| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Trybunał Konstytucyjny > Co powinna zawierać skarga konstytucyjna

Co powinna zawierać skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu toku instancyjnego, w ciągu trzech miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Skarga konstytucyjna dla swej ważności musi spełniać szereg wymogów formalnych, przede wszystkim powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Skarga jest poprawnie skonstruowana, jeśli składa się z następujących części:

 • informacje ogólne;
 • określenie przedmiotu skargi;
 • określenie podstawy skargi;
 • uzasadnienie;
 • załączniki.
 • miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej;
 • imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego nie będącego osobą fizyczną należy podać nazwę, osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu oraz określenie podstawy reprezentacji;
 • adres skarżącego;
 • imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego;
 • adres kancelarii oraz nr wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych.

Zobacz także: Co to jest skarga konstytucyjna

 • dokładne określenie zaskarżonego aktu normatywnego ze wskazaniem konkretnego przepisu, nazwy aktu, daty wydania oraz miejsca publikacji;
 • dokładne wskazanie przepisów Konstytucji RP, których naruszenie zarzuca się w skardze konstytucyjnej.
 • wskazanie orzeczenia organu władzy publicznej, z którym skarżący łączy naruszenie przysługujących mu praw lub wolności konstytucyjnych;
 • wskazanie podmiotowych praw lub wolności o charakterze konstytucyjnym, których naruszenie skarżący łączy z wydaniem orzeczenia naruszające jego prawa wraz z podaniem przepisów Konstytucji RP, z których prawa te lub wolności są wywodzone;
 • dokładne określenie tego, w jaki sposób orzeczenie, prowadzi do naruszenia konstytucyjnych praw lub wolności skarżącego;
 • przedstawienie argumentów wskazujących na ostateczny charakter orzeczenia, a w szczególności, uzasadniających przekonanie, iż skarżący wyczerpał przysługujące mu środki zaskarżenia lub inne środki odwoławcze;
 • podanie daty doręczenia skarżącemu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie będącej podstawą skargi konstytucyjnej;
 • w przypadku sporządzenia skargi przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu:podanie daty złożenia przez skarżącego wniosku do sądu rejonowego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu celem sporządzenia skargi konstytucyjnej, podanie daty doręczenia skarżącemu pisma informującego o tym, który adwokat lub radca prawny został wyznaczony do sporządzenia skargi konstytucyjnej;
 • podanie argumentów przemawiających za tym, iż zakwestionowane w skardze konstytucyjnej regulacje prawne stanowiły podstawę wydania orzeczenia.

Uzasadnienie zarzutu niezgodności z Konstytucją, w tym dokładne określenie na czym, zdaniem skarżącego, polega niezgodność zakwestionowanych regulacji prawnych z będącymi przedmiotem skargi przepisami konstytucyjnymi.

Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do sporządzenia skargi konstytucyjnej a ponadto - w przypadku osób prawnych - aktualny wyciąg ze stosownego rejestru;
 • kopię orzeczenia organu władzy publicznej, z którego wydaniem skarżący łączy naruszenie przysługujących mu praw lub wolności o charakterze konstytucyjnym;
 • kopię orzeczeń wydanych w związku z wyczerpaniem przez skarżącego przysługujących mu środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, łącznie z orzeczeniem wydanym przez organ pierwszej instancji.

Skargę konstytucyjną wraz z załącznikami należy składać w pięciu egzemplarzach.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »