Kategorie

Diety zagraniczne 2020 – wysokość, jak liczyć?

Emilia Panufnik
Diety zagraniczne 2020 - Wysokość diety w podróży służbowej w UE, Holandia, Niemcy. Pomniejszenie diety o bezpłatne wyżywienie, śniadania, obiady, kolacje. Jak obliczyć stawkę? Podstawa prawna to Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Diety zagraniczne 2020 - Wysokość diety w podróży służbowej w UE, Holandia, Niemcy. Pomniejszenie diety o bezpłatne wyżywienie, śniadania, obiady, kolacje. Jak obliczyć stawkę? Podstawa prawna to Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Stawki diet zagranicznych w 2020 r. określa rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety za zagraniczną podróż służbową jest inna dla każdego państwa, np. Niemcy – 49 euro, Holandia – 50 euro. Jak liczyć dietę, gdy pracodawca zapewnia bezpłatne wyżywienie?

Diety zagraniczne w podróży służbowej w 2020 r.

Diety mają na celu pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w podróży służbowej. Wyjazd służbowy za granicę Polski do krajów Unii Europejskiej wiąże się z otrzymaniem diety zagranicznej właściwej dla państwa będącego docelowym punktem podróży. O tym, jaka jest wysokość diety dla danego kraju, można dowiedzieć się z załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Co do zasady stawki te obowiązują także pracowników spoza sfery budżetowej, chyba że pracodawca w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę postanowił inaczej. W umowie o pracę zawiera się zasady dotyczące podróży służbowej, jeśli pracodawca nie podlega pod układ zbiorowy pracy lub nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową? Gdy łącznie spełnia ona 3 warunki:

 • wyjazd na polecenie pracodawcy,
 • wyjazd poza stałe miejsce pracy oraz
 • wyjazd w celu wykonania zadania służbowego.

Podróż służbowa do więcej niż jednego państwa daje pracodawcy możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego.

Początek i koniec służbowej podróży zagranicznej

Na wstępie należy określić, czy dana podróż spełnia przesłanki podróży służbowej. Następnie oblicza się jej długość. Początkiem zagranicznej podróży służbowej jest moment przekroczenia granicy Polski w drodze za granicę, a końcem przekroczenie granicy naszego kraju w drodze powrotnej.  Inaczej sytuacja kształtuje się w sytuacji lotu samolotem. Zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna swój bieg już w chwili startu samolotu lecącego za granicę, a kończy się w momencie pierwszego lądowania w Polsce w drodze powrotnej. Podobna zasada dotyczy przemieszczania się drogą morską. Wówczas zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna się w chwili wypłynięcia statku z ostatniego portu w Polsce i kończy w momencie wpłynięcia do pierwszego portu na terytorium Polski.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

45

180

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

88

250

10

Austria

EUR

52

130

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

48

160

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czechy

EUR

41

120

23

Dania

DKK

406

1 300

24

Egipt

USD

55

150

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

41

100

27

Etiopia

USD

55

300

28

Finlandia

EUR

48

160

29

Francja

EUR

50

180

30

Grecja

EUR

48

140

31

Gruzja

EUR

43

140

32

Hiszpania

EUR

50

160

1

2

3

4

5

33

Indie

EUR

38

190

34

Indonezja

EUR

41

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

41

95

37

Irlandia

EUR

52

160

38

Islandia

EUR

56

160

39

Izrael

EUR

50

150

40

Japonia

JPY

7 532

22 000

41

Jemen

USD

48

160

42

Jordania

EUR

40

95

43

Kambodża

USD

45

100

44

Kanada

CAD

71

190

45

Katar

EUR

41

200

46

Kazachstan

EUR

41

140

47

Kenia

EUR

41

150

48

Kirgistan

USD

41

150

49

Kolumbia

USD

49

120

50

Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

51

Korea Południowa

EUR

46

170

52

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

170

53

Kostaryka

USD

50

140

54

Kuba

EUR

42

110

55

Kuwejt

EUR

39

200

56

Laos

USD

54

100

57

Liban

USD

57

150

58

Libia

EUR

52

100

59

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

60

Litwa

EUR

39

130

61

Luksemburg

jak w Belgii

62

Łotwa

EUR

57

132

63

Macedonia

EUR

39

125

64

Malezja

EUR

41

140

65

Malta

EUR

43

180

66

Maroko

EUR

41

130

67

Meksyk

USD

53

140

68

Mołdowa

EUR

41

85

1

2

3

4

5

69

Monako

jak we Francji

70

Mongolia

EUR

45

140

71

Niderlandy

EUR

50

130

72

Niemcy

EUR

49

150

73

Nigeria

EUR

46

240

74

Norwegia

NOK

451

1 500

75

Nowa Zelandia

USD

58

180

76

Oman

EUR

40

240

77

Pakistan

EUR

38

200

78

Palestyńska Władza Narodowa

jak w Izraelu

79

Panama

USD

52

140

80

Peru

USD

50

150

81

Portugalia

EUR

49

120

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

275

83

Rosja

EUR

48

200

84

Rumunia

EUR

38

100

85

San Marino

jak we Włoszech

86

Senegal

EUR

44

120

87

Republika Serbii

i Republika Czarnogóry

EUR

40

100

88

Singapur

USD

56

230

89

Słowacja

EUR

43

120

90

Słowenia

EUR

41

130

91

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

USD

59

200

– Nowy Jork

– Waszyngton

350

300

92

Syria

USD

50

150

93

Szwajcaria

CHF

88

200

94

Szwecja

SEK

459

1 800

95

Tadżykistan

EUR

41

140

96

Tajlandia

USD

42

110

97

Tanzania

USD

53

150

98

Tunezja

EUR

37

100

99

Turcja

USD

53

173

100

Turkmenistan

EUR

47

90

101

Ukraina

EUR

41

180

102

Urugwaj

USD

50

80

103

Uzbekistan

EUR

41

140

104

Wenezuela

USD

60

220

105

Węgry

EUR

44

130

1

2

3

4

5

106

Wielka Brytania

GBP

35

200

107

Wietnam

USD

53

160

108

Włochy

EUR

48

174

109

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

110

Zimbabwe

EUR

39

90

111

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

200

112

Państwa inne niż wymienione w lp.1–111

EUR

41

140

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
 • Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

* Wiele osób pyta o stawki dla Holandii, gdyż nie mogą znaleźć ich w tabeli z załącznika do rozporządzenia. Tymczasem widnieje ona pod pozycją 71. i nazwą Niderlandy :)

Jak liczyć kwotę należnej diety?

O tym, jak wyliczyć należną pracownikowi dietę, traktuje § 13 ust. 3 rozporządzenia. Za każdą ukończoną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku jedynie części doby podróży zagranicznej stosuje się następujące zasady:

 1. do 8 godzin –1/3 diety,
 2. ponad 8 do 12 godzin – 50% diety,
 3. ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Pracownik 14 stycznia 2020 r. wyleciał samolotem z Warszawy na polecenie pracodawcy na spotkanie służbowe do Berlina. Podróż wraz z powrotem trwała 50 godz. Dla Niemiec kwota diety wynosi 49 euro. Pracodawca rozliczając dietę powinien posłużyć się podanym przykładem: 49 euro x 2 + 49 euro x 1/3 = 98 euro + 16,33 euro = 114,33 euro

Pomniejszenie diety o zagwarantowane wyżywienie

W przypadku zapewnienia pracownikowi bezpłatnego, całodobowego wyżywienia, przysługuje mu niższa dieta, a mianowicie 25% diety ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami z § 13 ust. 3 omawianego rozporządzenia.

Przyjmuje się, że koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 15% diety;
 • obiad – 30% diety;
 • kolacja – 30% diety.

Dotyczy to również korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewnia się wyżywienie.

Jeśli pracownik otrzymał pieniądze na wyżywienie, nie będzie przysługiwała mu dieta. Gdyby jednak kwota ta była niższa od należytej diety, należy wyrównać ją do wysokości diety ustalonej w rozporządzeniu.

Ponadto, może zdarzyć się, że pracownik w trakcie trwania podróży służbowej zagranicznej znajdzie się w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.  Wówczas za każą dobę pobytu w placówkach leczniczych przysługuje 25% diety.

Część podróży służbowej krajowa a druga część zagraniczna

Często podróż służbowa zagraniczna łączy się z podróżą krajową. Czy należy rozliczać je wspólnie, czy osobno dla kraju i zagranicy? Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozdzielne rozliczanie jednej podróży, która składa się z przejazdu w Polsce i poza granicami kraju może skutkować przyznaniem niższej diety. Ma to związek z tym, że krajowa podróż służbowa poniżej 8 godzin nie daje prawa do otrzymania diety.

Na liczne zapytania w tym temacie Główny Inspektorat Pracy dnia 2 lutego 2009 r. wydał swoje stanowisko (GPP-417-4560-10/09/PE/RP). Zgodnie z GIP krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej należy traktować oddzielnie, chyba że przypadają one w tej samej dobie podróży, wówczas można je uznać za całość. Jeśli jednak wyjazd i przyjazd pracownika odbywały się w innej dobie, rozlicza się dwie podróże krajowe i jedną zagraniczną.

Potwierdza to opinia MPiPS z dnia 21 maja 2013 r. (nr DPR-V-4280-14BW/TW/13), zgodnie z którą z chwilą przekroczenia granicy polskiej kończy się podróż krajowa a rozpoczyna zagraniczna, natomiast w drodze powrotnej moment przekroczenia granicy oznacza zakończenie podróży zagranicznej i początek podróży krajowej. Można więc wywnioskować, że krajowe odcinki zagranicznych podróży traktuje się oddzielnie.

Pracownik na polecenie pracodawcy w celu wykonania zadania służbowego udał się samochodem firmowym w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. z Warszawy o godz. 7:00 do Hamburga. Do granicy w miejscowości Frankfurt nad Odrą jechał 4 godz. 30 min. Na miejscu przebywał do środy 22 stycznia 2020 r. Tego dnia wyruszył również w drogę powrotną. Do Frankfurtu dotarł o godz. 17. Natomiast w Warszawie był o godz. 22:00. Zgodnie z podanym przykładem pracodawca powinien rozliczyć 3 podróże służbowe: 2 krajowe i jedną zagraniczną. 1. Warszawa - Frankfurt 4 godz. 30 min. 2. Frankfurt-Hamburg-Frankfurt 2 doby i 4 godz. 30 min. 3. Frankfurt-Warszawa 5 godz.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 167)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?