| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Trybunał Konstytucyjny > Organy Trybunału Konstytucyjnego

Organy Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny jak każda instytucja państwowa posiada uporządkowaną organizację. Zgodnie z postanowieniami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz prezes Trybunału.

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczy mu prezes lub wiceprezes Trybunału.

W Zgromadzeniu Ogólnym mają prawo wziąć udział również przewodniczący zainteresowanych komisji sejmowych, komisji senackich, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Zgromadzenie Ogólne zwołuje co najmniej raz w roku prezes Trybunału. O zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego prezes Trybunału zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów, którzy mogą wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym bądź delegować swojego przedstawiciela.

Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału, w tym prezes lub wiceprezes Trybunału.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów chyba, że ustawa stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, o ile żaden z sędziów Trybunału nie zażąda głosowania tajnego.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

  • uchwalanie regulaminu Trybunału,
  • wybór kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału,
  • uchwalanie statutu Biura Trybunału,
  • uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału,
  • zatwierdzanie informacji Trybunał skierowanej do Sejm i Senat o istotnych problemach, wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału,
  • wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla Zgromadzenia Ogólnego w ustawie lub w regulaminie;
  • stwierdzanie wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.

Zobacz także: Skład Trybunału Konstytucyjnego

Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne.

Kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Wybór powinien być dokonany nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego prezesa lub wiceprezesa.

W przypadku opróżnienia stanowiska prezesa lub wiceprezesa Trybunału wyboru kandydatów dokonuje się w terminie jednego miesiąca.

Prezes Trybunału reprezentuje Trybunał na zewnątrz oraz wykonuje czynności określone w ustawie i regulaminie.

Wiceprezes Trybunału zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności oraz wykonuje inne obowiązki wynikające z ustalonego przez prezesa Trybunału podziału czynności.

Prezes Trybunału oraz podległe mu Biuro Trybunału zapewnia organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybunału.

Zobacz również serwis:Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »