| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Zezwolenie na pracę sezonową 2018

Zezwolenie na pracę sezonową 2018

Zezwolenie na pracę sezonową to nowy typ zezwolenia, przewidziany w obowiązującej od początku 2018 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czym charakteryzuje się zezwolenie sezonowe?

Zezwolenia sezonowe

1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona, że cudzoziemcy, chcący wykonywać pracę sezonową na terytorium Polski, mogą ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę - o zezwolenie na pracę sezonową.

Pracą sezonową jest praca wykonywana w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, tj. w ramach działalności uznanych za sezonowe przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Polecamy: Zakaz handlu w niedziele i święta (PDF)

Czym charakteryzuje się zezwolenie sezonowe:

 • może je uzyskać dla cudzoziemca pracodawca występujący z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na jego siedzibę,
 • zezwolenie może zostać wydane, jeżeli:
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (niedyskryminujące wynagrodzenie),
 • pracodawca dołączy do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, chyba że dla cudzoziemca przepisy nie przewidują takiego obowiązku (test rynku pracy),
 • wydaje je starosta (w odróżnieniu od pozostałych zezwoleń, które wydaje wojewoda) w terminie 7-30 dni,
 • jest ono wydawane na okres do 9 miesięcy, liczony od daty wjazdu do strefy Schengen,

zezwolenie określa:

 • pracodawcę,
 • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
 • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,
 • okres ważności zezwolenia,
 • umożliwia wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu.

Przy czym, jeśli zezwolenie będzie dotyczyło obywateli wybrany państw, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy - przewidziane są preferencyjne warunki: zwolnienie z testu rynku pracy, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni (z wyjątkiem pracowników tymczasowych).

Na koniec warto wspomnieć, że nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia sezonowego, jeżeli nastąpi:

 • zmiana siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zawarcie przez pracodawcę i cudzoziemca umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 • powierzenie cudzoziemcowi pracy innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności sezonowej na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

KSP Legal & Tax Advice – Blog o Podatkach

Polecamy serwis: Pracownik

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »