| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Unieważnienie małżeństwa > Unieważnienie małżeństwa: przyczyny

Unieważnienie małżeństwa: przyczyny

Unieważnienie małżeństwa może nastąpić tylko w wypadkach, które zostały wskazane w ustawie. W zależności od przyczyny, krąg osób upoważnionych do wytoczenia powództwa jest zmienny.

Przy bigamii dopuszczalne jest unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu.

Pokrewieństwo, powinowactwo i przysposobienie

Oprócz bigamii, tylko w wypadku pokrewieństwa między małżonkami unieważnienia małżeństwa może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny oraz dopuszczalne jest unieważnienie po ustaniu związku małżeńskiego. Takie rozszerzenie podmiotowe nie dotyczy powinowactwa, z powodu którego unieważnienia mogą żądać tylko małżonkowie.

Należy mieć na uwadze, że nie każdy związek pokrewieństwa czy powinowactwa jest prawnie relewantny dla tej regulacji. Przepis artykułu 14 KRO wyraźnie stanowi, że nie mogą ze sobą zawrzeć małżeństwa tylko krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej.

Na zawarcie związku małżeńskiego między powinowatymi może zezwolić sąd.

Natomiast jeżeli zostało zawarte małżeństwo między przysposobionymi, każdy z nich może żądać w każdej chwili unieważnienia tego związku, chyba że przysposobienie już ustało. Tym bardziej nie będzie żadną przeszkodą do zawarcia małżeństwa ani potencjalną przyczyną unieważnienia zawarcie małżeństwa przez osoby, które już w chwili zawierania małżeństwa nie pozostawały w stosunku przysposobienia. Jak najbardziej dopuszczalne jest także zawarcie małżeństwa pomiędzy dzieckiem przysposabiającego, a przysposobionym.

Zobacz także: Z ważnych powodów można żądać rozwiązania przysposobienia

Wady oświadczeń woli

Małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli albo pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, albo groźby powodującej przeświadczenie osoby składającej oświadczenie, że jej lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Błąd co do tożsamości występuje, gdy zamiast zawrzeć małżeństwo z X zawieramy małżeństwo z Y, w przekonaniu, że zawieramy związek z tym pierwszym. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy zezwolono, aby oświadczenie w imieniu jednej ze stron składał pełnomocnik.

Unieważnienia małżeństwa ze wskazanych przyczyn może żądać wyłącznie małżonek, którego oświadczenie było dotknięte wadą.

Zobacz także: Wady oświadczeń woli

Żądanie unieważnienie jest dopuszczalne tylko w ściśle określonym czasie.

Żądać unieważnienia można tylko w ciągu 6 miesięcy od ustania stanu powodującego wadę, a zawsze najpóźniej z upływem 3 lat od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Wadliwe pełnomocnictwo

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika, osoba, która tego pełnomocnictwa udzieliła, może żądać unieważnienia w trzech wskazanych w ustawie przypadkach. Mianowicie chodzi o sytuacje, gdy związek został zawarty mimo braku zezwolenia sądu albo gdy w chwili zawierania małżeństwa było ono nieważne lub zostało już skutecznie odwołane.

Wyłączone jest unieważnienie małżeństwa w powodu wadliwości pełnomocnictwa, jeżeli małżonkowie rozpoczęli wspólne pożycie.

Zobacz także: Nieprawidłowe pełnomocnictwo

Legitymacja prokuratora

Zgodnie z przepisem artykułu 22 KRO legitymowanym do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa z każdej ze wskazanych powyżej przyczyn, jest także prokurator. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego pozywa on oboje małżonków, a w wypadkach śmierci jednego z nich – kuratora ustanowionego na miejsce zmarłego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »