| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Niebieska Karta

Celem procedury Niebieskiej Karty jest dokumentowanie i zapobieganie występowaniu przemocy domowej. Podstawą prawną wprowadzenia procedury jest art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy wydane zostało rozporządzenie z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów stosowanych w niej formularzy.

Procedura ta wszczynana jest w razie podejrzenia występowania przemocy domowej w rodzinie. Uprawnionymi do tego podmiotami są: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty bądź ochrony zdrowia.

Niebieska Karta A

Wszczęcie postępowania następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”. Powinien on być wypełniany w obecności osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że jest ofiarą przemocy. Jeżeli zaś, takie wypełnienie nie jest możliwe w jej obecności ze względu na stan zdrowia czy też jego zagrożenie, należy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn wypełnić formularz w jej obecności. 

Może się okazać, że wypełnienie karty wszczynającej postępowanie jest zupełnie niemożliwe przy tej osobie. W takiej sytuacji  karta jest wypełniana pod jej nieobecność.

W związku z  rozpoczęciem procedury, podejmowane są działania interwencyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, w stosunku do której zachodzi podejrzenie, że jest ofiarą przemocy. Przeprowadzenie rozmowy z nią odbywa się w warunkach zapewniających swobodną  wypowiedź. Jeżeli istnieje przypuszczenie, że przemoc stosowana jest wobec dziecka, rozmowa taka przeprowadzana jest w obecności rodzica, opiekuna prawnego bądź faktycznego.

Obecność taka nie jest dopuszczalna w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że jedna z tych osób stosuje agresję wobec dziecka. Wówczas rozmowa   przeprowadzana jest  w obecności pełnoletniej osoby najbliższej, wymienionej w art. 115§11 kodeksu karnego. Powinien brać w niej udział również psycholog.

Niebieska Karta B

Po wypełnieniu formularza A, w którym ofiara, m.in., wskazuje, jakich form przemocy, uszkodzeń ciała czy też mienia doświadczyła, a także jak długo trwa zaistniała sytuacja, przekazywany jest  do wypełnienia formularz „Niebieska Karta – B”, który zawiera pouczenie. Zawiera ono ogólne informacje dotyczące przemocy, jak też i zalecenia, jakie działania należy podjąć w związku ze stosowaną przemocą. Informator ten, jeżeli istnieje podejrzenie, że pokrzywdzonym jest dziecko, przekazywany jest rodzicowi, opiekunowi, bądź osobie, która zgłosiła podejrzenie, że w danej rodzinie stosowana jest przemoc. Nie jest on przekazywany podejrzanemu sprawcy. 

Procedurę Niebieskiej Karty można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich, omówiony powyżej, to spotkanie z przedstawicielem odpowiednich służb, podczas którego wypełniony zostaje formularz A.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »