REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT od taksy notarialnej źle naliczany. Obywatele płacą za dużo - zyskują notariusze i budżet państwa. RPO apeluje o zmiany

VAT od taksy notarialnej – RPO apeluje o zmiany. Obywatele płacą za dużo - zyskują notariusze i budżet państwa. Czy rząd Tuska i Sejm X. kadencji zatrzymają nieprawidłową praktykę notariuszy?
VAT od taksy notarialnej – RPO apeluje o zmiany. Obywatele płacą za dużo - zyskują notariusze i budżet państwa. Czy rząd Tuska i Sejm X. kadencji zatrzymają nieprawidłową praktykę notariuszy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od ponad 28 lat notariusze doliczają VAT do taksy notarialnej. Zdaniem Ministra Finansów jest to nieprawidłowe ale resort finansów nie podjął żadnych działań - ani w celu zmiany przepisów, ani w celu zmiany praktyki notariuszy. Także zdaniem prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące prawo nie pozwala na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o VAT. Poprzedni rząd ani Sejm poprzednich kadencji nie załatwiły tej sprawy mimo licznych wystąpień RPO. Teraz 29 lutego 2024 r. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i przewodniczących komisji praw człowieka w Sejmie i Senacie. Sprawę zainicjował portal infor.pl, kierując prośbę o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 roku.
rozwiń >

VAT od taksy notarialnej – od ponad 28 lat notariusze źle obliczają podatek

O tym, że Nie można doliczyć VAT do taksy notarialnej informowaliśmy (jako jedni z pierwszych) już w 2007 roku. Potem na infor.pl ukazały się w tej sprawie następujące artykuły:
Taksa notarialna a VAT – podatek zawarty w wynagrodzeniu notariusza – w 2019 roku,
VAT od taksy notarialnej - RPO dostrzega błędną praktykę notariuszy – w maju 2021 r.,
Taksa notarialna a VAT - Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Finansów – w listopadzie 2021 r.,
VAT od wynagrodzenia notariuszy - RPO pisze do ministra sprawiedliwości – w maju 2022 r.,
VAT od taksy notarialnej - wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości – w styczniu 2023 r.,
VAT od taksy notarialnej - RPO apeluje do posłów i senatorów o zmianę przepisów – w lutym 2023 r.

Od początku pisaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Finansów, które z jednej strony zgadzało się, że nie można doliczać VAT do taksy notarialnej ale z drugiej strony nie podejmowało żadnych działań legislacyjnych ani kontrolnych w tej kwestii. A nieprawidłowa praktyka doliczania VAT do taksy notarialnej jest powszechna.

REKLAMA

Ważne

Warto podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich podjął w 2020 roku tę sprawę na skutek zgłoszenia redakcji portalu infor.pl. Mimo szeregu opisanych w ww. artykułach działań Rzecznika i jasnego stanowiska Ministerstwa Finansów ani rząd ani posłowie Sejmu poprzedniej kadencji nie podjęli żadnych działań w celu uczynienia zgodnej z prawem praktyki naliczania VAT od taksy notarialnej.

W odpowiedzi na pismo RPO z 15 listopada 2021 r. Minister Finansów podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w wyjaśnieniach udzielonych portalowi Infor.pl, w którym wskazano, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.), wydane na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1799) nie pozwala na jakąkolwiek możliwość podwyższania przez notariuszy maksymalnych stawek taksy notarialnej o podatek VAT, co oznacza, iż podatek ten jest już zawarty w podanej przez notariusza cenie

Ponadto Minister Finansów wyjaśnił, że dokonywana przez organy podatkowe weryfikacja sposobu naliczania podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzeń za wykonane usługi notarialne doprowadziła zasadniczo do wniosku, że podatek ten jest doliczany do kwoty taksy. Ponadto uzyskano informację, że w przeważającej większości notariusze przy transakcjach o wyższej wartości nie stosują maksymalnych stawek taksy notarialnej, przez co pobierane przez nich opłaty wraz z doliczonym VAT nie przekraczają maksymalnych stawek. Ministerstwo Finansów zauważyło również, że przepisy regulują wyłącznie sposób obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. A - jak wskazało MF - podstawą opodatkowania VAT z tytułu dokonanych czynności notarialnych, generalnie, jest pobrane wynagrodzenie pomniejszone o kwotę podatku VAT.

 

RPO pisze kolejny raz do ministra sprawiedliwości i przewodniczących parlamentarnych komisji praw człowieka

Czy rząd Donalda Tuska, nowa koalicja rządowa, Sejm X kadencji dostrzegą i załatwią ten problem? Na to liczy RPO, który sprawy na szczęście nie zaniechał (mimo kilku lat bezskutecznych działań) i skierował 29 lutego 2024 r. swoje wystąpienie w tej sprawie (znak: V.511.612.2020.KB) do Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości. Wystąpienie to zostało też przez Rzecznika Marcina Wiącka skierowane również do wiadomości:
- posłanki Kamili Gasiuk – Pihowicz, Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie RP oraz

- senatora Marcina Karpińskiego, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności w Senacie RP.

W swoim wystąpieniu RPO przypomniał, że problematyka doliczania przez notariuszy podatku od towarów i usług do taksy notarialnej była przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich VII i VIII kadencji – do Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej oraz komisji sejmowych i senackich. Niestety kwestia ta – mimo sygnalizowanych przez Rzecznika wątpliwości – nie została do chwili obecnej rozwiązana.

Rzecznik wskazał, że zdaniem Prezesa Krajowej Rady Notarialnej (wyrażonym w piśmie z dnia 12 października 2021 r. Prezesa KRN do RPO) stosowana przez notariuszy praktyka doliczania do wynagrodzenia podatku od towarów i usług trwa nieprzerwanie od 28 lat i ma swoje umocowanie w obowiązujących w tym zakresie regulacjach. Prezes KRN zauważył też, że upoważnienie ustawowe zawarte w art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 listopada 1991 r. Prawo o notariacie nie uprawnia Ministra Sprawiedliwości do ustalenia maksymalnej stawki taksy notarialnej, w której znajduje się podatek od towarów i usług.

Poprzedni rząd stosował „spychologię”. Obywatele cały czas tracą pieniądze – zyskują notariusze i budżet państwa

Ale Minister Finansów z kolei prezentował w 2021 i 2022 roku w pismach do RPO i Rzecznika MŚP stanowisko, że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wydane na podstawie art. 5 § 3 Prawa o notariacie, nie pozwalają na jakąkolwiek możliwość podwyższania przez notariuszy maksymalnych stawek taksy notarialnej o podatek VAT, co oznacza, iż podatek ten jest już zawarty w podanej przez notariusza cenie.

Zdaniem Ministra Finansów nie jest możliwe rozwiązanie kwestii wynagrodzenia notariuszy w drodze podjęcia prac legislacyjnych w przepisach o podatku VAT. Decyzja o sposobie uregulowania wynagrodzenia notariuszy należy do Ministra Sprawiedliwości.

Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się także Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska. 

W piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła do RPO z 5 stycznia 2023 r. Minister Sprawiedliwości zauważył pewną niesprawiedliwość dotychczasowych uregulowań podatkowych w omawianej materii taksy notarialnej. Ale Minister Sprawiedliwości uznał, że wykładnia systemowa pozwala na przyjęcie, iż wynagrodzenie notariusza (analogicznie jak wynagrodzenie syndyka), radcy prawnego czy adwokata, określone zostało jako wynagrodzenie „netto” – czyli należy do niego doliczyć podatek VAT. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości wątpliwości dotyczące sposobu obliczania wynagrodzenia przez notariuszy są elementem systemu podatkowego i jako takie powinny stanowić ewentualny przedmiot prac legislacyjnych lub interpretacji ogólnej Ministra Finansów. 

Zatem do tej pory mieliśmy do czynienia z klasyczną „spychologią” MF odsyłał w kwestii zmian legislacyjnych do resortu sprawiedliwości i na odwrót. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Tym bardziej jest to bulwersujące, że na niewłaściwej praktyce naliczania VAT od taksy notarialnej tracą jedynie obywatele korzystający z usług notariuszy. Zyskują natomiast sami notariusze i budżet państwa. Bowiem notariusze nie tracą nic ze swojej taksy notarialnej, a budżet państwa zyskuje na nieprawidłowym naliczaniu VAT.

Czy rząd Donalda Tuska i nowa koalicja rządowa załatwią wreszcie tę sprawę?

Niebezpieczne analogie w prawie podatkowym

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w wyżej cytowanym piśmie ze stycznia 2023 r. Minister Sprawiedliwości nie wskazał wyraźnej podstawy prawnej doliczania podatku VAT do taksy, informując, że wynika ona z obowiązku wyinterpretowanego w oparciu o poglądy zaprezentowane przez Sąd Najwyższy - m.in. w uchwale Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2022 r. sygn. III CZP 37/22. W tej uchwale Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wykładni rozszerzającej per analogiam, jeśli jest to uzasadnione względami systemowymi i sprawiedliwościowymi oraz istnieniem luki prawnej i „doliczania” do stawki wynagrodzenia kwoty podatku VAT.

Zdaniem RPO ten pogląd budzi daleko idące wątpliwości, choćby z uwagi na konstytucyjne standardy wyznaczania władztwa podatkowego i nakładania danin. Rzecznik zwraca uwagę, że w nauce prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości, że ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych wymaga wyraźnej podstawy ustawowej (art. 84 w zw. art. 217 Konstytucji RP).

Rzecznik wskazał też, że na gruncie prawa podatkowego brak jest generalnej reguły dopuszczającej stosowanie analogii. Zasada ta ma zastosowanie nie tylko do podmiotu i przedmiotu opodatkowania, lecz także do metod wymiaru.

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2001 r. sygn. FPK6/01, przez analogię „nie można tworzyć nowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu, gdyż jest to obszar wolny od opodatkowania, znajdujący się na zewnątrz ram zakreślonych przez ustawodawcę. Milczenie ustawodawcy niezależnie od tego czy jest zamierzone, czy też wynika z błędu legislacyjnego, będzie stanowiło obszar wolny od opodatkowania, a nie lukę prawną podlegającą wypełnieniu w drodze analogii (…)”.

VAT od taksy notarialnej. Argumentacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W cytowanym wyżej piśmie do Ministra Sprawiedliwości RPO wskazał, że z przepisów regulujących maksymalne stawki taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług nie wynika jednoznacznie, czy przy umownym ustaleniu wynagrodzenia uwzględnia się należny od tego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (VAT), czy też ustalone wynagrodzenie podlega podwyższeniu o ten podatek.

Wynika to z faktu, że ówczesne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 33, poz. 146) wydane zostało przed wejściem w życie ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50), która to ustawa wprowadziła w Polsce podatek od towarów i usług.

Doniosłość skutków prawnych związanych z czynnościami notarialnymi sprawiła, że ustawodawca zdecydował się na ograniczenie swobody kształtowania wysokości wynagrodzenia notariusza w umowie ze stronami czynności poprzez wprowadzenie tzw. maksymalnych stawek taksy notarialnej właściwych dla danej czynności.

Zdaniem RPO, można zatem uznać, że przyjęte przez prawodawcę maksymalne stawki taksy miały mieć w jego zamierzeniu charakter gwarancyjny - tzn. nie przekraczać z góry ustalonej kwoty. Dlatego obciążenie osoby korzystającej z usług notariusza dodatkowym świadczeniem publicznoprawnym wymaga – zdaniem RPO –ustawowej podstawy obowiązku spełnienia tego świadczenia przez niego, a nie przez podmiot, który świadczy usługi, za które osoba ta obowiązana jest zapłacić.

Rzecznik zasadnie zauważył, że podwyższenie wynagrodzenia notariuszy za wykonane czynności notarialne o należny podatek VAT oznacza faktyczne podwyższenie kosztów czynności notarialnych, zwłaszcza dla podmiotów niebędących podatnikami VAT lub podatników VAT, którym nie przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT w związku z prowadzoną działalnością.

Rzecznik argumentuje też, że uczestnicy obrotu prawnego nie mogą w sytuacjach, w których niezbędny jest udział notariusza (np. poświadczenia notarialne, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów etc.) podjąć decyzji o wyborze innych alternatywnych sposobów osiągnięcia zamierzonych skutków prawnych. Taka możliwość istnieje w przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej i wyboru radcy prawnego lub adwokata. Opłaty za czynności adwokatów czy radów prawnych określane są w ramach umowy zawartej w z klientem. Osoba zainteresowana skorzystania z pomocy prawnej ma zatem możliwość wyboru tańszych usług lub negocjowania ceny, w odróżnieniu do sytuacji, w której zobligowania jest do skorzystania z usług notariusza – wówczas takie możliwości praktycznie nie istnieją. Notariusze w podanych przez siebie cennikach podają zazwyczaj maksymalne stawki taksy.

Profesor Wiącek wskazał także, że na sposób ustalenia wynagrodzenia notariusza ma wpływ jego status, który był przedmiotem wielu wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 10 grudnia 2003 r. (sygn. K 49/01) Trybunał wskazał, że „notariusz jest nie tylko osobą zaufania publicznego, ale pełni jednocześnie funkcje pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawiedliwości”. Ponadto analiza Prawa o notariacie pozwala odnotować liczne podobieństwa pomiędzy statusem prawnym komornika i notariusza, odbiegającym konstrukcyjnie od modelu wolnego zawodu adwokata i radcy prawnego (zob. wyrok z 24 lutego 2003 r., sygn. K 28/02, 10 grudnia 2003 r., sygn. K 49/01; 26 marca 2008 r., sygn. K 4/07). Zarówno komornik, jak i notariusz (art. 5 § 1 Prawa o notariacie) prowadzą działalność na własny rachunek, a wysokość ich wynagrodzenia jest normatywnie uregulowana. 

Zdaniem RPO trudno zatem zgodzić się z oceną, że notariusz jest głównie przedsiębiorcą skoro Trybunał Konstytucyjny zaakcentował przewagę elementu publicznoprawnego uznając, że notariusz jako przedsiębiorca wykonujący powierzone mu zadania państwa pełni jednocześnie funkcje pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawiedliwości.

Uznanie, że działania podejmowane przez komorników oraz notariuszy stanowią formę realizowania powierzonej im władzy publicznej pozwala konkluzję, że zasady ustalania ich wynagrodzeń (regulowanych normatywnie) i poboru podatku VAT nie powinny budzić żadnych wątpliwości prawnych.

Podobny problem z VAT był u komorników. Został rozwiązany dzięki uchwale Sądu Najwyższego i zmianom prawa

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że kwestia podwyższania opłaty egzekucyjnej pobieranej przez komornika, stanowiącej jego wynagrodzenie, o należny podatek VAT była przedmiotem licznych problemów interpretacyjnych, które ostatecznie zostały rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r. sygn. III CZP 97/16. W uchwale tej Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przyjęta w polskim prawie konstytucyjna zasada wymagająca ustawowej podstawy obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w połączeniu z regułą wyprowadzoną z art. 29 a ust. 1 w związku z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, że podatek od towarów i usług jest wliczony do należności za dostarczony towar lub świadczoną usługę, powoduje, iż doliczenie podatku do opłaty egzekucyjnej nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia w przepisie rangi ustawowej. Sąd Najwyższy wskazał również, że obliczenie należnego podatku metodą "od stu" wymagałoby zmiany przepisów, polegającej na zastrzeżeniu w nich takiej możliwości, analogicznie jak w odniesieniu do wynagrodzeń pobieranych przez adwokatów czy radców prawnych.

Sąd Najwyższy przesądził zatem, że niezamieszczenie w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji wzmianki o możliwości doliczenia podatku od towarów i usług do opłaty egzekucyjnej powoduje, że opłatę tę – na podstawie art. 29 a ust. 1 w związku z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT – należy traktować jako należność brutto, zawierającą już podatek VAT.

Zasada wyrażona przez Sąd Najwyższy znalazła następnie swoje odzwierciedlenie w art. 20 ustawy z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770 ze zm.). Zgodnie z tym uregulowaniem, opłata egzekucyjna ustalona zgodnie z przepisami ustawy nie podlega podwyższeniu o jakiekolwiek dodatkowe należności (w tym podatek VAT).

Rzecznik zauważył także, że do sprawy naliczania VAT od usług komorników odniósł się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 kwietnia 2019 r. sygn. C- 214/18 stwierdzając, że przepisy dyrektywy VAT oraz zasady neutralności VAT i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie praktyce administracyjnej właściwych organów krajowych, takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którą przyjmuje się, że VAT od usług świadczonych przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego jest zawarty w pobieranych przez niego opłatach egzekucyjnych.

Choć wyrok ten dotyczy możliwości doliczania podatku VAT do opłaty egzekucyjnej pobieranej przez komornika to można go uznać za wskazówkę interpretacyjną pomocną w rozstrzygnięciu przedstawionego problemu.

Rzecznik podsumował, że w świetle wyżej wskazanych argumentów  jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Finansów, wątpliwości odnośnie do braku wyraźnej podstawy prawnej do doliczania podatku VAT do wynagrodzenia notariusza, zdają się być w pełni uzasadnione. Zdaniem RPO wymaga to niezwłocznej reakcji ustawodawcy w celu doprecyzowanie tej materii.
Wobec powyższego, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek zwrócił się ministra sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Oprac. Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(20)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Kat
  2024-03-05 20:12:31
  Panu redaktorowi od lat przeszkadza VAT od wynagrodzenia notariusza. Nie ma za to problemów z tym, że notariusze od 20 lat pobierają takie same wynagrodzenie. Pomimo podwyżek wynagrodzeń i wzrostu kosztów prowadzenia działalności. Właściwie raz je tylko obniżono.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Komentator
  2024-03-06 00:28:32
  Jak komentarze poniżej. Taksa notarialna maksymalna ustalona w 2004 r, następnie od wielu czynności w 2006 r obniżona o 50%. Poświadczenie dokumentu jednostronicowego to max. 6 zł, akt poświadczenia dziedziczenia 50zł. To stawki ustalone w realiach, gdzie płaca minimalna wynosiła poniżej 1000zł/miesięcznie. Przypomnijmy, że dojście do zawodu notariusza to 5-letnie, jedne z najtrudniejszych w Polsce studia, 3,5 letnia aplikacja (odpłatna ok. 7 tys. Zł rocznie) poprzedzona trudnym egzaminem wstępnym, zakończona 3-dniowym egzaminem zawodowym (płatnym ok. 3 tys zł. o zdawalności ok. 30-40%), a za wykonywane czynności notariusz, w przeciwieństwie do radców/adwokatów/sędziów/prokuratorów ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Artykuł skrajnie stronniczy i nierzetelny. Wystarczyło zadać sobie minimalny trud żeby przedstawić drugą stronę medalu i zachować obiektywizm, wstyd.
  0
 • QWERTY
  2024-03-05 21:21:04
  Koszty życia i prowadzenia działalności wzrosły w przeciągu 20 lat 10-krotnie, a stawki notarialne nawet nie drgnęły… ale co tam, walczmy z przedsiębiorcami, którzy wspierają wymiar sprawiedliwości często za darmo (raportowanie, archiwizowanie, rejestrowanie, zawiadamianie), za stawki 50 zł (poświadczenie dziedziczenia, odrzucenie spadku, testament, pełnomocnictwo itp.) albo za 20 zł (poświadczanie, wzór podpisu).
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Propozycja
  2024-03-05 22:02:03
  A może redaktor weźmie jako obiekt zainteresowania praktyki pośredników nieruchomości? Myślę że miałby materiał na kilka znacznie bardziej obszerniejszych artykułów.
  0
 • !
  2024-03-06 03:46:54
  Redaktor bez żadnego pojęcia o pracy w zawodzie notariusza, jestem ciekawy jak zmieniają się Pana zarobki na przestrzeni lat (ostatnich 20) i jak zmienił się zakres Pana obowiązków.
  0
 • Ola
  2024-03-06 12:14:35
  Najgłupsza, najpłytsza rzecz jaką przeczytałam w tym roku, a mamy dopiero marzec. Gratuluję autorowi.
  0
 • 1234
  2024-03-06 14:44:10
  Bulwersujące jest to, że od 20 lat stawki taksy notarialnej nie były w żaden sposób waloryzowane, przez co wiele kancelarii jest zamykanych z powodu braku rentowności przy tak rosnących kosztach i inflacji.
  0
 • Oburzony
  2024-03-06 15:11:18
  ,,Obywatele cały czas tracą pieniądze" - Szanowny Pan Redaktor powinien się wstydzić za te słowa. Notariusz to osoba zaufania publicznego, który odpowiada całym swoim majątkiem i dlaczego odbiera mu Pan prawo do pobierania wynagrodzenia za swoje usługi?! Notariusz działa na takich samych warunkach jak inny przedsiębiorca... mało tego, ma znaczenie więcej obowiązków i odpowiedzialności - jest płatnikiem PCC i PSiD, jest podatnikiem VAT-u, PIT-u, opłaca ZUSy, płaci składki do izb notarialnych, opłaca ubezpieczenie OC, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe (co kosztuje), zatrudnia pracowników itp. Idąc Pana tokiem myślenia, to każdy przedsiębiorca okrada obywateli.
  0
 • Beata
  2024-03-06 15:41:30
  W takim razie notariusze jako jedyni, jeżeli nie zmieni się taksa notarialna, zostaną obywatelami obciążonymi dodatkowym 23 procentowym podatkiem od swojego wynagrodzenia, bo kiedy była ustala taksa nie było jeszcze VAT-u. Hurra.
  0
 • Mike
  2024-03-06 15:04:39
  Fatalny artykuł.
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Finansowanie inwestycji z KPO będzie usprawnione. Zmieni się też Kodeks pracy. Sprawdź, nad czym pracuje rząd

We wtorek zbierze się rząd. Zajmie się projektem usprawniającym finansowanie inwestycji z części pożyczkowej KPO i zmianami w Kodeksie pracy.

Będą kary pieniężne za rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym i spójny mechanizm blokowania i usuwania ich z sieci

MSWiA pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Będzie spójny mechanizm usuwania z sieci oraz blokowania treści o charakterze terrorystycznym i kary pieniężne za rozpowszechnianie.

Lekarze stażyści będą płacić mniejsze składki ZUS. Zdaniem SN mogą korzystać z ulgi na start

9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III UZP 9/23), w której stwierdził, że lekarz wykonujący działalność gospodarczą, na rzecz byłego pracodawcy, u którego był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, może korzystać z ulgi na start oraz z prawa do opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Popyt na nieruchomości ciągle rośnie. Ceny w 2024 r. nie spadną. Warszawa, Kraków i Trójmiasto to nadal mocne lokalizacje.

Warszawa, Kraków i Trójmiasto – to w tych lokalizacjach inwestorzy najbardziej poszukują gruntów. Swoją pozycję zwiększa też Poznań. Nie ma co liczyć na spadek cen nieruchomości w 2024 r.

REKLAMA

1900 zł, 1500 zł lub 500 zł miesięcznie babciowego. Kto może skorzystać z nowych świadczeń?

9 kwietnia 2024 r. został przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic”. Ustawa przewiduje nowe rodzaje świadczeń dla rodziców oraz  określa warunki nabywania prawa do powyższych świadczeń oraz zasady przyznawania i ich wypłacania.

Droższe przejazdy taksówkami: 5 zł za kilometr, 12 zł opłaty początkowej i 60 zł za godzinę postoju. Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały

Po spotkaniu z taksówkarzami Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały. Taksówki w Warszawie będą droższe. 

Pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta. Donald Trump na ławie oskarżonych

W poniedziałek, w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku, rozpoczął się historyczny proces karny Donalda Trumpa. Proces dotyczy zarzutów związanych z ukrywaniem płatności za milczenie aktorki porno Stormy Daniels przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Proces rozpoczął się od wyboru ławników i może potrwać kilka miesięcy.

Nawet 41,5 tys. zł dla tej samej osoby za dany miesiąc. Dodatki covidowe pod lupą NIK

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Najwyższej Izbie Kontroli pierwsze informacje o wykonaniu wniosków z kontroli dotyczącej tzw. dodatków covidowych. NFZ ustalił, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł.

REKLAMA

MRPiPS: nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych [Interpelacja]

Ministerstwo Rodziny pracuje nad nowym wzorem karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Informację o tym przekazano w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Szkolenie wojskowe dla młodych po szkole średniej. Będzie uposażenie powyżej minimalnego wynagrodzenia za miesiąc w koszarach

Razem ze Sztabem Generalnym przygotowywany jest program przeszkolenia wojskowego dla młodych, którzy ukończyli szkoły średnie. Zgodnie z zapowiedzią szkolenie trwałoby miesiąc i przygotowywałoby do aktywnej rezerwy - poinformował Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szkolenie byłoby bezpłatne, a za czas spędzony w koszarach uczestnicy szkolenia dostawaliby uposażenie.

REKLAMA