| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Majątek > Majątek osobisty małżonka

Majątek osobisty małżonka

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią nie tylko przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Majątek osobisty stanowią także przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, czy też darowizny.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Wspólnością ustawową objęte są przedmioty nabyte przez małżonków lub jednego z nich podczas trwania związku małżeńskiego. Istnieje jednak szereg przedmiotów majątkowych oraz praw, które (mimo nabycia podczas trwania związku małżeńskiego) do ustawowej wspólności majątkowej nie wchodzą. Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zobacz też: Rozdzielność majątkowa przed sądem tylko z ważnych powodów

Na uwagę zasługuje fakt, że przedmioty służące do zwykłego użytku domowego, nawet jeżeli zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis, czy też darowiznę, należą do  majątku wspólnego małżonków. W przypadku wydatków poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny małżonkowie powinny się z tego rozliczyć, zwłaszcza w chwili ustania związku małżeńskiego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »