełnosprawnej po wygaśnięciu w 2024 r. orzeczenia o niepełnosprawności. Ministerstwo odpowiedziało na poniższe pytanie:

  Wzór formularza: zespół ds. orzekania wpisze punkty o niesamodzielności osoby niepełnosprawnej [świadczenie wspierające]

  Publikujemy wzór formularza, który wypełni zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, określając poziomy wsparcia przy świadczeniu wspierającym.

  REKLAMA

  Rok 2024 zacznie się od wypłaty 800 plus

  Rok 2024 zacznie się od wypłaty 800 plus. "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VAT-owskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT i wiele innych, to konkrety PiSU - zareagował dzisiaj w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller na grafikę PO z hasłem "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!"

  W 2024 r. nowa kategoria emerytów? Emeryci chcą jednak mniejszych okresów składkowych [projekt ustawy w Sejmie]

  Wymagane okresy składkowe dla kobiet 38 lat, a w przypadku mężczyzn 43 lata. Bez względu na wiek!

  Czy w 2024 r. będzie można zaoszczędzić na podatku od nieruchomości? Niektórzy zapłacą nawet 2193 zł mniej!

  Podatników czeka trudny rok – limity podatkowe na 2024 r. na gruncie VAT, CIT i PIT są dla nich niekorzystne i mniejsza grupa będzie mogła skorzystać na ich podstawie z ustawowych preferencji, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 15-proc., a podatek rolny aż o 21-proc. W takiej sytuacji każda oszczędność jest na wagę złota. Warto więc przyjrzeć się temu, czy podatnik ma szansę skorzystać z niższego opodatkowania podatkiem od nieruchomości, bo można zyskać 2193 zł za 100 m2 powierzchni użytkowej!

  Czy pensja 8600 zł wpada w podatek 32%? Od jakiej pensji zaczyna się drugi próg podatkowy w 2024 r.? [Obliczenia, kwoty brutto i netto]

  Wiesz jaka w 2024 r. pensja jest graniczna dla stawki 12% (PIT). Powyżej wypłaty brutto i netto tej pensji, zapłacisz podatek PIT 32%. 

  REKLAMA

  Nowe limity taniego prądu na 2024 r. Są o połowę niższe. 1500 kWh dla wszystkich. Niepełnosprawni 1800 kWh, rolnicy i KDR 2000 kWh [ustawa u prezydenta]

  Koalicja, kierowana przez D. Tuska, obniżyła o połowę limity taniego prądu na 2024 r. Politycy uzasadniają to tym, że są to limity do 30 czerwca 2024 r., czyli na połowę 2024 r. Co ma się zdarzyć po tej dacie, tak naprawdę nikt nie wie.

  To pewne! Dodatek osłonowy po Senacie jest już u prezydenta A. Dudy. Wnioski do 30 kwietnia 2024 r. Świadczenie do 822,25 zł

  Senat nie wniósł poprawek. I przepisy o dodatku osłonowym na 2024 r. są już na biurku prezydenta A. Dudy.

  REKLAMA