| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

O bezprawnym wypowiedzeniu umowy powiemy w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Przykłady niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę:

· naruszenie przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem (pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przed wypowiedzeniem),
· niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia,
· skrócenie okresu wypowiedzenia,
· nieprawidłowe poinformowanie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia.

Ochrona pracownika przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzenia umowy o pracę ma zastosowanie w przypadku odwołania się pracownika do sądu pracy, a następnie sąd pracy stwierdza, że wypowiedzenie było rzeczywiście bezprawne.

Pracownikowi który został bezpodstawnie zwolniony z pracy przysługuje:
· przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
· wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
· odszkodowanie.

Zobacz serwis: Umowa o pracę

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach

Jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, sąd pracy orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach (lub o odszkodowaniu).
W razie gdy pracownika przywrócono do pracy, może on ubiegać się o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy :

· nie więcej niż za 2 miesiące (gdy okres wypowiedzenia wynosił mniej niż 3 miesiące)
· nie więcej niż za 1 miesiąc (gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące)
· za cały czas pozostawania bez pracy ( w przypadku naruszenia przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem)
· do czasu rozwiązania umowy (w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany)

Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (chyba, że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika).

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Odszkodowanie

Przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Wysokość odszkodowania

· odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać- jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów,
· odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące - jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów.

Zobacz serwis: Pracownik

Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.

Podstawa prawna:

Art. 44-51 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »