| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Egzekucja bez upomnienia

Egzekucja bez upomnienia

Egzekucja administracyjna niektórych należności pieniężnych może być wszczęta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, bez doręczenia upomnienia. Jakich należności można dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym bez konieczności uprzedniego upomnienia dłużnika?

Co do zasady egzekucja należności pieniężnych jest wszczynana i prowadzona po uprzednim doręczeniu dłużnikowi upomnienia. Jest to rozwiązanie logiczne. Dłużnik otrzymuje bowiem upomnienie, dzięki czemu ma czas, by podjąć odpowiednie działania (tj. spłacić zadłużenie lub jego część), które pozwolą mu uniknąć postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca przewiduje jednak od powyższej zasady szereg wyjątków. Wskazuje sytuacje, w których doręczanie dłużnikowi upomnienia jest zbędne.

Zobacz również: Egzekucja wobec osoby niepełnosprawnej

Egzekucja administracyjna bez upomnienia

Wraz z początkiem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U z 31 października 2014 r.). To właśnie ten akt prawny reguluje sytuacje, w których dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie egzekucji należności pieniężnych bez konieczności uprzedniego doręczenia dłużnikowi upomnienia. Do takich sytuacji należy egzekucja dotycząca:

  • należności pieniężnych, w przypadku których, na podstawie przepisów szczególnych, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty;
  • należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu;
  • należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
  • należności pieniężnych dochodzonych w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 61 ustawy;
  • należności pieniężnych państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dochodzonych na podstawie art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004;
  • kosztów upomnienia;
  • kosztów egzekucyjnych;
  • grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
  • odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Egzekucja z mandatu karnego 2016

Do 31 grudnia 2015 r. egzekucja może zostać wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia również w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub należności pieniężnych, orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym.

Zbędne upomnienie

Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że jeżeli zachodzą sytuacje ustanowione jako wyjątki od zasady doręczania dłużnikowi upomnień przed wszczęciem egzekucji, upomnienie jest zbędne. Prawo nakłada bowiem na wierzyciela obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty. Zarówno upomnienie jak i wezwanie do zapłaty pełnią tę samą funkcję, przypominając o konieczności uregulowania należności oraz o konsekwencjach zaniechania tej czynności. Według Ministerstwa Finansów obowiązek wysyłania upomnienia w takiej sytuacji tylko wydłuża postępowanie i narusza istotę tej instytucji.

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U z 31 października 2014 r.).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »