reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Cofnięcie pozwolenia na broń

Cofnięcie pozwolenia na broń

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest formą skazania ani odmianą warunkowego skazania dlatego, jak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie stanowi przesłanki upoważniającej do cofnięcia pozwolenia na broń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę dotyczącą odebrania pozwolenia na broń. Przeciwko skarżącemu toczyło się postępowanie o nielegalny połów ryb na szkodę parku narodowego, które sąd karny warunkowo umorzył. Powyższa okoliczność stała się jednak przyczyną odebrania, przez właściwy organ, pozwolenia na broń palną myśliwską.

Rozpatrując skargę WSA uznał, że organ cofający pozwolenie na broń mylnie wywnioskował, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego jest równoznaczne ze skazaniem. W związku z powyższym prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowania nie stanowi przesłanki obligującej do cofnięcia pozwolenia.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń w podanych poniżej przypadkach:

- jeżeli uprawniony nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy. Dotyczy to nieprzestrzegania ustanowionego w pozwoleniu na broń i potwierdzonego w legitymacji ograniczenia lub wykluczenia możliwości noszenia broni przez jej posiadacza

- należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6. Mianowicie są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych lub nieposiadające miejsca stałego pobytu na terytorium Polski. Ponad katalog wymienia osoby, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw

- naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni. Ustawa stanowi, iż każdy posiadacz broni, w przypadku jej utraty, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty, zawiadomić o tym Policję

- nosi broń, znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu, środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego

Zobacz: Pozwolenie na broń

Ustawa nakłada na właściwy organ policji obowiązek cofnięcia pozwolenia na broń, jeżeli zajdzie jedna z powyższych przesłanek. Jednocześnie jednak wymienia sytuacje, w których właściwy organ dokonuje cofnięcia pozwolenia według własnego uznania, do których należą:

- ustanie okoliczności faktycznych, które stanowiły podstawę wydania broni
- niezarejestrowanie broni przez posiadacza
- naruszenie obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym
- niezawiadomienie właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu
- naruszenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
- wywóz broni lub amunicji za granicę bez wymaganej zgody
- naruszenie zasady, która stanowi, iż broń zdolna do rażenia, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach
- użyczenie broni osobie nieupoważnionej

Zobacz również: Policja

Cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze decyzji administracyjnej. Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni obowiązana jest do jej zbycia wraz z amunicją. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja44.25 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama