| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Kiedy pracownik podlega wyłączeniu

Kiedy pracownik podlega wyłączeniu

Celem instytucji wyłączenia pracownika jest zapewnienie maksymalnej bezstronności pracowników organów administracji publicznej. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego enumeratywnie określają katalog okoliczności wyłączenia pracownika z mocy ustawy, i tak pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

  • w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
  • swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
  • osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest małżonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia oraz osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
  • z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
  • w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Należy pamiętać, że powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pracownik organu administracji publicznej, który stwierdzi zajście jednej z wyżej wymienionych okoliczności, ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie swego bezpośredniego przełożonego.

W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

Wydanie decyzji przez pracownika organu administracji publicznej, który podlega wyłączeniu z mocy ustawy jest podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

Zobacz również serwis: Gmina

Kolejną z podstaw wyłączenia pracownika organu administracji publicznej jest uprawdopodobnienie istnienia takiej okoliczności, która może wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności, ale nie jest to okoliczność skutkująca wyłączeniem z mocy ustawy.

Bezpośredni przełożony wydaje w sprawie wyłączenia pracownika postanowienie, które nie jest zaskarżalne.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »