REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Prezentujemy najważniejsze nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r. Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz. U. poz. 654 Ustawa z dnia 10-05-2013 r.

REKLAMA

Zmiana kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie obowiązków powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

wchodzące w życie z dniem: 2013.07.07

REKLAMA

Dochodząc roszczeń przed e-sądem powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego. Taka zmiana przepisów dotyczących EUP ma zwiększyć bezpieczeństwo dłużnika- nowelizacja ma ograniczyć liczbę niewłaściwie doręczanych nakazów zapłaty. Początkowo obowiązek ten miał dotyczyć wszystkich rodzajów postępowań, jednak ograniczono go jedynie do EUP. W pozostałych przypadkach jedynie powód wskaże swój PESEL i NIP, pozostałe dane natomiast ustali sąd z urzędu. Wprowadzono również nowe uprawnienie dla sędziego- będzie on mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EUP, specjalnie wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Kolejną zmianą jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EUP- procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki na komornika, zobowiązując go do zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznych postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2013 roku. Należy pamiętać, że do postępowań wszczętych przed tą datą stosowane będą przepisy sprzed nowelizacji (za wyjątkiem przepisów dot. komornika- te będą miały zastosowanie także do tych postępowań, które są w toku).

PRAWO PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dz.U.2013.657 Ustawa z dnia 2013-05-28

Zmiana ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-17

REKLAMA

Zmiana dotyczy w całości kwestii urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zwiększenie długości urlopu macierzyńskiego wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniach. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli będzie chciał przedłużyć urlop o kolejne pół roku, jego pensja przez ten kolejny okres wyniesie 60 proc. Rodzic, który od razu zdecyduje o skorzystaniu z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

Zobacz również: Urlop macierzyński 2013 – nowe zasady

PRAWO PODATKOWE. FINANSE I PRAWO FINANSOWE.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.692

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-06-04 sygn. P 43/11

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-18

Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W związku z treścią wyroku, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe
z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Dz.U.2013.728   Rozporządzenie z dnia 2013-06-17 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Nowy wzór Deklaracji AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych stanowi załączniki do rozporządzenia.

Dz.U.2013.725 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Zmiana rozporządzenia  w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie ze zmianami zniesiony zostaje  obowiązek obecności funkcjonariusza
w przypadku zdjęcia, niszczenia i kasowania banderoli pochodzących z wyrobów winiarskich.

Dz.U.2013.718 Rozporządzenie z dnia 2013-06-17

Rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie z treścią rozporządzenia podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych

Dz.U.2013.729 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-10

Nowy wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu oraz wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu stanowią załączniki do rozporządzenia

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA

Dz.U.2013.609 rozporządzenie z dnia 2013.04.25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie.

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania inwestycji m.in. w zakresie: wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych, pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw oraz wspierania ekologicznego transportu. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji celowej.

Dz.U.UE.L.2013.115.39 rozporządzenie z dnia 2013.04.17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.04

Rozporządzenie określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a w szczególności dotyczy określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania niezbędnych do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów należących do kategorii infrastruktury energetycznej w zakresie energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla, ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa, określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej.

Dz.U.UE.L.2012.337.31 rozporządzenie z dnia 2013.12.10

Rozporządzenie Komisji (UW) nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11

Rozporządzenie określa, że stłuczka szklana przestaje być odpadem, w przypadku gdy, przy przemieszczaniu od producenta do innego posiadacza, spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu i jego załącznikach lub gdy stłuczka szklana przeznaczona jest do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania.

Dz.U.2013.228 ustawa z dnia 2013.01.13

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmieniana z dniem: 2013.03.06

W ustawie dodano między innymi przepis dotyczący możliwości zróżnicowania przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Dano także Radzie Gminy możliwość ustanowienia w drodze uchwały, inkasentów do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi wymaga zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie w lipcu 2013. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy na terenie której dana nieruchomość się znajduje.
Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę.

Od 1 lipca 2013 r. każdy  mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

Dz.U.UE.L.2013.158.193 dyrektywa z dnia 2013.05.13

Dyrektywa Rady nr 2013/17/UE dostowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

Wchodzi w życie z dniem: 2013.07.01

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej zachodzi potrzeba dostosowania dyrektywy 92/43/EWG, 2001/81/WE oraz 2009/147/WE. Zmiany wprowadzono w kolejnych załącznikach.

Zadaj oytanie: Forum


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Dz. U. 2013.230  rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013  r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

wchodzi w życie z dniem 2013-07-01

Rozporządzenie reguluje kryteria oceny zagrożeń naturalnych zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  traci moc z dniem 01.07.2013 r.  w zakresie:
1. § 1-9, § 11 oraz § 13 ust. 1 i 2,
2. § 13 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
3. § 14 ust. 1 i 2,
4. § 14 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
5. § 15-42

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 24/13)

Sąd Najwyższy zajął się kwestią ustalenia nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla części nieruchomości.
W postępowaniu prowadzonym w sprawie Sąd II instancji – Sąd Okręgowy stwierdził, iż jego zdaniem art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądza jednoznacznie, iż aktualizacja opłaty musi dotyczyć całej nieruchomości. Przepis ten mówi jedynie, że właściwy organ zmierzający do zaktualizowania opłaty powinien wypowiedzieć na piśmie jej dotychczasową wysokość. Tym samym można założyć, że w kwestii zakresu aktualizacji dopuszczalne są odmienne stanowiska.

Sąd Najwyższy zakwestionował taką opinię. Jego zdaniem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować jedynie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt OSK 2625/11)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w kwestii umożliwienia posiadającym roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorem zabytków – który podsumować można słowami – jest roszczenie jest interes prawny w postępowaniu.

Polecamy serwis: Nieruchomości

PRAWO TRANSPORTOWE

Dz.U.2013.617 Rozporządzenie z dnia 22 maja  2013  r.

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Dz.U.2013.445  Rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Wysokość opłaty za:
1)   udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
2)   wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
-   wynosi 800 zł.

Dz.U.2013.408  Rozporządzenie z dnia 26 marca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Rozporządzenie określa:
1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
2)   zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)   wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;
4)   warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dz.U.2013.592  Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2013  r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Zmieniają się podstawy dokonania wpisu parametrów technicznych pojazdów w karcie pojazdu.

Dz.U.2013.591  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.710 Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.407 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy opis tych procedur. 

Dz.U.2013.703  Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa wysokość opłat m.in. za:
• wydanie i zmianę świadectwa homologacji,
• uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Dz.U.2013.701  Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części m.in.:
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2) limit pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
3) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
4) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
5) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji;
6) wzór i opis znaku homologacji typu

Dz.U.2013.700 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-20

Nowelizacja dodaje krajowe prawo jazdy - wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy - do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami na terenie  Polski. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.
Kolejna zmiana przywraca uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.

Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną  jest Polska.

Dz.U.2013.396 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Dz.U.2013.389 Rozporządzenie z dnia 19 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.337 Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2012.448 Ustawa z dnia 10 października 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Ustawa w głównej mierze dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego w zakresie homologacji pojazdów oraz dopuszczenia jednostkowego. Wprowadza też wyraźnie trzeci rodzaj badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Dz.U.730 Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Wejście w życie z dniem: 2013-07-01

Polecamy serwis: Nowości prawne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1000 zł miesięcznie. Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego idzie w górę, wzrost jest znaczący

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który został właśnie skierowany do uzgodnień.

Pilne! Brak porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2025 r. Ostateczna decyzja rządu do 15 września

Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Równe 1000 zł maksymalnej kwoty miesięcznego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2024 r. [projekt ustawy]

Dzieci uprawnione do alimentów, których nie można wyegzekwować otrzymają długo oczekiwaną podwyżkę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dniu 15 lipca 2024 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Celem tej nowej ustawy jest podniesienie maksymalnej kwoty miesięcznego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł od 1 października 2024 r.

Wzrost płac w budżetówce. MF informuje o waloryzacji wynagrodzeń w 2025 roku

Jaki będzie wzrost płac w budżetówce w przyszłym roku? Po konsultacjach ze stroną społeczną resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. Tak przekazał minister finansów Andrzej Domański.

REKLAMA

Nie tylko bon senioralny. Co jeszcze trzeba zrobić dla osób starszych?

Bon senioralny jest tylko jednym z elementów systemu opieki nad osobami starszymi. Niezbędna jest systemowa opieka nad seniorami. "Jest to największe wyzwanie opieki senioralnej w dobie starzejącego się społeczeństwa; jednym z jego wymiarów jest konieczność zapewniania seniorom opieki zdrowotnej" - wskazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na IX sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Płacisz na urlopie kartą? Sprawdź paragon. Czym jest doliczana często usługa finansowa? I czy jej pobranie jest zgodne z prawem?

Płacisz na urlopie kartą? Przyglądaj się paragonom. Czym jest doliczana coraz częściej usługa finansowa? To sposób przedsiębiorców na obniżanie kosztów prowadzonej działalności. Jednak czy jej pobranie jest zgodne z prawem?

Weryfikacja sędziów. Minister Bodnar: jest jedno podstawowe kryterium, czy mieli świadomość wadliwości procedury awansowej

Podstawowym kryterium weryfikacji statusu sędziów jest to czy dobrowolnie decydowali się oni na przejście przez procedurę awansową przed obecną Krajową Radą Sądownictwa, zdając sobie sprawę, że może ona być wadliwa - podkreślił 15 lipca 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Darowizna pieniężna od taty. Decydujące znaczenie ma jeden warunek, aby skorzystać ze zwolnienia

W przypadku gdy przedmiotem darowizny od taty są środki pieniężne, to w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jednym z tych warunków jest konieczność udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy. Organ skarbowy tego warunku bardzo pilnuje. 

REKLAMA

Zmiany w obrocie ziemią rolną. Czy to koniec ograniczeń? Krajowy Ośrodek Rolnictwa straci prawo pierwokupu, a grunty trafią pod inwestycje

Zmiany w obrocie ziemią rolną. Czy to koniec ograniczeń? Krajowy Ośrodek Rolnictwa straci prawo pierwokupu, a samorządy zyskają dostęp do gruntów Krajowego Zasobu Nieruchomości. Czy to wpłynie na obniżenie cen mieszkań?

Abonament RTV do likwidacji. Jakie pomysły ma rząd?

Rząd chce zlikwidować abonament RTV, który teraz opłaca każdy posiadacz odbiornika radiowego i telewizyjnego. Co nowego w zamian? Zaproponowano, by finansować media publiczne z budżetu państwa - chodzi o co najmniej 0,09 procent PKB rocznie. Resort kultury prowadzi już konsultacje w tej sprawie, z których raport ma się ukazać w październiku.

REKLAMA