Kategorie

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca/ fot. Fotolia
Fotolia
Polscy pracodawcy coraz częściej szukając pracowników zaczynają sięgać po cudzoziemców. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków ciążących na pracodawcy, m.in. z załatwieniem dodatkowych formalności. Jakie sankcje grożą za ich niedopełnienie i co zrobić aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa?

Kontrola dokumentów pracownika-cudzoziemca

Pracodawca chcąc zatrudnić cudzoziemca przebywającego poza granicami Polski powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie dla niego zezwolenia na pracę. Takie zezwolenie będzie stanowiło podstawę do wystawienia dla cudzoziemca wizy i jego wjazdu na terytorium Polski. Gdy cudzoziemiec jest już w Polsce, pracodawca przed jego zatrudnieniem musi zażądać przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Polski. Może to być wiza lub zezwolenie na pobyt. Należy wykonać kopię tego dokumentu i przechowywać ją przez cały okres zatrudniania cudzoziemca. Jeśli pracodawca nie występował o wydanie zezwolenia na pracę dla konkretnego cudzoziemca, a ten na przykład odpowiedział na ofertę pracy, skontrolowania wymagają również jego uprawnienia do legalnego wykonywania pracy na terenie Polski.

Zobacz również: Jakie jest minimalne wynagrodzenie 2014?

Dla kogo zezwolenie na pracę?

Zgodnie z ogólną regułą obywatel państwa trzeciego musi posiadać zezwolenie na pracę na terenie Polski jeśli:

 • wykonuje pracę dla podmiotu, którego siedziba, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;
 • pełnieni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i w związku z tym przebywa na terenie Polski przez okres powyżej 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy od rozpoczęcia pełnienia tej funkcji;
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Od tej zasady przepisy przewidują liczne wyjątki. Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę są zwolnieni między innymi:

 • obywatele Państw Członkowskich Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce.

To pracodawca przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy musi ustalić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę. Badając tę okoliczność warto zajrzeć do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanego na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, które zawiera szereg wyjątków od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Z udogodnień wynikających z tego rozporządzenia szczególnie korzystają obywatele Państw zza naszej wschodniej granicy, co najlepiej widać w przypadku liczby zatrudnianych Ukraińców.

Polecamy serwis: Prawo pracy

Inne obowiązki pracodawcy

Przepisy nakładają na pracodawcę także inne obowiązki, takie jak dostarczenie cudzoziemcowi umowy o pracę sporządzonej na piśmie, w języku zrozumiałym dla pracownika. Jeśli pracodawca występował do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, jest on zobowiązany przekazać jedną kopię zezwolenia pracownikowi. Zezwolenie na pracę określa między innymi stanowisko pracy oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia. Umowa zawarta z cudzoziemcem musi odpowiadać treści tego zezwolenia, w przeciwnym wypadku zatrudnienie zostanie uznane za nielegalne.

Jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków?

Reklama

Nie warto liczyć na to, że nielegalne zatrudnianie cudzoziemca pozostanie niezauważone. Państwowa Inspekcja Pracy systematycznie zwiększa liczbę kontroli, a przepisy przewidują surowe sankcje za ich łamanie - grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych, a nawet odpowiedzialność karną.

Inną bolesną konsekwencją może być orzeczenie przez sąd zakazu dostępu do wybranych kategorii środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa kwoty stanowiącej równowartość takich środków pobranych przez pracodawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zakaz dostępu do środków pochodzących z budżetu UE orzeka się na okres od roku do 5 lat.

Zobacz również: Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

Autor: Robert Jaroszewski, radca prawny, partner w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni sp. p., autor bloga o legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce cudzoziemiecwpolsce.pl

Źródło: Inne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.